Souhrn změn ve vydání 20150902

vydání: 20150902 - verze: 14

Vážení uživatelé,

do prvního zářijového vydání ekonomického systému Altus Vario jsme opět zařadili několik novinek a vylepšení.

Modul Mzdy například obsahuje úpravu zohledňující zákon č. 164/2015 Sb., který zařazuje příjem z dohody o provedení práce mezi příjmy, z nichž se provádějí exekuční srážky. Do agendy Osvědčení a školení jsme přidali nové zobrazení "Osvědčení a školení za roky". Sklad, v detailu kategorie produktů, nově podporuje zobrazení a editaci popisu kategorie ve formátu HTML. Také v agendě Objednávky je přichystaný malý dárek v podobě zdokonalení funkce průvodce vystavením objednávky. Průvodce od tohoto vydání spolupracuje s hodnotou ceníku uvedenou v poli "Cena za množství". A pokud zapátráte v Možnostech Altus Vario, ve funkci "kopírovat oprávnění" naleznete možnost kopírovat členství ve skupinách. Pod novinkami opět uvádíme výběr nejvýznamnějších oprav a úprav.

Závěrem si dovolíme upozornit na událost ve společnosti NetDirect, která vydala novou, v pořadí již třetí verzi oblíbeného internetového obchodu FastCentrik ve variantách Basic a Plus. Chystáte-li se "rozjet" internetový obchod a jste již uživatelem Altus Vario vězte, že Vario obsahuje propojení pro všechny verze FastCentriku. Integrované exporty a importy vám maximálně usnadní správu e-shopu i souběžné vedení ekonomických agend ve Variu.

Příjemnou práci s novým vydáním vám přeje společnost Altus software, člen holdingu Solitea.

 

Obsah:

Novinky

Mzdy

Rozšíření okruhu příjmů, z nichž se provádějí exekuční srážky, o příjem z DPP

Zákonem č. 164/2015 Sb., kterým se mění občanský soudní řád (zákon č. 99/1963 Sb.) a exekuční řád (zákon č. 120/2001 Sb.), dochází k rozšíření okruhu příjmů, z nichž se provádějí exekuční srážky. V ustanovení § 299 občanského soudního řádu, kde je uveden výčet příjmů, z nichž se srážky provádějí, se nově objevuje i příjem z dohody o provedení práce. Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2015.

V modulu "Mzdy" byla provedena úprava, která umožňuje u nesouběžné dohody o provedení práce v nastavení pracovního poměru v dialogu Srážka vybrat volbu "Soudní a úřední exekuce". Tímto nastavením se od období 9/2015 nastavená exekuční srážka provede i z příjmu DPP. U zaměstnanců se souběhem pracovního poměru a DPP se srážky nadále zadávají v nesouběžném vztahu, tedy většinou v pracovním poměru, a příjem z DPP bude do provedení exekučních srážek zahrnut automaticky.

Personální management

Zobrazení za rok

Do agendy "Osvědčení a školení" jsme přidali zobrazení "Osvědčení a školení za roky". Nový přehled usnadňuje filtrování záznamů pomocí přepínače roků. Záznamy se filtrují dle kalendářního roku, vypočteného z data zahájení. Záznamy bez zadaného data zahájení se v tomto přehledu nezobrazí.

Sklad

Strom produktů

Detail kategorie produktů na kartě Definice stromů nově podporuje zobrazení a editaci popisu kategorie ve formátu HTML. Tento formát umožňuje použití formátovacích prostředků v textu. Pro editaci se používá textový editor v prohlížeči Internet Explorer. Funkčnost je shodná se záložkou Texty na katalogové kartě produktu.

V dialogu Strom produktů – Kategorie přibyla tlačítka pro náhled a úpravu HTML

Obrázek: V dialogu Strom produktů – Kategorie přibyla tlačítka pro náhled a úpravu HTML.

Zakázky

Cena za množství v průvodci vystavením objednávek

Průvodce vystavením objednávky nyní pracuje s hodnotou pole Cena za množství obsažené v ceníku. Pokud je nastavena jiná hodnota než 1, ceníková cena se dělí cenou za množství. Tím je možné nastavit do ceníku cenu za celé balení, přičemž podílem se počítá cena za jednotku.

