Souhrn změn ve vydání 20140509

vydání: 20140509 - verze: 14

Novinky

Adresář

Obchodní rejstřík

Dialog "Kontakt" používáte k zadávání informací o organizaci, osobě, pobočce nebo podnikající osobě – do systému. K zakládání nových kontaktů je primárně určena funkce Údaje kontaktu z rejstříků MFČR (Nový záznam). Údaje automaticky načítané ke kontaktu byly rozšířeny o informace z obchodního rejstříku. Do pole "Obchodní rejstřík" na kartě "Obchodní" je nově vkládán text: "Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u (soud), oddíl (oddíl), vložka (vložka)".

Údaje z obchodního rejstříku se nyní načítají automaticky

Údaje z obchodního rejstříku se nyní načítají automaticky.

Zakázky

Průvodce vystavením objednávek

K objednání produktů a služeb slouží Průvodce vystavením objednávek, který prohledá celý systém, zjistí, které produkty chybí na skladu podle zvolené "metody" a "strategie objednávání" (chybějící produkty ze zakázek, nedostatečné množství produktů na skladě) a nabídne vám je k objednání u dodavatele a poté tuto objednávku za vás vystaví.

Nové vydání obsahuje aktualizovanou verzi průvodce. Ta se liší od původní především přesunutím systémových nastavení do dialogu Možnosti Altus Vario (původně se realizovala přímo v oknech průvodce). V dialogu "Možnosti" nyní naleznete nastavení:

 • metody objednání,
 • způsobu vyhledání dodavatele a ceny,
 • způsobu vložení položky do objednávky,
 • vkládání data dodání na objednávku.

 

Při prvním spuštění vás průvodce vyzve k nastavení jmenovaných parametrů:

→ Dodavatelé a ceny

Vyberete, jakým způsobem se bude zjišťovat dodavatel a cena produktu.

 • Dodavatel s nejnižší cenou, cena z ceníku
  Průvodce se pokusí najít dodavatele s nejnižší cenou v nákupním ceníku. Nebude-li existovat cena v ceníku, načte se dodavatel a nákupní cena z katalogu.
 • Výchozí dodavatel z katalogu, cena z ceníku
  Použije se dodavatel na katalogové kartě a cena se načte z ceníku. Pokud cena v ceníku neexistuje, použije se nákupní cena z katalogu.
 • Dodavatel i cena z katalogu
  Použije se dodavatel a nákupní cena na katalogové kartě.

 

Vložení položky do objednávky

Vyberte, jakým způsobem se vloží produkt do objednávky.

 • Výchozí
  Produkt bude vložen do položky, jakoby byl vybrán ručně. Cena produktu se zjistí z ceníku nebo katalogu, nezávisle na načtené ceně v průvodci.
 • Speciální podle průvodce
  Do položky se načte cena z průvodce.

 

Datum dodání

Přejete si, aby systém vyplnil doporučené datum dodání ke každé položce?

 • Vyplňovat datum dodání
  Datum dodání položky objednávky bude vyplněno hodnotou podle plánu objednání. Tato hodnota respektuje požadované datum dodání na zakázce.
 • Nevyplňovat datum dodání
  Datum dodání zůstane prázdné.

 

Nastavení uživatelských preferencí zůstávají nadále v oknech Průvodce. Změny v dokumentaci připravujeme.

Volby pro nastavení průvodce byly přesunuty do dialogu Možnosti Altus Vario

Systémová nastavení průvodce se nyní nachází v dialogu Možnosti Altus Vario.

Opravy a úpravy

Adresář

Generování čísla IBAN

V detailu kontaktu a v detailu záznamu "Naše firma" na kartách "Banky", byla upravena funkce generátoru IBAN. Generátor lze nyní použít pro převod slovenských čísel účtů. Tlačítka pro převod čísla účtu na IBAN jsou v detailu bankovního spojení vidět jen, pokud je ISO země banky prázdné, "CZ", nebo "SK". Viditelnost se přepíná při načtení formuláře, při přechodu mezi bankovními spojeními nebo po úpravě ISO země.

V detailu naší firmy:

 • Jestliže není kód země vyplněný, nebo je CZ, SK, jsou aktivní obě tlačítka: pro převod čísla účtu na IBAN i pro přidání alternativního účtu.
 • Jestliže kód země je jakýkoliv jiný, obě tlačítka se skryjí.

