Souhrn změn ve vydání 20140124

vydání: 20140124 - verze: 14

Novinky

Mzdy

V modulu Mzdy byly provedeny zbývající úpravy reagující na schválené legislativní změny v oblasti zpracování mezd.

První souhrnný popis změn byl publikován v článku Změny ve mzdách v roce 2014 - I. část a nyní je k dispozici pokračování v dokumentu Změny ve mzdách v roce 2014 - II. část. Vaší pozornosti doporučujeme i další související dokumenty:

 

Upozorňujeme na nutnost instalovat tuto aktualizaci, se kterou bude modul Mzdy kompletně připraven na zpracování mezd v roce 2014. Nové vydání naleznete na stránce Altus Vario 12 - stažení software.

Opravy a úpravy

Adresář

Rejstříky na WWW

Pokud kontakt má vyplněno IČ, funkce Rejstříky na WWW zobrazí v prohlížeči webovou stránku s nabídkou odkazů na registry ekonomických subjektů. V případě volby ARES plátce DPH bylo nutné zadat IČ kontaktu. V novém vydání se údaje pro ověření nespolehlivého plátce DPH a informace o zveřejněných bankovních účtech zobrazí přímo, bez nutnosti kopírovat IČ z detailu kontaktu. V horní části výpisu je odkaz na stránku MFCR, ve které lze zobrazit podrobný výpis registrovaného subjektu podle zadaného daňového identifikačního čísla.

Vyhledání a odstranění duplicit v Adresáři

Funkce slouží pro odstranění duplicitního kontaktu včetně nebo bez převodu souvisejících záznamů podle zvoleného nastavení v průvodci. Kromě jiných dat se převádí také adresy z odstraňovaného kontaktu. Jestliže v adresáři existují dva kontakty se stejným IČ a odstraňovaný kontakt je uveden na kartě Ostatní jako dodací místo, pak při převodu dokladu s oběma kontakty (převáděný kontakt s adresou v poli Adresa zboží doručit) Vario zobrazilo upozornění, že záznam nelze odstranit nebo změnit. V tomto vydání je chyba opravena. Připomínáme, že v popisovaném případě je nutné v průvodci vybrat "Na náhradní kontakt převést" CheckBox - Zatržítko Doklady. Funkce zajistí záměnu kontaktu s adresou v poli "Zboží doručit" za kontakt, na který se převádí.

Korespondence

Přizpůsobení rozměrů karet v detailu záznamu

Opravili jsme vzhled detailu záznamu Korespondence, deformovaného na kartě Úkoly vinou změny velikosti okna.

Šířka pole

Pole Datum na kartě Obecné záznamu Korespondence bylo rozšířeno. Datum ve formátu používaném ve Windows 8 se nyní zobrazuje celé.

Uživatelem definovaná pole

Uživatelsky vytvořená pole nebylo možné přidávat do zobrazení tabulky agendy. V tomto vydání je nedostatek odstraněn.

Mzdy

Rekapitulace mzdových složek od - do

Chyba prezentovaná hlášením "Invalid use of Null" při tisku formuláře byla v novém vydání opravena.

Personální management

Předávací protokol

Formulář slouží k tisku předávacího protokolu přidělených pracovních pomůcek. Zadáním data lze nyní omezit seznam pracovních pomůcek pouze na nově přiřazené.

Sklad

Strom produktů

V modulu Sklad můžete k produktům (a variantám) vytvářet systém kategorií. Kategorie lze členit do stromové struktury a produkty do navržených kategorií zařazovat. Na kartě Zařazení produktů se vlevo zobrazují definované kategorie. Do vytvořených kategorií se zařazují jednotlivé produkty například ze seznamu pole sloupce Produkt. Jestliže katalog obsahoval velké množství produktů, nepracovala funkce automatického dokončení výběru správně. Nyní funguje bezchybně a stejně jako na položce dokladu.

Oprávnění na editaci materiálu výrobku

V agendě Kusovníky lze nastavit oprávnění pro úpravy a mazání materiálu v detailu produktu na kartě Ostatní. Oprávnění se aplikuje jak na kusovníky, tak na detail produktu. Kontrola oprávnění v detailu produktu však nefungovala správně, na rozdíl od oprávnění v kusovnících. Oprava je novém vydání.

