Souhrn změn ve vydání 20140414

vydání: 20140414 - verze: 14

Novinky

Vyzkoušejte nové Vario 14!

Do distribuce bylo uvolněno Vario verze 14. Instalační balíček nyní obsahuje obě instalace: pro Vario 12 i pro Vario 14.

Karta Vario Dnes zobrazuje obchodně-finanční výstupy z dat výchozí účetní jednotky (Naše firma)

Ukázka karty "Vario Dnes", která je součástí vzhledu moderního uživatelského rozhraní "Backstage" Vario 14.

Nová pole

Zobrazení, která pracují s položkami, byla rozšířena o nová pole:

 • Údaj položky 1
 • Údaj položky 2
 • Počet položky 1
 • Počet položky 2

Jedná se o pole, která umožňují evidenci uživatelských údajů k položkám. První dvě pole jsou textová, druhá dvě jsou číselná. Všechna pole jsou k dispozici pro libovolné dodatečné poznámky k položce.

Zobrazení Agenda
Výpisy po položkách Banka
Interní doklady po položkách Interní doklady
Objednávky po položkách Objednávky
Pokladní doklady po položkách Pokladna
Přijaté doklady po položkách Přijaté doklady
Přijaté doklady po položkách podrobné Přijaté doklady
Příkazy po položkách Příkazy
Servis údržby položky Servis údržby
Skladové doklady po položkách Skladové doklady
Skladové doklady po položkách podrobné Skladové doklady
Vydané doklady po položkách podrobné Vydané doklady
Vydané doklady po položkách Vydané doklady
Výroba po položkách Výroba
Zakázky po položkách Zakázky

 

Opravy a úpravy

Banka

Odeslání příkazu

Příkaz vytvořený pomocí pluginu banky Raiffeisenbank a.s. (pouze nastavení eKomunikátor a Geminy 4) exportoval soubor s prázdným řádkem na konci, takže se nepodařilo načíst příkaz do banky a uživateli se zobrazilo hlášení o neplatnosti formátu příkazu. Chyba je odstraněna v novém vydání.

Datové schránky

Upozornění na platnost hesla

V agendě Datové schránka přibylo upozornění na konec platnosti hesla. Při změně hesla se vygeneruje úkol do agendy Úkoly, kde je v poli "Splnit úkol do" zapsán datum platnosti hesla. V poli "Připomenutí" se doplní datum ponížený o uvedený počet dní "Tolerance hesla" z nastavení Datové schránky (Agenda/Nastavení datové schránky...). Díky této úpravě máte nyní přehled o platnosti hesla, kterou bylo doposud nutné zjišťovat z internetu.

Evidence majetku

Roční přehled

Tiskový formulář tiskne majetek, který není vyřazený nebo byl vyřazen v roce, ke kterému se tiskne přehled. Opravili jsme chybu "Nesoulad datových typů ve výrazu" zobrazovanou při zpracování záznamů, které neměly vyplněný datum vyřazení.

Manager

Přehled závazků a pohledávek zpětně ke dni

Do složky Finance byl doplněn nový report "Saldokonto podle odběratele/dodavatele". K zadanému datu zobrazí pro aktuální účetní jednotku "Naše firma" kontakty s doklady závazků a pohledávek.

Náklady a výnosy

Do seznamu polí kontingenční tabulky reportu "Náklady a výnosy dle období" ve složce Finance byly připojeny dvě položky: Zakázka a Středisko.

V souvislosti s tím jsme přidali nové reporty do Finance/Dle středisek – "Náklady a výnosy dle střediska" a Finance/Dle zakázek – "Náklady a výnosy dle zakázky", poskytující pohled na data jako report "Náklady a výnosy dle období", rozšířené ale navíc o pole Zakázka a Středisko. Nové reporty ve výchozím rozvržení zobrazují kategorie tak, jak se jmenují.

Mzdy

Odesílání xml souborů

Přímo z modulu "Mzdy" je nyní umožněno odesílat vyjmenované tiskové formuláře pomocí agendy Datové schránky.

Do průvodce tisku formulářů:

byla doplněna volba CheckBox - Zatržítko "Nová zpráva do Datových schránek".

Volbou Elektronické podání v okně průvodce se nově zobrazí dialog "Tiskový formulář elektronicky".

 • Volba CheckBox - Zatržítko Export xml souboru vytvoří xml soubor, který lze odeslat přes portál jednotlivých institucí.
 • Volba CheckBox - Zatržítko Odeslat pomocí doplňku Elektronická podání otevře doplněk Elektronická podání, ve kterém je již xml soubor přiložen.
 • Volba CheckBox - Zatržítko Nová Zpráva do Datových schránek vytvoří novou zprávu do agendy Datové schránky a soubor xml je automaticky přidán na kartu Dokumenty. I když není v poli "Kontakt" doplněn údaj z agendy "Adresář", je v poli Schránka již vyplněno ID datové schránky pro ČSSZ.