 

Detail libovolného kontaktu v adresáři:

 • Jestliže není kód země vyplněný, nebo je CZ, SK, tlačítko pro převod čísla účtu na IBAN aktivní je.
 • Jestliže je kód země jakýkoliv jiný, tlačítka k dispozici nejsou.

Banka

Homebanking – import výpisů

Okno Problematické položky importovaných výpisů zobrazuje položky, které průvodce sice přiřadil k dokladům, ale některé údaje nesouhlasí (přeplatky, nedoplatky). Vybrané doklady "odpárujete" tlačítkem "Odpojit vybrané doklady". Po dokončení průvodce importem se vytvoří bankovní výpisy, jejichž položky mají vyplněné předkontace podle původně přiřazeného dokladu, což je chyba.

Funkce "Odpojit doklad" a "Odpojit vybrané doklady" jsou ošetřené v novém vydání. Po "odpárování" dokladu je informace o hodnotě v poli "Předkontace" vymazána, stejně se postupuje v polích "Středisko" a "Zakázka". V polích "Předkontace", "Středisko" a "Zakázka" nyní proběhne kontrola hodnoty podle automatických předkontací, a pokud jsou splněny podmínky, hodnoty se doplní. Naší pozornosti a opravě neuniklo ani pole "Poznámka", ve kterém po odpojení dokladu zůstávaly znaky ";" a "mezera".

Odeslání příkazu kartou

Při odeslání příkazu autorizovaného čipovou kartou, pomocí služby BUSINESS 24 Databanking, se zobrazovalo hlášení "Soubor 'Response.xml' nebyl nalezen". Plugin pro Českou spořitelnu je v tomto vydání opraven.

Korespondence

Číselník pro typ dopisu

Dialog Korespondence slouží k evidenci různých typů došlé a odeslané korespondence a souvisejícího kontaktu. Současná nabídka rozbalovacího seznamu v poli "Typ dopisu" nedostačovala požadavkům uživatelů. Z toho důvodu byl změněn typ pole na Číselník k editaci. Díky tomu můžete vytvářet a přidávat vlastní názvy korespondence.

Mzdy

Přidání sloupců s údaji o srážkách do dialogu Pracovní poměr na kartu Platby

Do dialogu "Pracovní poměr" na kartu Platby byly do tabulky "Mzda - dobírka, zálohy, spoření, srážky" přidány nové sloupce s údaji o srážkách: "Pořadí", "Datum doručení", "Druh", "Ve prospěch", "Rozhodnutí".

Tato pole byla dříve přístupná pouze přes detail platby tlačítkem Srážka v dialogu "Srážka". Zobrazení polí v tabulce umožňuje přehledné zobrazení plateb, jejich setřídění podle pole "Datum doručení" a případnou úpravu pole "Pořadí".

Zobrazení Exekuční srážky po obdobích

Pro ucelený přehled srážek jak exekučních, tak na základě dohody o srážkách, bylo do agendy Personalistika přidané nové zobrazení "Exekuční srážky po obdobích". Zobrazují se v něm údaje srážek a současně roky, období a částky na tyto srážky sražené. Detaily naleznete v článku Zobrazení agendy Personalistika.

Zobrazení Mzdy Od – Do

Do zobrazení agendy Mzdy "Mzdy Od – Do" jsme přidali pole "Ve prospěch" a "Platba". Částky se nově seskupují podle pole "Platba" a nikoli podle pole "Mzdová složka", jak tomu bylo dříve.

Prodejna

Sazba DPH, DIČ a místo plnění

Jestliže je do položky prodeje vložen nejdříve produkt a dodatečně zákaznický kontakt, u kterého je nastaveno ISO země SK a má definovaný vlastní ceník a zároveň jste registrovaní k DPH na Slovensku (tj. nastavení Naše firma obsahuje DIČ "SK"), vkládá se do položek dokladu chybná sazba DPH.

