Souhrn změn ve vydání 20140206

vydání: 20140206 - verze: 14

Novinky

Mzdy

Vyúčtování daně

V agendě Mzdy, ve skupině Daně, naleznete nový tiskový formulář Vyúčtování daně. Podrobný popis naleznete v článku Tiskový formulář Vyúčtování daně.

Potvrzení o zdanitelných příjmech - DPP

V agendě Personalistika, ve skupinách Potvrzení příjmu a Ukončení naleznete nový tiskový formulář Potvrzení o zdanitelných příjmech - DPP. Podrobný popis naleznete v článku Potvrzení o zdanitelných příjmech - DPP.

 • Upozorňujeme uživatele, že pokud již mají spočítané mzdy plynoucí z DPP v roce 2014, je třeba provést znovu výpočet mzdy, aby se příjmy do uvedeného tiskového formuláře zahrnuly správně.

Sklad

Tiskové formuláře Inventura

Ke každému formuláři inventury je nyní k dispozici verze tisku ("na šířku") s množstevními skupinami:

 • Inventura – s množstevními skupinami
 • Inventura rozdíly – s množstevními skupinami
 • Inventura seznam – s množstevními skupinami

Výroba

Operace s katalogem

Do agendy Operace přibylo nové zobrazení "Operace s katalogem". Umožňuje zobrazit všechny katalogové informace o výrobku.

Opravy a úpravy

Adresář

Rejstříky na WWW

Pokud kontakt má vyplněno IČ, funkce Rejstříky na WWW zobrazí v prohlížeči webovou stránku s nabídkou odkazů na registry ekonomických subjektů. V případě volby "ARES plátce DPH" se informace vyhledávala chybně podle IČ kontaktu. Nové vydání obsahuje opravu, funkce nyní vyhledává údaje o nespolehlivém plátci DPH správně podle DIČ.

Přidání a nastavení šablony

Pro vystavení nových záznamů lze používat šablony. Ošetřili jsme vyhodnocování hodnot šablony "Nabízet v dokladech", "Dodavatel" a "Odběratel" při vystavení nového kontaktu dle jeho typu a podřízenosti.

 • V předchozích verzích se při vystavování nového záznamu v agendě Adresář nebralo v potaz nastavení výchozích hodnot šablony pro pole "Nabízet v dokladech", "Dodavatel" a "Odběratel". Výchozí hodnoty pro tato pole byly dány striktně systémem podle typu kontaktu.
 • Kontakty typu "Organizace", "Pobočka" a "Podnikající osoba" měly tato pole automaticky zatržená, kontakty typu "Osoba" je zatržená neměly.

Nově jsou tato pole vybrána zatržítkem pro všechny typu záznamů s výjimkou typu záznamu "Osoba", která figuruje jako podřízený kontakt, tzn. osoby jiné firmy. Nově lze pro tato pole využít i výchozích hodnot v šabloně, tzn. lze změnit výchozí systémové hodnoty.

Banka

Homebanking – export příkazů

 • Průvodce odesláním příkazů do banky nabízí příkazy uspořádané podle čísel účtů (pokud profilů máte více než jeden). Ze seznamu dialogu Export příkazů vybíráte doklady-příkazy, které chcete do banky odeslat. Pokud profil banky (účet) obsahoval vnořené doklady (příkazy), nebylo možné pomocí prvku Plus rozbalit jejich seznam, protože tlačítko chybělo. V novém vydání je opět k dispozici.
 • Funkce exportu příkazů spouští bankovního klienta. Jestliže bylo okno průvodce exportem příkazu zavřeno a následně byla ukončena také aplikace bankovního klienta, Vario zobrazilo chybové hlášení. V tomto vydání je nedostatek ošetřen.

Homebanking – import výpisů

Nedařilo se načíst výpis, který v názvu souboru a nebo v názvu cesty obsahoval znak "&" – pluginem Vypisy_CS.mda pro FIO banku. Zobrazilo se varování, že se nepodařilo soubor vytvořit. Funkce zajišťující načtení výpisu do xml souboru byla aktualizována.

Manager

Finance

Report Finance zobrazuje základní informace o stavu financí aktuálně zvoleného kontaktu. "Základní přehled" zobrazuje stav skladu k vybranému roku. Tato hodnota je ekvivalentní k hodnotě v zobrazení Sklad – Stav skladů ke dni k poslednímu datu v daném roce. Po změně roku se však hodnota v reportu nezměnila. Chyba je opravena v tomto vydání.

Mzdy

Přehled o výši pojistného

Byla provedena oprava xml souboru uvedeného tiskového formuláře. Od tohoto vydání lze soubor odeslat elektronicky bez problémů.

Přijaté doklady

Tiskový formulář Doklad

Obecný tiskový formulář slouží pro vytištění libovolného dokladu. Vytiskne data dokladu v obdobném formátu, jako jsou zobrazena na obrazovce. Neslouží jako účetní doklad, ale pouze pro případ tisku informací dostupných v dialogu Doklad. Na formulář byla přidána informace o názvu dat, ze kterých byl spuštěn (tzn. Naše firma).

