Vyplnit množstevní skupiny

Dokument obsahuje:

Obrázky se mohou lišit od skutečnosti.

Dialog Množstevní skupiny a vazby

Dialog slouží k vyplnění množstevních skupin položky skladového produktu a k zadání jejich množství. Při vložení produktu s definovanou množstevní skupinou do dokladu (například Zakázky, Výdejky nebo Převodky), je nutné při zápisu množství zadat k jednotlivým položkám upřesnění pro Umístění, Sériové číslo, Šarži nebo Trvanlivosti pomocí dialogu Množstevní skupiny a vazby (obr. 1).

 • Okno se automaticky otevře při zadávání požadovaného množství do dokladu v poli sloupce Množství. To nastane v případě, že vyžadujete zadání množství konkrétní množstevní skupiny na dokladu.
 • Dialog Množstevní skupiny a vazby můžete vyvolat i dodatečně klávesovou zkratkou Ctrl+E nad položkou dokladu a nebo z místní nabídky příkazem Skupiny a vazby... (dialog nelze vyvolat nad stornovanou položkou).
 • Tento postup uplatníte:
  • Při zadání množstevní skupiny včetně množství na jiném, než definovaném dokladu.
  • Pro opakované otevírání dialogu za účelem změny skupiny, množství, rozdělení položky, přidání položky, mazání položky, vytváření vazby, odstranění vazby.
 • Při zobrazení dialogu Množstevní skupiny a vazby klávesovou zkratkou CTRL+E se zobrazí na jakémkoliv dokladu všechny množstevní skupiny, které jsou vybrány u produktu, případně umístění u skladu. V tomto případě se nehledí na typ dokladu. Tzn., že jakmile je u produktu definovaná volba Množstevní skupiny, zobrazí se kdekoliv.
 • Na straně výdeje (tzn. v zakázce, faktuře vydané, skladové výdejce apod.) pokud je položka rezervovaná se navíc kontroluje, zda je skupina vyplněná a to tak, že přesně podle toho co je zaškrtnuté u produktu, případně na skladě a v závislosti na konkrétním dokladu.

 

Vlastnosti okna Množstevní skupiny a vazby (obr. 1 a 2):

 • Zobrazení skrytých sloupců příkazem místní nabídky (a naopak).
 • U materiálu se zobrazuje sloupec Sklad (lze změnit sklad materiálu).
 • Název a popis produktu se zobrazuje také při částečném plnění a při vybírání množstevních skupin při dobropisování položky.
 • Hromadný výběr pro zadání sériových čísel.
 • Manuální rozdělení položky příkazem místní nabídky (Ctrl+R).
 • Automatické rozdělení podle dostupného množství.
 • Jestliže doklad obsahuje více položek, u kterých je potřeba vyplnit množstevní skupinu, lze pomocí klávesové zkratky Ctrl+DOWN (případně Ctrl+UP) přecházet mezi položkami dokladu přímo, bez nutnosti otevírat-zavírat okno pro vyplnění množství.

Dialog Doklad a okno Množstevní skupiny

Obrázek 1: Dialog Doklad a okno Množstevní skupiny a vazby.

Automatické rozdělení podle dostupného množství

V okně pro zadání množstevních skupin (obr. 2) se automaticky rozdělují položky podle dostupného množství. Například pokud má být vydáno 30 jednotek produktu a vyberete šarži, u které je k dispozici pouze 20 jednotek, dojde k rozdělení řádku na 20 a 10 jednotek. U zbývajících 10 jednotek máte možnost zadat jinou šarži.

Při vložení šarže, kde k dispozici je 20 kusů do položky, na které požadujeme 30 kusů, se nabídne rozdělení na dvě položky, 20 a 10 kusů.

Obrázek 2: Při vložení šarže, kde k dispozici je 20 kusů do položky, na které požadujete 30 kusů, se nabídne v dialogu Množstevní skupiny rozdělení na dvě položky, 20 a 10 kusů.

Manuální rozdělení položky příkazem místní nabídky (Ctrl+R)

Klávesová zkratka Ctrl+R vloží do aktuální položky zadané dílčí množství, do nové položky, která se vloží na poslední řádek, zbytek z původního množství. Kurzor zůstane na aktuální položce.

(V místní nabídce nepublikovaná klávesová zkratka Ctrl+Shift+R vloží do aktuální položky zbytek z původního množství, do nové položky zadané dílčí množství. Kurzor se přesune na poslední položku.)

Produkt má definováno více množstevních skupin

Jestliže produkt používá více množstevních skupin (sériové číslo "SN" a umístění "U"), záleží na tom, jestli druhá skupina je, nebo není vybrána. To ovlivňuje obsah seznamu pro výběr množstevní skupiny.

Příklad: Máte produkt:

 • SN1, SN2, SN3 na umístění U1
 • SN4, SN5 na umístění U2

1. V dialogu Množstevní skupiny vybíráte SN a přitom nemáte vybrané umístění. Seznam ukáže:

 • SN1
 • SN2
 • SN3
 • SN4
 • SN5

2. V dialogu Množstevní skupiny vybíráte SN a přitom máte vybrané umístění U2. Seznam ukáže:

 • SN4
 • SN5

Vystavení dokladu podle dokladu

Funkce kopírující doklady bez vazeb obchodního případu kopírují k produktům množstevní skupiny (Sériová čísla, Šarže a Trvanlivosti).

Kontrola při změně nastavení pro Varianty, Šarže, Balení a Sériová čísla

Při změně nastavení pro Šarže, Balení a Sériová čísla provádí systém kontrolu. Změna je povolena, uživatel je pouze upozorněn. Pokud je například produkt na skladu bez sériových čísel, nebude jej možné vyskladnit při zapnutí povinnosti zadat sériová čísla při výdeji. Proto je potřeba postupovat při těchto změnách uvážlivě.

Související dokumenty

Přehled plnění skladové položky

Dialog Přehled plnění skladové položky (obr. 3) rekapituluje přehledy stavů a množství množstevních skupin. Umožňuje kontrolu vazeb na ostatní doklady obchodního případu. V tomto režimu není možné nic měnit.

Dialog Přehled plnění skladové položky

Obrázek 3: Dialog Přehled plnění skladové položky. Pomocí místní nabídky lze položky filtrovat a řadit, v okně skrývat nebo zobrazovat skryté sloupce.

 

Navazující dokumenty