Mzdy - Potvrzení o zdanitelných příjmech - DPP

vydání: 20140317 - verze: 14

Od roku 2014 může daňový poplatník podle § 36 odst. 7 ZDP zahrnout do daňového přiznání i příjmy zdaněné srážkovou daní (tj. z dohody o provedení práce). Sražená daň z těchto příjmů se pak započte na celkovou daň. K doložení těchto příjmů bude sloužit nový formulář Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti plynoucích na základě dohod o provedení práce podle § 6 odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon") a o sražené dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně.

Pro tisk tohoto formuláře jsme v agendě Personalistika připravili nový tiskový formulář Potvrzení o zdanit příjmech - DPP, který najdete v agendě Personalistika ve skupině tiskových formulářů Ukončení a Potvrzení příjmu. Do potvrzení se zahrnují příjmy a srážková daň z těchto příjmů z poměrů DPP ve zvoleném roce z mezd spočitaných na vydáních od uvedení tohoto tiskového formuláře a novějších (dříve spočítané DPP nebo souběžné poměry, ve kterých probíhá zdanění těchto příjmů, je nutné pro zahrnutí do tiskového formuláře znovu spočítat).