Dialog Tiskový formulář elektronicky s volbou Nová zpráva do Datových schránek

Dialog "Tiskový formulář elektronicky" s volbou "Nová zpráva do Datových schránek".

Personalistika – Zobrazení Pracovníci a srážky

Pro ucelený přehled srážek jak exekučních, tak na základě dohody o srážkách, bylo přidané nové zobrazení "Pracovníci a srážky". Detaily naleznete v článku Zobrazení agendy Personalistika.

Personalistika – kontrola rodného čísla na kartě Rodina

Na kartu Rodina byla přidána kontrola pro případ, že by uživatel zadal rodné číslo rodinného příslušníka s lomítkem. V takovém případě je lomítko ignorováno.

Mzdy – tiskový formulář Rekapitulace mezd po obdobích od-do

Do tohoto tiskového formuláře byl doplněn sloupec "Platba" kvůli tisku exekučních srážek.

Prodejna

Pohyby a doklady

Okno "Pohyby a doklady" slouží k zobrazení zůstatku pokladny a seznamu dokladů. Doklady lze zobrazit i položkově. Při pokusu o tisk přehledu záznamů seřazených podle polí sloupce "Množství" v zobrazení Pokladna po položkách, Vario otevřelo dialog očekávající zadání hodnoty parametru. Chyba byla ošetřena.

Reklamace

Číselná řada a změna kontaktu

Modul "Reklamace" slouží k evidenci reklamovaného zboží dodaného zákazníkem a odeslaného dodavateli.

 • V praxi je často třeba vytvořený reklamační záznam smazat. Aby nevznikala v číselné řadě záznamů "mezera", byla do agendy doplněna funkce vrácení číselné řady.

Dále bylo v záznamu "Reklamace" ošetřeno přepisování údajů kontaktu údaji kontaktu z dodatečně vybraného prodejního dokladu. Níže popsaný případ se vztahuje k dohledání reklamovaného produktu pomocí tlačítka Najít produkt (dialog Dohledání prodeje). V takovém případě platí:

 • Jestliže hledací dialog v dokladu kontakt nenalezne, kontaktní údaje v záznamu Reklamace se nezmění.
 • Pokud hledací dialog kontakt v dokladu nalezne a bude stejný jako kontakt v záznamu Reklamace, kontaktní údaje v záznamu Reklamace se nezmění.
 • Do záznamu Reklamace jsou kontaktní údaje z nalezeného dokladu vloženy v případě, že hledací dialog nalezne v dokladu kontakt, který nebude totožný s údaji v záznamu Reklamace a současně v záznamu Reklamace nebude vyplněna adresa (nic z adresy).
 • V ostatních případech se zobrazí dotaz, zda zachovat stávající kontakt v záznamu Reklamace, nebo jej přepsat kontaktními údaji z hledacího dialogu.

Kontrola neproběhne, jestliže kontakt dodatečně změníte jiným z rozevíracího seznamu kontaktů vedle pole Kontakt a nebo naleznete doklad použitím tlačítka Najít - vedle pole "Číslo dokladu".

Sklad

Inventura

Jestliže uživatel manipuluje s datumy dokladů, mohou ve skladu existovat minusové položky. Příčinou je chyba v datech příjemek a výdejek, kdy datum výdejky je menší než datum příjemky. To lze zjistit ze zobrazení Sklad ke dni. Inventura založená ve stejný den tyto položky ignorovala.

Nyní se minusové položky v inventuře zobrazí červeně zvýrazněné. Pokud v položkách inventury, v poli sloupce "Skladem" zůstane minusová hodnota, inventuru nelze vyrovnat. Doporučujeme opravit problematické doklady a inventuru aktualizovat, případně takovou položku z inventurního seznamu vymazat.

 TIP:  Otevřete detail skladové položky a kliknutím na odkaz Pohyby na skladu zobrazíte pohyby na skladu. V okně pohybů uvidíte historii příjmů a výdejů s upozorněním na chybu v chronologii příjmů a výdejů. Oprava spočívá v posunu data výdejky na datum stejné nebo vyšší než je datum příjemky.

Předkontace inventury

Klepnutím na tlačítko Vyrovnat rozdíly… vystavíte skladové doklady k rozdílům inventury pro zvolený sklad. Při vytvoření dokladů do běžné knihy se žádná předkontace nedoplnila, bylo nutné ji zadávat ručně. Nyní je možné nastavit předkontaci "Inventurní rozdíl" v dialogu Možnosti předkontací pro konkrétní knihu skladových dokladů, nebo pro všechny knihy. Pokud je předkontace nastavená, vloží se do vyrovnávacích skladových dokladů.

Oprávnění k poli

V dialogu Možnosti pole, na kartě "Upřesnit", lze definovat oprávnění "Číst" a nebo "Upravit" k poli (aktivní tlačítko Oprávnění…) pro skupinu nebo uživatele, a to do uživatelem definovaných polí nebo do polí ve Variu existujících. Oprávnění "pouze pro čtení" k poli "Produkt" však nefungovalo. V tomto vydání je chyba opravena.

