Karta Obecné – Produkt – Typ produktu

Skupina 1 → Typ produktu

 • Skryté nabídky a související funkce v desktopovém Variu vyvoláte pomocí tlačítek Přepínač polí a výběr z nabídky Boční uvozovka Vyvolá dialog Spustí dialog Najít a místní nabídky (obr. 1).

Skupina Typ produktu

Obrázek 1: Dialog Produkt, karta Obecné (skupina 1).

 

 • Vario Online používá podobný systém řazení souvisejících polí do skupin (obr. 1A).

Vario Online – karta Obecné – skupina Obecné

Obrázek 1A: Vario Online – karta Obecné – skupina Obecné.

 

Tabulka 1, obr. 1: Typy produktů.

Katalog rozlišuje Typ produktu Combo Charakteristika
Zboží Naskladňuje se na Sklad.
Obal Typ produktu je spjatý s obalem (paleta se zbožím, přepravní obal zálohovaný), a když dojde k rozkladu, zůstane skladem pouze obal.
Sada

Váže se na další produkty, např. Zboží. Sada je složená ze zboží a prodává se jako celek. Vyskladňují se produkty definované do sady (např. zboží s bonusem). Sada má vlastní cenu. Na kartě Ostatní/Zobrazit/Materiál definujete, ze kterých produktů se Sada skládá. Pomocí tlačítek Nový založíte nový produkt do knihy (z více knih volíte v dialogu), tlačítkem Otevřít zobrazíte záznam vytvořeného Produktu v katalogu. Stanovíte, z jakého množství se sada skládá. Následné vyskladnění položek sady probíhá automaticky.

 • Na dostupnost jednotlivých komponent sady i sady jako celku je možné podívat se jak na kartě Sklad v detailu produktu, tak i v dialogu Množství.
 • Produkty typu Sada podporují používání variant podobně jako polotovary a výrobky. Funkčnost je k dispozici pouze při platné licenci agendy Kusovníky.
 • Zobrazení Stav sady na skladech je upraveno tak, aby se počet vypočtených sad, který lze sestavit, zobrazoval zaokrouhleně na nejbližší celé nižší číslo.

Vložení materiálu sady

Produkt typu Sada lze vložit pouze na doklad typu Zakázka, Faktura nebo Příjmový pokladní doklad. Na ostatní doklady (Objednávka, Přijaté doklady, Skladové doklady) produkt typu Sada vložit nelze, avšak při pokusu o vložení Vario nabídne možnost vložit na doklad položky (materiál) sady. Zadáte množství sady, které si přejete vložit a následně se vloží příslušné množství materiálu.

Služba Typ produktu Služba nelze naskladnit.

Při zobrazení detailu záznamu typu Služba se nezobrazuje karta Sklad a pole Předkontace: Příjem, Výdej a Materiál.


Záměna typu produktu mezi Zboží a Služba je možná i u produktů, které jsou již vloženy na doklady. Při změně ze Zboží na Službu se odstraní na dokladech vazba na sklad.


 • V případě svázání faktury se zakázkou (když vyplníte číslo zakázky v položce) se po potvrzení položka přenese na zakázku a její stav je nastaven na OK.
 • Po smazání položky faktury, ve které se nachází typ produktu Služba, se zruší stav OK na související položce zakázky.

Oborové využití:

 • Typ Služba údržby – definujte pro použití v modulu Údržba (pro definici služeb v agendě Údržba doporučujeme v katalogu založit novou knihu (např. Služby – údržba).
 • Typ Služba půjčovny – definujte pro použití v modulu Půjčovna (pro definici služeb v agendě Katalog půjčovny doporučujeme v katalogu založit novou knihu (např. Služby – půjčovna).
 • Typ Služba servisu – definujte pro použití v modulu Servis (pro definici služeb v agendě Servisní tikety doporučujeme v katalogu založit novou knihu (např. Služby – servis).

Související:

Poznámka

Kontrola při změně produktu

Pokud změníte typ produktu, systém provede kontrolu, zda již produkt nebyl použit na dokladu. Pokud ano, není povolena změna ze Zboží na Službu nebo Sadu a naopak. Podrobnosti v dokumentu nápovědy Kontroly polí Produkt, Varianta, Sklad a Cílový sklad v položce dokladu.

Výrobek Stanovený pro Výrobu. Výrobek je složen z materiálu (např. sada, polotovar…). Podporuje používání variant.
Materiál Stanovený pro Výrobu. V okně Množstevní skupiny lze, v případě změny u položek materiálu s variantami, variantu materiálu zadat výběrem ze seznamu.
Dílec Výrobek, do něhož vstupuje pouze jeden materiál.
Polotovar Stanovený pro Výrobu. Podporuje používání variant.
Poznámka Dle nastavení oprávnění k jednotlivým knihám agendy Katalog se v seznamech položek dokladů nabízejí produkty jen z těch knih, ke kterým má aktuální uživatel oprávnění.

