Souhrn změn ve vydání 20140911

vydání: 20140911 - verze: 14

Opravy a úpravy Vario 12

Přijaté doklady

Rozpočítání vedlejších nákladů

V agendě Přijaté doklady lze využít funkci, která rozpočítá na položky vedlejší náklady k příjmu. V minulém vydání se vyskytla chyba, která se projevila mylnou informační hláškou tehdy, jestliže v poli "Náklady" byla smazána rozpočítaná hodnota. Problém způsobovala zaúčtovaná výdejka z příjmu, na který bylo rozpočítáno. Nyní je při smazání hodnoty v poli "Náklady" po opuštění pole automaticky vložena hodnota "0" místo prázdné hodnoty. Přepočet lze nově spustit pouze při faktické změně rozpočítávané částky.

Reklamace

Dobropisovat

 • V tomto vydání přibyla do nastavení knihy Reklamace odběratelů (v sekci "Upřesnit - Kniha pro") položka související knihy Pokladní doklad - dobropis.
 • Pokud budete dobropisovat pokladní doklad, systém se nyní dotáže na rok, do kterého chcete vystavit pokladní doklad vrácení.
 • Upravili jsme také informační hlášení systému při vytváření dobropisu k faktuře, ke které neexistuje příjemka/vratky výdejky takto:

"Vratka výdejky "" nebyla nalezena. Do pole příjemka/vratka výdejky zapište číslo existujícího dokladu nebo vytvořte nový."

Zakázky

Variabilní symbol v detailu kontaktu

Na kartě Obchodní (ve vnořených záložkách "Dodavatel" a "Odběratel") přibylo v minulém vydání pole "Variabilní symbol" (VS). Pokud je variabilní symbol kontaktu vyplněn, zapíše se VS do dokladu po vložení kontaktu – do pole "Variabilní symbol".

Opravili jsme chybu, která při vložení kontaktu do zakázky umístila VS odběratele do pole pro zadání čísla objednávky.

V novém vydání byl počet dokladů, do kterých se přenáší zadaný variabilní symbol, omezen. Nyní lze vkládat VS odběratele a dodavatele pouze do dokladů:

 • faktura vydaná a přijatá,
 • záloha vydaná a přijatá,
 • dobropis vydaný a přijatý.

Ostatní

Odeslat e-mailem

Po odeslání e-mailu prostřednictví metody "Microsoft Outlook" s aktivní volbou "Před odesláním upravit zprávu", se zobrazovala chyba "MS Access přestal pracovat". Odeslání z detailu dokladu fungovalo bezpečně. V tomto vydání je funkce opravena a nabídka metod je rozšířena o "Microsoft Outlook 2013 a vyšší".

Nové volby metod odeslání e-mailu:

 • SMTP server (CDO) - odeslání přes CDO podle nastavení (funguje jako dříve volba CDO),
 • Microsoft Outlook 2013 a vyšší,
 • Microsoft Outlook 2003 až 2010.

Nové volby v dialogu Možnosti e-mailu

Obrázek: Nové volby v dialogu Možnosti e-mailu.

 Před odesláním e-mailu doporučujeme vypnout zabezpečení Outlooku 2010–2013. Tato volba zruší dialog, čekající na potvrzení odeslání e-mailu.

 • Možnosti -> Centrum zabezpečení -> Nastavení centra zabezpečení
 • Programový přístup -> Nikdy nevarovat o pedezřelé činnosti

Typ instrukce Poslat e-mail

Funkce Akce agend je účinný nástroj pro tvorbu procesů nad záznamy agend. Pro záznamy je možné definovat "makra", která provedou několik příkazů naráz a zároveň změní stav záznamu. Pokud byla v minulém vydání Varia sestavena akce s typem instrukce Poslat e-mail s definovanou přílohou a zároveň v možnostech nastavení tiskového formuláře bylo pole Soubor exportu ponecháno prázdné, po spuštění akce se zobrazilo chybové hlášení a mail byl odeslán bez přílohy. V novém vydání je nevyplnění pole "Soubor exportu" ošetřeno a mail je odeslán i s přílohou.

Aktualizace tiskových formulářů

V novém vydání je opravena aktualizace tiskových formulářů instalovaných přes Vario shop.