Souhrn změn ve vydání 20141218

vydání: 20141218 - verze: 14

Mzdy

Výpočet mzdy v roce 2015

Ve vydání 20141215 se při výpočtu mzdy zobrazí chybové hlášení "Invalid use of null". V důsledku této chyby se do dalšího výpočtu mzdy nezahrnou částky daňového zvýhodnění. Chyba je v tomto vydání odstraněna. Po aktualizaci na vydání 20141218 nebo vyšší doporučujeme znovu spustit výpočet všech mezd pro rok 2015.

Ostatní

Převod dat z Varia 11

Jednou z funkcí Průvodce založením firmy je převod existujících síťových nebo lokálních dat. Před převodem dat z Varia 11 proběhne několik kontrol dat. Pokud jsou nalezeny chyby, je výsledek kontrol zobrazen v okně, které obsahuje tabulku s výsledkem.

V případě převodu dat Vario 11 do Vario 12 (14), které je instalované v prostředí MS Windows 8.1 s českým jazykovým nastavením a formátem data DD. MM. YYYY, se po spuštění převodu zobrazilo upozornění "Nesoulad datových typů ve výrazu" a převod se nedokončil.

V tomto vydání je převod dat Varia 11 ošetřen tak, aby byl respektován formát data DD. MM. YYYY.