Oprávnění

Kopírování členství ve skupinách

V dialogu Možnosti Altus Vario – v sekci "Uživatelé a Skupiny uživatelů" – můžete manuálně kopírovat/nahrazovat oprávnění vybraného uživatele nebo skupiny. V dialogu "Kopírovat oprávnění" prostě zvolíte, zda chcete oprávnění kopírovat/nahradit ve všech firmách nebo jen v aktuální firmě.

Při kopírování oprávnění na jiného uživatele podle vzorového uživatele jste ale nemohli zároveň zkopírovat členství ve skupinách. Od tohoto vydání to možné je. V dialogu "Kopírovat oprávnění" prostě vyberete volbu "Kopírovat/Nahradit včetně členství ve skupinách".

Nová funkce kopírování členství ve skupinách v dialogu Uživatel – Kopírovat oprávnění

Obrázek: Nová funkce kopírování členství ve skupinách v dialogu Uživatel – Kopírovat oprávnění.

Opravy a úpravy

Access 2010

Klávesové zkratky na dokladu

Při spuštění Varia nad Accessem 2010 nefungovaly v předchozích vydáních klávesové zkratky usnadňující přístup na pole nebo karty v detailu záznamu agendy. Chybu zapříčinil Access 2010. V tomto vydání je nepříjemnost opravena.

Mzdy

Změny v nabídce Hromadné zadávání

Ve starších vydáních Vario, v agendě Mzdy – v nabídce Hromadné zadávání – byla k dispozici volba "Nemoc, OČR…" a volba "Absence". Dialog volby "Nemoc, OČR" však mzdovou složku nemoci zadat neumožňoval. Dialog "Absence" nenabízel k zadání žádné výchozí složky a nebyl prakticky využíván. V novém vydání jsme připravili tyto změny:

  1. Místo nabídky "Nemoc, OČR…" je přístupná volba Absence – OČR, neplacené volno,  Nabídnutý dialog nadále umožňuje zadání různých složek absencí, nyní však jen do adekvátních sloupců podle typu složky.
  2. Místo nabídky "Absence" je k dispozici volba Další složky – stravenky, úkolová mzda, …, která zpřístupní hromadné zadání nových složek jako například Stravenky, Úkolová mzda, Mzda DPP apod.

Objednávky

Vystavení objednávek a zakázek

Zrychlili jsme vystavení objednávekvýrobních zakázek pomocí průvodce. Nastavení volby "Výchozí dodavatel z katalogu, cena z ceníku" probíhala neúměrně dlouho a skončila chybou. Nyní je načítání produktů na platformě SQL opět svižné.

Přijaté doklady

Připojení zálohy k dokladu s více sazbami DPH

V předchozím vydání jsme upravovali funkci na připojení uhrazené zálohy k faktuře (přijaté i vydané). Problém nastal při napojení zálohy s více sazbami DPH – tehdy se na účtované faktuře objevily menší částky oproti záloze. Prostě záloha se nerozpočetla správně vůči sazbám DPH. Bohužel při opravě jsme vnesli do této funkce chybu novou, díky které se špatně odečítala záloha v případě přeplacení či v případě, že byla na účtované faktuře uvedena položka s mínusovou částkou (sleva). V tomto vydání jsou již všechny nedostatky odstraněné. Za případné problémy se velmi omlouváme.

Účetnictví

Rozvaha a Výkaz zisků a ztrát německy

V německé verzi tiskových formulářů "Rozvaha" a "Výkaz zisků a ztrát" byly opraveny popisky z původních "TCZK" na "CZK".

Ostatní

Filtrování s datem

Při skládání filtru nad sadou záznamů, kde jeden z těchto filtrů je určitá část data, Vario zobrazilo chybové hlášení "Syntaktická chyba v dotazovém výrazu". V tomto čerstvém vydání již můžete s datem filtrovat bez potíží.

Aktualizace nápovědy Altus Vario

V dokumentaci Varia a v souboru nápovědy volaném klávesou F1 z aplikace Vario, v období od 4. 8. 2015 do 2. 9. 2015, byly realizovány následující změny:

Nové dokumenty

Významně aktualizované dokumenty

Doplněné dokumenty