Souhrn změn ve vydání 20140331

vydání: 20140331 - verze: 14

Novinky

Kursovní lístek

Načítání kursů měn ČNB a datum kursu

V dialogu "Možnosti Altus Vario" agendy "Kursovní lístek" naleznete nyní tři volby pro nastavení platnosti kursů ČNB. S jakým datem jsou stažené kursy uloženy do kursovního lístku, ovlivníte výběrem:

 1. Platí datum kursu ČNB
 2. Platí od následujícího dne kursu ČNB
 3. Platí aktuální datum

Podrobnosti k nastavení uvádíme v dokumentu nápovědy.

Dialog Možnosti Altus Vario (Moduly: Vario/Agendy: Kursovní lístek) a nové volby pro datum kursu

Dialog Možnosti Altus Vario (Moduly: Vario/Agendy: Kursovní lístek) a nové volby pro datum kursu.

Manager

Datové sklady

Datový sklad je trvalá databáze, do které se ukládají vypočítané a vytvořené sestavy (report, výkazu zisků a ztrát, rozvaha). Tato data se zobrazují ve výstupech reportingu. Výhodou datových skladů je, že finanční analýza se po zavření modulu Manager uchová a lze k ní přistupovat opakovaně. Nové vydání obsahuje zcela přepracované rozhraní pro práci s datovými sklady.

Primární změnou je, že se již nerozlišuje mezi datovým skladem a dočasnou databází. Jediný rozdíl spočívá v tom, že po ukončení práce se dočasná databáze vymaže. Jinak se chová úplně stejně jako ostatní uložené "datové sklady".

 • Datové sklady se nyní vybírají ze seznamu pole "Datový sklad", který je umístěn nad formulářem reportingu.
 • Poklepáním na identifikátor názvu datového skladu (databáze) se zobrazí data načtená v tomto datovém skladu.
 • Vybrané položky záznamů datového skladu lze mazat a aktualizovat a nové datové snímky nahrávat.
 • Snímky je možné definovat manuálně výběrem data, sestavy (zdroje dat) a střediska, pro které se má datový snímek vytvořit.
 • Funkcí tlačítka lze také vytvořit časový plán a uložit jej jako šablonu. Datum "Od" se automaticky načte podle posledního data, ke kterému existuje v datovém skladu záznam. Připravenou šablonu je možné uložit a nastavit pro uživatele jako "výchozí".
 • Klepnutím na tlačítko "Vytvořit" se naplní formulář pro přidání časových snímků. I v tomto kroku lze záznamy měnit.

 

Nové dialogy pro definování snímků a plánů vytvářeného datového skladu

Nové dialogy pro definování snímků a plánů vytvářeného datového skladu.

Dialog Nastavení

Klepnutím na tlačítko Tlačítko Nastavení vyvoláte dialog "Nastavení", který dříve obsahoval čtyři karty: Výchozí, ETL, Datové sklady a Definice.

 • Karta ETL je zrušena.
 • V dialogu "Nastavení", na kartě "Datové sklady" je nově umožněno přidávat, přejmenovávat a odstraňovat záznamy datových skladů. Zde také nastavíte, jestli se "snímky" generuji v tisících nebo v jednotkách.
 • Z karty "Výchozí" je odebrané nastavení reportingu (původní volby "Dočasná databáze" a "Datové sklady").
 • Funkce karty "Definice" zůstala stejná.

Pohodlná správa "datových skladů" na kartě Datové sklady dialogu Nastavení

Pohodlná správa "datových skladů" v dialogu Nastavení.

Změnové řízení

Do nového vydání byl uvolněn nový modul Varia Změnové řízení. Změnové řízení je možné charakterizovat jako firemní proces, v rámci kterého jsou na základě vnitrofiremních pravidel prováděny například úpravy daného výrobku (konstrukční a technologické změny) nebo organizační změny. Modul je v podmínkách Varia primárně navržen k evidenci změn prováděných v dokumentacích (typicky v technické dokumentaci výroby).

Detail záznamu Změna obsahuje karty obvyklé pro Vario: Obecné, Souvislosti, Deník událostí, Dokumenty a Úkoly.