Inventura – dělení nulou a vyrovnání množství uváděného na desetinná místa

Napravili jsme funkci vyrovnání inventury. Chyba dovolila vložit na doklad hodnotu, která nebyla dělitelná nejmenší měrnou jednotkou z nastavení v detailu produktu. Podobně byl vyřešen problém s hodnotou 0 v nastavení nejmenší měrné jednotky v detailu produktu. Nyní, při vyrovnání rozdílu inventury, se zobrazí dialog se seznamem produktů, které vykazují popsané nedostatky.

Inventura položek s variantou

Při založení inventury s volbou Prázdná inventura se nezobrazí u položek, které používají variantu typu Strukturovaný klíč, možnost tento klíč vybrat.

Skladové doklady s vazbou na účetní doklady

Do zobrazení s informacemi o souvisejících účetních dokladech byl přidán nový sloupec "Celkem bez DPH UD" z navázané faktury. Sloupec zobrazíte funkcí Zobrazit skryté sloupce...

Ceníky produktu

Dialogové okno Ceníkové ceny zobrazuje seznam ceníků, které obsahují vybranou položku (nebo typ produktu). Ošetřili jsme chybu, která se zobrazovala při nevyplnění pole Cena, Cena za množství a Doba dodání. Nově je uživatel upozorněn na chybějící hodnoty v těchto polích a vybídnut k jejich doplnění.

Datum účetního případu u vratek

Nedopatřením znepřístupněné pole "Datum účetního případu" u dokladů Vratka příjemky a Vratka výdejky je opět editovatelné.

Účetnictví

Text dokladu při seskupování položek

Po zaúčtování interního dokladu se dvěma položkami, které mají totožnou číselnou předkontaci a se zapnutou funkcí Seskupovat položky dokladů, se do účetního deníku zapíše do popisu položky použitá číselná předkontace, což není ideální.

V novém vydání byla funkce Seskupovat položky dokladů upravena takto:

  • Pokud mají všechny seskupené položky stejný popis, bude mít položka v účetním deníku stejný popis.
  • Pokud nemají seskupené položky stejný popis, bude uveden text dokladu (pokud je uveden).
  • Pokud není text dokladu uveden, použije se hodnota předkontace.

Zakázky

Řazení položek ve vystavených dokladech

Položky v dokladech vystavených Průvodcem plněním zakázky se doposud řadili abecedně. Nyní se vybrané produkty k plnění řadí na vystavené doklady (faktura, výdejka) podle čísla zakázky a položky dokladu.

Fakturovat objednávky podle dodavatele a produktů

V dialogu Fakturace objednávek byla provedena revize nástrojů určených pro vyhledání a vložení kontaktu do pole Dodavatel. Nalezené drobné nedostatky jsme odstranili.

Ostatní

Průvodce založením firmy

Byla opravena chyba, která za jistých okolností zablokovala vytvoření knih pro novou firmu. Při otevírání modulů pak bylo třeba založit každou knihu zvlášť.

Doplňkový modul Odpis pohledávek

Vylepšili jsme design uživatelského rozhraní a vzhled tiskových formulářů.

Klávesové zkratky

V detailech záznamů Kontakt, Doklad, Produkt a Deník (účetní) jsme restaurovali funkci klávesové zkratky Alt+písmeno v titulku karty. Podtržené písmeno slouží k přechodu na požadovanou kartu záznamu.

Výkaz Intrastat

Opravili jsme řazení položek zahrnutých do výkazu Intrastat. Nyní je pořadí položek stejné jako v dokladu.

Tisk tabulky agendy – sestava

Pro tisk zobrazení na šířku byly upraveny výchozí hodnoty okrajů stránky na 10 mm (viz určení orientace a okrajů stránky v dialogu Vzhled stránky).

Hledání pomocí zápisu do pole

Opravili jsme funkci pro vyhledávání přímým zápisem hledaného textu, například v zobrazení tabulky agendy. Chyba se projevovala zdvojením zapisovaného textu v "bublině" a to v případě označení celé buňky.

Aktualizace nápovědy Altus Vario 12

dokumentaci Varia a v souboru nápovědy volaném klávesou F1 z aplikace Vario, v období od 16. 12. 2013 do 23. 1. 2014, byly realizovány následující změny:

Nové dokumenty

Významně aktualizované dokumenty

Doplněné dokumenty