Mzdy - Nastavení roku 2014

vydání: 20131215 - verze: 14

V souvislosti s nadcházejícím novým rokem 2014 jsme vydali aktualizaci systému Altus Vario, která reaguje na dosud schválené legislativní změny v oblasti zpracování mezd. Aktualizace zajistí zejména nastavení parametrů pro výpočet mzdy v roce 2014. 

Podrobný popis k provedeným změnám naleznete v článku Mzdy - změny ve mzdách v roce 2014 - I. část.

Některé dosud neschválené legislativní změny, pokud ke schválení dojde, budou zapracovány do systému Altus Vario během měsíce ledna 2014. Jedná se především o normativní náklady na bydlení a s tím související výpočet srážek, který nabývá oproti dosavadní úpravě znatelné odlišnosti.

Doporučujeme věnovat zvýšenou pozornost dále popsaným doporučením.

Z výše uvedených důvodů je ve vydání 20131215 pro Výpočet mzdy zobrazováno upozornění na absenci některých úprav potřebných pro správný výpočet mezd roku 2014. Upozornění se objeví u prvního výpočtu v roce 2014 po otevření Varia. Další upozornění se objeví u všech poměrů, kde jsou zadané srážky, a to z důvodu chybějící úpravy k novému výpočtu srážek v roce 2014. Upozornění na chybějící hodnotu se objevuje i při spuštění tiskového formuláře ZPS za rok 2013.

Pro nastavení modulu Mzdy pro rok 2014 a vzhledem k legislativním změnám, je nutné provést následující činnosti:

 1. Aktualizace Altus Vario.

 2. Roční uzávěrka dovolené (pouze, pokud jsou již vypočítané mzdy za období 12 roku 2013).

 3. Kontrola nastavení.

1. Aktualizace Altus Vario

 • Všechny výpočty mezd od ledna 2014 se musí provést na aktualizovaném vydání Varia!
 • Aktualizaci je nutné provést nejpozději před zpracováním mezd za leden 2014.
 • Roční uzávěrku dovolené spusťte až po aktualizaci s nastavením roku 2014.
 • Stáhněte aktuální vydání Altus Vario (vydání 20131215 nebo vyšší).
 • Nainstalujte toto vydání na všechny počítače ve firmě (popis jak aktualizovat).
 • Provedená nastavení jsou dále popsána pod bodem 3. Kontrola nastavení 

2. Roční uzávěrka dovolené

V období 12/2013 spusťte z menu Agenda funkci Dovolená. Před provedením samotné Roční uzávěrky je nutné vypořádat nároky na všech předchozích kartách tak, jak je to popsané v Dokumentaci v článku Dovolená v odstavci Roční uzávěrka dovolené. Provedením roční uzávěrky se nastaví nároky na dovolenou pro rok 2014. Nastavení nároku na dovolenou zkontrolujete na kartě Nároky nového roku. Nastavení nároků na dovolenou u pracovních poměrů, které začínají v roce 2014, proveďte až po vytvoření mezd v období 1/2014 v dialogu Mzda na kartě Obecné pod tlačítkem Dovolená.

3.  Kontrola nastavení

DOPORUČUJEME PROVÉST KONTROLU PROVEDENÍ NASTAVENÍ PODLE NÍŽE UVEDENÝCH ÚDAJŮ, A TO VE VŠECH ZPRACOVÁVANÝCH FIRMÁCH.

Změny nastavení roku 2014 oproti roku 2013

V rámci aktualizace na uvedené vydání se provede ve všech firmách daného datového profilu nastavení parametrů výpočtu:

a) Číselník Svátky

 • V agendě Mzdy spusťte z menu Agenda funkci Nastavení...
 • V dialogu Nastavení, na kartě Další jsou nastaveny hodnoty (viz tabulka).
Datum  Název svátku
1.1.2014 Den obnovy samostatného českého státu
21.4.2014 Velikonoční pondělí
1.5.2014 Svátek práce
8.5.2014 Den vítězství
5.7.2014 Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
6.7.2014 Den upálení mistra Jana Husa
28.9.2014 Den české státnosti
28.10.2014 Den vzniku samostatného československého státu
17.11.2014 Den boje za svobodu a demokracii
24.12.2014 Štědrý den
25.12.2014 1. svátek vánoční
26.12.2014 2. svátek vánoční

   

b) Nastavení Kalendáře

 • V agendě Mzdy spusťte z menu Agenda funkci Nastavení... 
 • V jednotlivých obdobích na kartě Obecné jsou nastaveny hodnoty (viz tabulka).
Období Kalendářní dny Pracovní dny Svátky
1 31  22 1
2 28 20 0
3 31 21 0
4 30  21 1
5 31  20 2
6 30 21 0
7 31 23 0
8 31 21 0
9 30 22 0
10 31 22 1
11 30 19 1
12 31 20 3

 

c) Hranice pro redukci průměrného hodinového výdělku

Výše redukčních hranic (RH) pro rok 2014 činí: 151,38 Kč / 227,15 Kč / 454,13 Kč.

Pomocí navýšených hodinových redukčních hranic se upraví zjištěný průměrný hodinový výdělek (PHV) stanovený pro pracovněprávní účely. Postupuje se tak, že z PHV

 • do výše první RH se započte 90 %,
 • z částky PHV přesahující první RH, nejvýše však do druhé RH, se započte 60 %, a
 • z částky PHV přesahující druhou RH, nejvýše však do třetí RH se započte 30 %,
 • k částce, která přesahuje třetí RH, se nepřihlíží.

 

d) Další nastavení

 • Průměrná mzda - 25 942 Kč (dialog Nastavení, karta Sociální, pole Průměrná mzda).
 • Základ srážkové daně - 10 000 Kč (dialog Nastavení, karta Daňové, pole Základ srážkové daně).