 • Karta "Obecné" slouží k zaznamenání primárních údajů o změnovém řízení včetně jeho detailního popisu.
 • Na sousedící kartě lze přidávat (prohlížet) "souvislosti", tzn. realizovat propojení změny s libovolným záznamem Vario.

Integrace do systému Vario je nyní zajištěna na úrovni operací modulu Výroba. Změnu je možné připojit v detailu záznamu Operace, v poli Číslo změny. Více informací v dokumentaci.

Detail záznamu Změna nového modulu Změnové řízení

Detail záznamu Změna nového modulu Změnové řízení.

Vario 14

Zanedlouho uvedeme do distribuce vylepšené Vario. Beta verze 14 je již nyní vážným zájemcům k dispozici (kontakt). Seznam souvisejících dokumentů nápovědy je uveden na konci článku v odstavci Aktualizace nápovědy Altus Vario 12 a 14.

Opravy a úpravy

Deník událostí

Systémové události v Deníku událostí

Funkce modulu slouží k zaznamenání osobních a systémových událostí, jako například změny záznamů včetně původní a nové hodnoty polí, která si nastavíte. Systém událost generuje automaticky v závislosti na nastavení.

Jestliže v dokladu byly provedeny změny a potom pomocí šipek předchozí/následující uživatel přešel na jiný záznam, do deníku se uložily původní hodnoty z prvního záznamu a nové hodnoty z druhého.

Opravili jsme ukládání původních hodnot záznamu do události deníku typu "Úpravy záznamu", kdy se místo hodnot aktuálně upravovaného záznamu mohly uložit hodnoty ze záznamu, který byl otevřen v okně detailu před tím, než se uživatel přesunul šipkami na druhý záznam.

Evidence majetku

Čárový kód

V detailu záznamu odepisovaného i neodepisovaného majetku, na kartě Obecné, je nyní nabídka Údaj 1 a 2 rozšířena o evidenční údaj Čárový kód.

Manager

Export manažerského reportu

Všechny formuláře lze exportovat do formátů xls, rtf, html a txt. Při pokusu exportovat formulář do vybraného formátu Vario zobrazilo upozornění "Syntaktická chyba v klauzuli FROM". Chyba je opravena v novém vydání.

Mzdy

Chybný výpočet srážky

Od vydání 20140124 se chybně provádí výpočet srážky ze mzdy (exekuce) v případě popsaném v článku Mzdy - Chybný výpočet srážky ze mzdy při ročním zúčtování daně s ročním daňovým bonusem.

Od vydání 20140311 se vyskytly následující chyby, které jsou opravené v tomto vydání:

Tiskový formulář ELDP

U poměrů DPČ, DPP a CD se objevovala hláška "Položka nebyla v kolekci nalezena" a tiskový formulář se nepodařilo vytisknout.

Vytvoření mzdy po ukončení poměru

Vytvoření mzdy ukončenému poměru, například z důvodu zadání mzdové složky "Vyrovnání daně" pro roční zúčtování daně, selhalo.

Pokladna/Prodejna

Vkládání dynamických údajů do účtenky

Opravili jsme chybičku, která se projevila textem "#Chyba" v záhlaví a zápatí Účtenky v případě nevyplnění kontaktu v dokladu.

Sklad

Hodnota skladu

Celková finanční hodnota položek v okamžiku inventury neodpovídala hodnotám zobrazení ve skupině Přehledy zpětně ke dni v agendě Sklad. Správné výpočty hodnot inventury zajistila oprava v tomto vydání.

Vyhledání dokladů podle množstevní skupiny

V agendě "Sklad" máte možnost vyhledávat doklady podle množstevních skupin produktů, tzn. podle jejich sériových čísel, šarží, trvanlivostí a umístění. Účelem funkce je vyhledat všechny doklady, na kterých se vyskytuje zadaná množstevní skupina. Pro snadnější dohledání údajů k produktům v položkách dokladů jsme přidali do tabulky dialogu Vyhledání dokladů podle (skupiny) nové sloupce "Sklad" a "Cílový sklad".

