Souhrn změn ve vydání 20140709

vydání: 20140709 - verze: 14

Opravy a úpravy

Evidence smluv

Vystavit doklady k datu

V posledním vydání Varia jsme upravili načítání nefakturovaných dokladů. Do tabulky dialogu Vytvoření dokladů nebylo možné načítat smlouvy, které měly datum ukončení nižší, než byla hodnota data v poli "Vystavit doklady k datu". Bohužel průvodce nerespektoval omezení na datum v poli "Vystavit doklady k datu" a nabízel k fakturaci i smlouvy po tomto datu. Nové vydání obsahuje opravu.

Hledání pomocí zápisu do pole

V tabulkách, do kterých nelze zapisovat (zobrazená data jsou určena pouze pro čtení), lze zpravidla hledat přímým zápisem hledaného textu. V tabulce agendy "Evidence smluv" vyhledávání nefungovalo. V novém vydání je opět k dispozici.

Mzdy

Znemožnění výpočtu mzdy u pracovního poměru typu DPP bez evidence ZP

Nové vydání obsahuje opravu chyby v modulu Mzdy (vydání 20140625), která v některých případech způsobila, že výpočet mzdy skončil u pracovního poměru typu DPP systémovou zprávou: "Nelze spočítat mzdu, protože u pracovníka není určena zdravotní pojišťovna". Za způsobené potíže se omlouváme.

Sklad

Otevřená období

Opravili jsme chybu umožňující provádět s výdejkou skladové operace mimo otevřená období. Nyní při pokusu o výdej, příjem, převod a vrácení pohybu Vario upozorní na chybu a operace je zastavena.

Výchozí stav položky na převodce

Pokud ve skladových dokladech byl výchozí stav skladové položky (příjem – výdej) nastaven na "fakturovat", do převedených položek převodky se doplnil stav "fakturovat fakturovat OK". Tento stav položky však znemožnil doklad zaúčtovat. Nové vydání obsahuje opravu, která zajistí, aby výchozí stav "fakturovat" byl u položek převodky ignorován.

Měna dokladu při fakturaci výdejky

Jestliže je měna zakázky (podle kontaktu) nahrazena jinou, a pokud ve vystavené výdejce byla opět zaměněna, přesto faktura k výdejce obsahovala měnu danou kontaktem. V tomto vydání je pro tento případ aplikována zásadní úprava:

  • Nově se měna na faktuře převezme z výdejky, a pokud existuje související zakázka, tak z této zakázky.

Účetnictví

Zaúčtování záloh

Při vyúčtování dvou zálohových faktur, na které byl vystaven pouze jeden souhrnný Daňový doklad o přijetí platby, mohlo dojít k chybnému zaúčtování částek záloh. V tomto vydání je chyba opravena.

Vydané doklady

Fakturace uhrazené zálohové faktury

Použitím příkazu Fakturovat → Nevyfakturovanou zálohu... na uhrazený doklad v měně z roku 2012, který byl převedený z Varia 11, hlásilo Vario: "Položka nebyla v kolekci nalezena". Chybu, týkající se funkce dialogu Vystavení dokladů, jsme opravili.

Zakázky

Vystavit zálohy k zakázkám

Vytvoření zálohy pomocí dialogu Zálohy – Zálohové faktury k zakázce, která neměla vyplněné datum zdanitelného plnění, způsobovalo chybu "Invalid Use of Null". Opravu jsme zařadili do nového vydání.

Ostatní

Aktualizace datové struktury na MDB

Opravili jsme chybu "Nelze převést databázi DataXXXX.mdb". Tato chyba se projevovala pouze na datových profilech MDB a v případě, že vydání Altus Vario bylo starší než 11. 3. 2014.

Filtr podle formuláře

Funkce Filtr podle formuláře je nyní dostupná pouze ve Variu provozovaném na plné verzi Accessu. Runtime verze Accessu 2003, 2007 i 2010 podporována není.

Aktualizace nápovědy Altus Vario

dokumentaci Varia a v souboru nápovědy volaném klávesou F1 z aplikace Vario, v období od 24. 6. 2014 do 8. 7. 2014, byly realizovány následující změny:

Nové dokumenty

Významně aktualizované dokumenty

Doplněné dokumenty