Souhrn změn ve vydání 20141107

vydání: 20141107 - verze: 14

Přehledy zpětně ke dni

Sklad ke dni konsolidovaný

Nové zobrazení zachycuje stav skladu k zadanému dni. Data, množství a částky pro výpočet jsou použity ze skladových dokladů navázaných na skladovou evidenci. Pokud nejsou navazující doklady nalezeny, použijí se hodnoty pouze ze skladové evidence. V tomto případě se mohou lišit hodnoty příjmů o zaokrouhlovací chyby proti skladovým dokladům.

Stav skladů ke dni konsolidovaný

Nové zobrazení ukazuje souhrnný stav skladů k zadanému datu. Data, množství a částky pro výpočet jsou použity ze skladových dokladů navázaných na skladovou evidenci. Pokud nejsou navazující doklady nalezeny, použijí se hodnoty pouze ze skladové evidence. V tomto případě se mohou lišit hodnoty příjmů o zaokrouhlovací chyby proti skladovým dokladům.

Sklad ke dni

Obnovili jsme výpočet zobrazení do stavu před vydání 20140828. Zobrazuje stav skladu k zadanému dni. Data, množství a částky pro výpočet jsou nyní použity ze skladové evidence. Hodnoty příjmů se mohou lišit o zaokrouhlovací chyby proti skladovým dokladům.

Stav skladů ke dni

Obnovili jsme výpočet zobrazení do stavu před vydání 20140828. Zobrazuje souhrnný stav skladů k zadanému datu. Data, množství a částky pro výpočet jsou nyní použity ze skladové evidence. Hodnoty příjmů se mohou lišit o zaokrouhlovací chyby proti skladovým dokladům.