Ceníkové ceny

Pro přidání cen nového produktu do různých ceníků a editaci stávajících cen ve více cenících najednou, slouží okno "Ceníky produktu", které se otevře klepnutím na tlačítko "Upravit ceny produktu…" v dialogu Ceníkové ceny. Pokus odstranit více položek s cenami v tomto dialogu končil hlášením: "Subscript out of range". Chyba je v novém vydání ošetřena.

Katalog variant

V detailu varianty se editují rozměry pomocí dialogu Produkt – rozměry, otevřený tlačítkem vedle pole "Rozměry". Pro "hromadnou editaci" jde však o nepraktický postup. Z toho důvodu jsme v tabulce katalogu variant zpřístupnili pole Výška, Šířka, Hloubka, Rozměr_a, Rozměr_b, Rozměr_c. Nové sloupce umožňují hromadnou editaci rozměrů pro všechny varianty. Totožné sloupce jsou k dispozici i v zobrazení tabulky agendy "Katalog".

Vydané doklady

Vystavit dobropis k faktuře

Funkce Vystavit dobropis k faktuře vytvoří dobropis a interní doklad na vyrovnání částek. Současně se u faktury i dobropisu vytvoří souvislost "Vyrovnání" a částka vyrovnání ve výchozí měně se zapíše do pole sloupce "Částka (m)". Správně by se měla zapsat do pole "Částka". Chyba je v tomto vydání opravena.

Zobrazení Fakturace záloh

Do zobrazení jsme přidali dva nové sloupce: "DUZP Faktury" a "Datum úhrady". Sloupce jsou ve výchozím rozvržení skryté. Lze je zobrazit pomocí funkce Zobrazit skryté sloupce. Ve sloupci "Číslo faktury" jsou nyní zobrazené standardní identifikátory dokladů, poklepáním můžete otevřít detail dokladu.

Objednávky

Fakturovat objednávky podle dodavatele a produktů

Funkci využijete v případě, že dodavatel vystaví k dodaným produktům fakturu, která obsahuje položky z více objednávek a navíc některé položky plní jen částečně. Pod tabulkou položek je tlačítko Hledat produkty. Kliknutím na ně se otevře okno pro zadání hledaného textu (nebo spíše kódu produktu). Do okna se zadá "EAN kód" nebo "katalogové číslo" nebo "objednací číslo" nebo "název produktu".

Pokud jsou nalezeny produkty vyhovující zadanému textu, omezí se tabulka produktů na vyhledané záznamy. Problém však nastává, jestliže některá z položek dokladů obsahuje typ produktu "Služba", která je uvedena v položce pouze popisem. V takovém případě se při hledání zobrazuje upozornění "Invalid use of null". V novém vydání je hledání produktů, kterým v poli "Produkt" chybí jakákoli hodnota, ošetřeno.

Ostatní

Adaptivní seznamy Produkt a Varianta k dokončení výběru

Pro zadání produktu a případně jeho varianty se používají rozbalovací seznamy "Produkt" a "Varianta". Jestliže je na položku dokladu vkládán produkt s variantou, jejíž popis je dlouhý, šířka sloupce "Varianta" v rozbalovacích seznamech nedostačovala k zobrazení celého názvu varianty.

Nyní se po změně (tažením) šířky sloupců "Produkt", "Varianta" a "Popis" v tabulce položek dokladu změní šířky sloupců "Produkt", "Varianta" a "Popis" také v rozbalovacích seznamech "Produkt" a "Varianta". Pokud uživatel nastaví příliš malou šířku některého z těchto sloupců, šířky v seznamech se automaticky upraví na výchozí hodnotu.

Alternativní jednotka v ceníku

V ceníku lze k produktu nastavit cenu, alternativní popis, alternativní katalogové číslo, případně jednotky alternativní (alternativní=dodavatelské). Pokud takový produkt byl vložen do položky dokladu s tímto ceníkem, jmenované údaje se změní na alternativní.

V minulém vydání se nepřeváděly jednotky na "alternativní". Po opravě nyní proběhne záměna jednotek opět standardně. Jen u produktů používající množstevní skupinu "Balení" nebo "Používat více jednotek", musí být dodržena podmínka, aby počet množstevních jednotek odpovídal počtu alternativních jednotek.

Změna kursu v dokladu

Jestliže byl na dokladu v cizí měně - po návratu z karty "Položky" (z podřízené záložky Cizí měna) - změněn kurs a celá operace proběhla bez uložení dokladu, přepočítaly se částky v měně. Správně však měla být - změněným kursem - přepočítána částka v korunách. V tomto vydání je přepočet opraven.

Aktualizace nápovědy Altus Vario

dokumentaci Varia a v souboru nápovědy volaném klávesou F1 z aplikace Vario, v období od 1. 4. 2014 do 14. 4. 2014, byly realizovány následující změny:

Nové dokumenty

Významně aktualizované dokumenty

Doplněné dokumenty