Popis

Do pole Popis zadáte bližší popis produktu – toto pole se bude zobrazovat v dokladech (na fakturách, objednávkách, nabídkách, ale také při publikování katalogu na internetu).

 • Do okna detailu produktu na kartě Ostatní – v zobrazení Překlady – lze do tabulky překladů zadat překlad textu z pole Popis. Překlady slouží jen pro publikování katalogu na internetu.

Produkt

Do pole Produkt zadejte jednoznačný identifikátor produktu, např. zkrácený popis produktu. Identifikátor musí být jedinečný v rámci všech katalogů (podobně jako jedinečné identifikátory dokladů). Pokud není zvolena výchozí hodnota pole, systém automaticky vygeneruje náhradní textový identifikátor produktu, předpokládá se však, že tento text nahradíte. V identifikátorech záznamů nedoporučujeme používat znak středník ani ostatní interpunkční znaménka (.:,).

Související dokument: Vkládání a přidání položek na doklad.

Katalogové číslo

Vnitřní identifikátor produktu.

Čárový kód (vlastní)

Pole pro čárový kód výrobce.

 • Pomocí dialogového okna Čárové kódy produktu, které vyvoláte klepnutím na tlačítko Dialog vedle pole Čárový kód, zadáte libovolný počet dalších čárových kódů – více variant stejného produktu (obr. 2). Aby se zabránilo vložení duplicitního čárového kódu, při uložení dialogu Produkt proběhne kontrola hodnoty pole čárový kód. Pokud je nalezen stejný čárový kód, Vario v dialogu Kontrola duplicity tuto skutečnost ohlásí (viz též Kontrola dat).
 • Funkce pro generování čárového kódu umožňuje generovat číselnou řadu produktů daného výrobce od 1 do n. Předpokládá se, že výrobce má přidělen svůj kód v rámci kódu své země. Při klepnutí na odkaz < Vložit další číslo (obr. 1a) vyhledá v datech katalogu nejvyšší přidělené číslo pro daného výrobce a inkrementuje ho o 1. (Popsaný případ platí pro systém EAN-13, pro EAN-8 platí obdobný princip.)
 • Jestliže má produkt definováno používat např. Balení a Varianty, v tabulce dalších čárových kódů lze k čárovým kódům vybrat jednotlivá balení či varianty ze seznamů polí ve sloupcích Jednotka a Varianta (obr. 1a).
 • Související dokument: Doplněk Čárové kódy.

Dialog Čárový kód EAN

Obrázek 2: Okno zobrazuje všechny čárové kódy k produktu. Vedle každého pole s kódem je tlačítko Dialog, které otevře dialog pro generování čárového kódu. Díky tomu je možné generovat čárový kód například pro variantu produktu.

Načítání čárového kódu s variantou (v dokladu)

Situace: Produkt má definovanou variantu. Načtete jeho kód do dokladu. Do sloupce Varianta se vloží konkrétní varianta. Po načtení čárového kódu se přesune kursor do dalšího pole. Výhodnější by bylo, aby i po produktu s variantou skočil kurzor na další řádek.

 • Pokud máte Enter nastaven jako přesun na další pole, je potřeba jej ve Vario z menu NástrojeMožnostiMožnosti AccessuKlávesnice přenastavit na přechod na další záznam (aby došlo k odskoku na další řádek).
 • Prodejna je na tomto nastavení nezávislá.

Přiřazení nového čárového kódu k existujícímu produktu

Kniha

Název knihy je doplněn systémem při založení záznamu Produkt (výchozí kniha pro výchozí záznam v nastavení Možnosti Vario).

Výchozí sklad

Výchozí sklad vyberte ze seznamu definovaných skladových knih do pole Combo Výchozí sklad. Vybraný sklad se bude vkládat na doklady. Zvažte, jestli pole „Výchozí sklad” budete používat. Sklady se totiž dají nastavit jednotlivě ke knihám (k zakázkám, fakturám, pokladně). Jestliže chcete vázat jednotlivý produkt na konkrétní sklad, pole „Výchozí sklad” vyplňte. Nabízí se pouze aktivní knihy skladů (ne ty, co mají CheckBox - Zatržítko Nepoužívat). K dispozici je též možnost definovat na jednom skladu různé účty skladu podle typu produktu.

 

Navazující dokumenty

Související dokumenty