Mzdy - kontrola pracovního poměru a úpravy tiskových formulářů

vydání: 20140113 - verze: 14

V modulu Mzdy jsme uskutečnili několik dílčích úprav reagujících na dosud schválené legislativní změny v oblasti zpracování mezd. Nové vydání naleznete na stránce Altus Vario 12 - stažení software. Doporučujeme instalovat tuto aktualizaci, která obsahuje:

Kontrola polí Poměr a Druh SP pojištění v Prac. poměru

Nová funkce nyní kontroluje existenci provázanosti polí "Poměr" a "Druh SP pojištění" při zadávání Prac. poměru. V případě poměru DPP se objeví dotaz, zda se má do pole "Druh SP pojištění" doplnit "Dohoda o provedení práce". Výchozí hodnotou je "Nemocenské pojištění" a v případě ponechání výchozí hodnoty by se u DPP spočítalo pojistné na SP. Obdobně je nastavena kontrola v případě zadání poměru ostatních druhů , tj. DPČ, CD, Statutáři i HPP, kdy uživatel vybírá, zda se jedná o "Zaměstnání malého rozsahu" či "Nemocenské pojištění".

Tiskový formulář ZPS (Změněná pracovní schopnost)

Aby se korektně vypočítala výše odvodu tzv. povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením za rok 2013, byla nastavena hodnota 2,5 násobku průměrné mzdy dosažené v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2013, která činí 61 555 Kč.

Tiskový formulář Nemocenské pojištění

V agendě Personalistika byla provedena oprava uvedeného tiskového formuláře, do kterého se chybně načítaly údaje v případě skončení pracovního poměru (PP).

Tiskový formulář Příloha k žádosti o nemocenské dávky

Do jmenovaného formuláře se nedařilo načíst data v případě "Peněžité pomoci v mateřství". Oprava je provedena v tomto vydání.