Karta Ostatní v detailu záznamu Produkt

Na kartě Ostatní lze pomocí nabídky "Zobrazit" definovat či prohlížet materiál, alternativní či substituční a komplementární produkty. Při zadávání Příslušenství, Alternativních, Nekompatibilních a Souvisejících produktů bylo možné do pole pro výběr produktu vepsat libovolnou textovou hodnotu, tedy název produktu neexistujícího v katalogu. Nově dialog obsahuje kontrolu na existenci produktu po vložení hodnoty do pole. V případě, že neexistuje, uživatel je informován a vložení je zrušeno.

Účetnictví

Účtový rozvrh a osnova

Prostřednictvím dialogu Účtový rozvrh můžete definovat "účtovou osnovu" i "účtový rozvrh" pro jednotlivá účetní období aktuální firmy, nastavit charakteristiky jednotlivých kont a jejich analytické členění. Nový účtový rozvrh vytvoříte kliknutím na tlačítko Nový rozvrh… a volbou z nabídky rozvrhů. A právě v tento okamžik docházelo na datech SQL k chybě ODBC "Časový limit dotazu vypršel", která je v novém vydání již opravena.

Obratová a zůstatková předvaha

Tiskový formulář je jedním ze základních tisků modulu Účetnictví. Slouží ke kontrole obratů a zůstatků na účtech. V možnostech Předvahy byly provedeny dvě opravy.

 • Po výběru kritéria "Všechny druhy kont" ze seznamu pole "Typ tisku" se nyní na formulář tiskne text "Výběrová kritéria: Druhy kont: Všechna".
 • V dialogu pro výběr středisek byla upravena viditelnost sloupce pro výběr střediska.

Výroba

Kusovníky s katalogem

Zobrazení ukazuje popis, katalogové číslo a čárový kód pro výrobky i pro komponenty. Chyba, která ke komponentám zobrazovala údaje z výrobků namísto z katalogu (produkt/materiál), je v novém vydání opravena.

Zakázky

Měna dokladu

Pole "Měna" v detailu kontaktu na kartě Obchodní identifikuje, v jaké měně se obchoduje s daným kontaktem. Měna je vkládána na doklad spolu s kontaktem. Po nahrazení kontaktu s definovanou měnou (např. EUR) za kontakt s nevyplněnou měnou (tedy CZK), se v dokladu neaktualizovala měna podle nového kontaktu. V tomto vydání je nedostatek ošetřen. Pole Měna se nastaví na výchozí hodnotu, pokud se kontakt vymaže z dokladu a nebo se vloží kontakt bez měny.

Ostatní

Změna základní ceny v položce dokladu

Při změně základní ceny (za jednotku před slevou) produktu v položce dokladu ovlivněné ceníkovou cenou včetně DPH, nebyla přepočtena pole Cena s DPH, Cena bez DPH, Cena za jednotku, případně i skrytá pole jako Cena základní s DPH. Stejný nedostatek se projevoval i po zadání slevy na tuto položku.

Nyní se cena jmenovaných polí vypočte z ceny bez DPH. Po zadání základní ceny bez DPH v položce se položka přepne na ceny bez DPH, což vyřeší problém s přepočtem. Je však potřeba si uvědomit, že když zadáte cenu základní bez DPH, budou kalkulace slev nad touto položkou vycházet z ceny bez DPH. V případě, že chcete zadat novou základní cenu s DPH, doporučujeme použít dialog Sleva (Ctrl+S).

Nastavení odesílání e-mailů (přes CDO)

Jestliže v dialogu nastavení CDO, v sekci Komunikace, není vyplněna hodnota v poli "Port", při odesílání mailu Vario vypíše zprávu o chybě "Object variable or With block variable not set". Chyba byla ošetřena, na nezadané číslo portu je uživatele upozorněn.

Aktualizace nápovědy Altus Vario 12 a 14

dokumentaci Varia a v souboru nápovědy volaném klávesou F1 z aplikace Vario, v období od 12. 3. 2014 do 31. 3. 2014, byly realizovány následující změny:

Nové dokumenty

Významně aktualizované dokumenty

Doplněné dokumenty

 • Navigace změnové dokumentace (cca 220 dokumentů).