Změna typu dokladu

Nově implementovaná kontrola v detailu dokladu nyní zamezí změně typu dokladu, ze kterého již byly rozpočítané vedlejší náklady.

Sklad

Tiskové formuláře Inventura

Opravili jsme formuláře "Inventura", "Inventura rozdíly" a "Inventura seznam", na kterých se netiskl název naší firmy, ale pouze text "Firma".

Ceníky produktu

Dialogové okno Ceníkové ceny zobrazuje seznam ceníků, které obsahují vybranou položku (nebo typ produktu). Ošetřili jsme chybu "Záznam nelze uložit", která se zobrazovala při nevyplnění povinného pole "Doba dodání".

Sada - smazání vazby na materiál

Produkt typu Sada lze vložit pouze na doklad typu Zakázka, Faktura nebo Příjmový pokladní doklad. Do nového vydání jsme zařadili opravu, která řeší nastavení správného množství položek dokladu po odstranění vazby na položku sady na zakázce (faktuře) ve stavu OK.

Účetnictví

Zdvojení zdanitelných plnění

Opravili jsme chybu, která ve specifických případech duplikovala konta pro zdanitelná plnění, a jestliže byla používána jiná konta, zamezila účtování. Za způsobené nepříjemnosti se uživatelům omlouváme.

Vydané doklady

Opravte si platební kalendáře v cizí měně

Jestliže jste před vydáním 20131120 u měnových dokladů generovali splátkové kalendáře, korunové částky nebyly přepočtené korektně nebo vůbec a důsledkem toho se dlužné částky v detailu kontaktu zobrazily chybně.

Zkontrolujte a opravte si prosím chybně vystavené platební kalendáře spuštěním doplňku Správce databáze (Menu Nástroje l Doplňky l Správce databáze).

Oprava probíhá ve dvou krocích:

 • U dokladů ve výchozí měně se nulují částky v cizí měně tam, kde nejsou nulové.
 • U dokladů v cizí měně se kontroluje, zda přepočet částek koresponduje s kurzem dokladu. Pokud kontrola narazí na rozdíl, částky ve výchozí měně se opraví.

 

Dialog Datumy dokladu byl aktualizován. Funkce platebního kalendáře jsou nyní následující:

 • Poklepáním na datum splatnosti dokladu otevřete kalendář.
 • Pokud je vystavený doklad v CZK, všechny částky kalendáře v měně jsou vždy 0.
 • Pokud doklad v CZK s existujícím kalendářem přepnete do cizí měny, v platebním kalendáři se kurzem dokladu dopočítají měnové částky. 
 • Pokud je vystavený doklad v cizí měně a vygenerujete kalendář, dopočítají se jak částky v CZK, tak v měně (vidíte jen měnu). Jestliže měníte částky kalendáře ručně, přepočítávají se dle kurzu dokladu i částky v CZK.
 • Pokud doklad v cizí měně s existujícím kalendářem přepnete do CZK, částky v cizí měně se vynulují.

Pohledávky zpětně ke dni

Zobrazení poskytuje přehled pohledávek zpětně k zadanému dni. Opravili jsme chybu "Incorect syntax near 'IN'", která se projevila při spuštění náhledu stejnojmenného tiskové formuláře (v rozsahu "Všechny zobrazené záznamy") nad tímto zobrazením.

Výroba

Tiskový formulář Výrobní příkaz

Opravili jsme chyby prezentované hlášením systému "Chyba při převodu dat" a "Pole je pro přidávání dat příliš malé" po volbě náhledu formuláře z detailů různých výrobních zakázek. Korekce se dotkla i následujících tiskových formulářů:

 • Cenová kalkulace
 • Kusovník pobočkový
 • Výrobní příkaz
 • Výrobní příkaz kusový
 • Výrobní příkaz po pobočkách
 • Výrobní příkaz směnový

Zakázky

Přehled nákladů a výnosů zakázky

Opravili jsme chybu ve výpočtu sloupce "Výnosy", která byla způsobena nezapočítáváním neskladových položek. Ostatní výpočty tohoto zobrazení ovlivněny nebyly.

Ostatní

Import prvotních dokladů k zaúčtování

Import se stará o načtení dokladů odeslaných k zaúčtování. S doklady lze zároveň přenášet i adresář s kontakty uvedenými na dokladech a katalog s produkty uvedenými na položkách dokladů. Po importu u produktů, které dva přenášené soubory obsahovaly duplicitně, se v katalogu nevyplnilo pole Typ záznamu, protože při druhém importu byl obsah pole vymazán. Po opravě se toto pole již neaktualizuje.

Aktualizace nápovědy Altus Vario 12

dokumentaci Varia a v souboru nápovědy volaném klávesou F1 z aplikace Vario, v období od 24. 1. 2014 do 6. 2. 2014, byly realizovány následující změny:

Nové dokumenty

Doplněné dokumenty