Byla provedena oprava, která zahrnuje:

 • Jestliže nyní v prodejně vyberete kontakt např. se slovenským DIČ a v nastavení "Naše firma" máte také slovenské DIČ, pak se do místa plnění nastaví SK.
 • Přepnutí na tuzemské plnění lze docílit pouze výběrem jiného kontaktu (firmy) s tuzemským DIČ.
 • Nově se tuzemské místo plnění nastaví i při vymazání kontaktu (firmy) z prodejny.

 

Příklady různých sazeb DPH pro více zemí na jednom dokladu:

 • V nastavení "Naše firma" je uvedeno české DIČ, obchodujete s českou firmou, místo plnění Tuzemsko, sazby DPH české.
 • V nastavení "Naše firma" je uvedeno české i slovenské DIČ, obchodujete s českou firmou, místo plnění Tuzemsko, sazby DPH české.
 • V nastavení "Naše firma" je uvedeno jen české DIČ, obchodujete se slovenskou firmou, místo plnění EU, sazby DPH nulové.
 • V nastavení "Naše firma" je uvedeno české i slovenské DIČ, obchodujete se slovenskou firmou, místo plnění SK, sazby DPH slovenské.

 

Při změně místa plnění se změní sazby DPH u všech položek daného dokladu. Zahraniční sazby DPH lze definovat pro jednotlivé produkty přímo v katalogu -> menu agendy -> Ostatní sazby DPH produktů. Pokud v tomto číselníku nejsou sazby nalezeny, přebírá se nově sazba DPH z detailu produktu (katalogové karty). Dříve se pro zahraniční plnění – do sazby DPH – přenášela 0.

Reklamace

Skladové doklady k reklamovanému produktu

Skladové a fakturační doklady k reklamovanému produktu jsou dostupné na kartě "Doklady". Tlačítkem Vydat nové vystavíte doklad "Výdejka", kterým se vyskladní produkt z výchozího skladu (viz také reklamace formou výměny produktu). Provedli jsme opravu součtové funkce dokladu, která v minulém vydání způsobila nezobrazování celkového součtu dokladu na kartě "Součet".

Sklad

Zobrazení: Přehled množství

Sloupec "K dispozici" zobrazoval hodnoty zarovnané vlevo. V tomto vydání je zarovnání opraveno a hodnoty se zobrazují správně vpravo.

Množstevní skupiny a čárový kód v inventuře

 • Opravili jsme načítání množstevních skupin ze skladu a importem – do inventury.
 • Při párování položek pomocí importu se zohledňuje pole "Čárový kód" z katalogu. V novém vydání i pole "Čárový kód vlastní".

Inventura

Pokud je v inventuře k vyrovnání produkt s více než 1 množstevní skupinou, inventura jej po vyrovnání vyhodnotí jako nepovedený výdej, i když proběhne v pořádku. Oprava je v tomto vydání.

Rozpočítání vedlejších nákladů

Do funkce, která rozpočítává na položky vedlejší náklady k příjmu, je přidána kontrola, která při změně parametrů ovlivňující cenu (kurz, měna, ceník apod.) dohlédne, aby na příjemce nebyl rozpočítaný nějaký náklad. Pokud ano, kurz (měnu, ceník) měnit nelze.

Katalog a sklad

Jestliže během vkládání produktů na doklad prostřednictvím dialogu Katalog a sklad jiný uživatel změní identifikátor právě vkládaného produktu, Vario zobrazí upozornění "Záznam nelze přidat, protože tabulka "Katalog" neobsahuje související záznam". Ostatní položky, kterým identifikátor nebyl změněn, se vloží na doklad tolikrát, kolikrát bylo vyvoláno upozornění.

Nové vydání obsahuje dvě opravy:

 • Pokud se vložení produktu na položku z jakéhokoliv důvodu nepovede, vloží se do položky jen popisné údaje.
 • V případě vkládání řádově desítek či stovek položek je zobrazováno upozornění na probíhající operaci.

Převodka

Naskladněný produkt s vyplněným sériovým číslem, který byl v dialogu Katalog a sklad načten čtečkou čárových kódů například do převodky, měl nastaven stav položky "vydává se" namísto "koncept". Chyba je opravena v tomto vydání.

Účetnictví

Přeplatky vs. nedoplatky

V případě úhrady vydaného dobropisu, při které vznikl nedoplatek (bylo uhrazeno méně, než je částka k úhradě na dobropisu), se na bankovním výpisu správné vyhodnotil finanční rozdíl. Došlo ale k jeho chybnému zaúčtování, tj. záměně přeplatku a nedoplatku.

Hromadné zadávání dokladů

Pomocí funkce můžete vytvořit rychlým způsobem doklady do prvotní evidence, například do modulu "Pokladna". Takto vzniklé pokladní doklady se však nabízely v položkách průvodce úhradou dokladů a nebo v seznamu dialogu pro rozdělení úhrady. V novém vydání je chyba odstraněna a pokladní doklady (bez ohledu na agendu) se již v průvodcích nenabízejí.

Vydané doklady

Vystavit zálohu k zakázce

V některých případech se mohlo stát, že do zálohy vytvořené k zakázce se nepřenesly potřebné údaje z položek zakázky. V tomto vydání je zjednána náprava:

 • Pokud je vystavena záloha na stejnou částku, zkopírují se všechny položky.
 • Pokud je vystavena záloha na menší částku, docházelo v některých případech k chybě. Dříve se při vystavování takové zálohy seskupily položky pouze podle sazby DPH. Nově se seskupí i podle zdanitelného plnění a uživatel si sám vybere, na co chce zálohu použít.

Primární datum tisku

Tiskové formuláře Pohledávky a závazky zpětně ke dni umožňují tisk přehledů pohledávek a nebo závazků zpětně k zadanému dni. V dialogu před tiskem uživatel vybírá, podle kterého data bude tisknout (Datum, DUZP, DUP). Původní volba "Datum", která byla po otevření dialogu nastavena jako výchozí, byla změněna na "DUP".

Výroba

Množstevní skupina Umístění ve výrobní zakázce

Byl-li výrobek složen z několika materiálů a jeden z materiálů pocházel ze skladu, který používal umístění, nezobrazoval se v dialogu Množstevní skupiny (Ctrl+E) sloupec "Umístění". Při pokusu dialog uzavřít se zobrazí upozornění, že některá položka nemá "umístění" vyplněno. Nyní se sloupec "Umístění" zobrazuje a to včetně informace, o kterou položku se jedná.

Ostatní

Adaptivní seznamy Popis a Katalogové číslo k dokončení výběru

Minulé vydání Vario obsahovalo úpravu rozbalovacích nabídek ve sloupci "Produkt" a "Varianta", které spočívalo v možnosti individuálního nastavení šířek sloupců v rozbalovacích seznamech (viz článek Adaptivní seznamy Produkt a Varianta k dokončení výběru). Dnešní vydání přináší totožné vylepšení, tentokrát seznamů ve sloupcích "Popis" a "Katalogové číslo".

iDoklad - úpravy konektoru

V doplňku (konektoru) iDokladu jsme provedli několik zásadních úprav. V nastavení možností doplňku iDoklad přibyly dvě nové volby:

 • Pole "Umístění programu" – důležitá volba, která určuje, kam se doplněk nainstaloval.
 • CheckBox - Zatržítko "Stahovat i doklady s příznakem "Exportováno" – umožňuje stáhnout už jednou exportované doklady. Na funkčnost propojení aktivní volba vliv nemá, do Varia se zakládají jen neexistující doklady. Volba umožňuje opakované stažení všech dokladů a najde uplatnění především v případě, že doklady se z "iDokladu" stahují zároveň do více datových firem vedených ve Variu. V takových případech je potřeba mít volbu zaškrtnutou (délka synchronizace se však může časem prodlužovat, protože po síti bude přenášeno stále více dat).

Doplňky ve složce Setup\Upravy

Nové vydání obsahuje další volitelné doplňky Import avíz bankovních výpisů a Import katalogu a ceníků z MS Excel.

ISPV - informační systém o průměrném výdělku

V minulé verzi doplňku se nenačítaly hodnoty číselníku "Ukazatel" (mzdové složky) na kartě Nastavení. Chybu jsme opravili.

Aktualizace nápovědy Altus Vario

dokumentaci Varia a v souboru nápovědy volaném klávesou F1 z aplikace Vario, v období od 15. 4. 2014 do 9. 5. 2014, byly realizovány následující změny:

Nové dokumenty

Významně aktualizované dokumenty

Doplněné dokumenty