Souhrn změn ve vydání 20141215

vydání: 20141215 - verze: 14

Vydání s legislativou 2015

Toto vydání je připraveno pro rok 2015. Doporučujeme instalovat tuto aktualizaci v dostatečném předstihu. Více informací naleznete v článku Aktualizujte Altus Vario do konce roku.

Obsah:

Změna datové struktury

Z důvodu připravovaných vylepšení Varia obsahuje toto vydání změny v datové struktuře. Při aktualizaci se změní struktura databáze, a proto je nutné, aby se všichni uživatelé odhlásili z Varia. Prosím počítejte s tím při instalaci aktualizace a zejména při prvním spuštění po aktualizaci, které instalaci dokončuje. Naplánujte si aktualizaci na vhodný termín a nezapomeňte na časovou rezervu, která vám dovolí řešit případné problémy.

Novinky Vario 12

Účetnictví

Druhá snížená sazba DPH 10 %

S účinností od 1. 1. 2015 zavádí novela zákona o DPH (číslo 262/2014 Sb.), vedle dosavadní (první) snížené sazby DPH ve výši 15 % také druhou sníženou sazbu DPH ve výši 10 %.

Od tohoto vydání číselník sazeb DPH Varia obsahuje: základní 21 %, první snížená 15 %, druhá snížená 10 %. V souvislosti s touto změnou budou následovat úpravy formuláře "Přiznání k DPH", které jsou závislé na přípravě podkladů státní správou Externí odkaz (Zdroj: Finanční správa).

Novinky o dalších změnách naleznete níže a v odstavcích sekce Účetnictví.

Mzdy

Nastavení a změny v roce 2015 

Pro modul Mzdy jsme připravili článek Nastavení roku 2015, který (společně s novým vydáním) reaguje na dosud schválené legislativní změny v oblasti zpracování mezd. Popis změn naleznete v článku Změny ve mzdách v roce 2015 – I. část.

Oznámení

Informační kanál Altus Vario

Vario nově disponuje rozhraním pro zobrazení informací, které potřebujeme uživatelům sdělit, například:

 • upozornění na neaktuální vydání,
 • doporučení Vario aktualizovat,
 • chybějící služba Maintenance,
 • urgentní systémové informace apod.

Na úvodní obrazovce Vario 12 je umístěn vpravo dole prvek "Oznámení (počet nepřečtených zpráv)". Klepnutím na něj zobrazíte okno "Informační kanál Altus Vario" obsahující přehled zpráv.

Vario 12 - ilustrační přehled funkcí nového informačního kanálu

Obrázek: Vario 12 – ilustrační přehled funkcí nového informačního kanálu "Oznámení".

 

Úvodní obrazovka Vario 14 funkci "Oznámení" začlenila mezi karty po levé straně obrazovky. Výběrem karty "Oznámení" zobrazíte přehled zpráv informačního kanálu Altus Vario.

 • Kliknutím na titulek zprávy zobrazíte odkazovanou webovou stránku.
 • Klepnutím na prvek [...] otevřete dialog pomocí kterého lze kdykoli nastavit zprávu jako přečtenou či nepřečtenou.
 • Titulek nepřečtené zprávy je zobrazen tučně.

Vario 14 - ilustrační přehled funkcí nového informačního kanálu

Obrázek: Vario 14 – ilustrační přehled funkcí nového informačního kanálu "Oznámení".

Účetnictví

Nové zdanitelné plnění MOSS

Od 1. 1. 2015 se mění přístup ke zdaňování některých služeb poskytnutých do EU tzv. osobám nepovinným k dani (zjednodušeně soukromým osobám). Fakturace a zdanění bude probíhat podle legislativy každého jednotlivého státu EU. Následně se bude čtvrtletně podávat "EU přiznání k DPH" (jedno za všechna plnění bez ohledu na stát určení).

V možnostech modulu Účetnictví přibyla nová funkce pro nastavení zvláštního režimu jednoho správního místa (Mini One Stop Shop).

Pokud vyberete volbu: CheckBox - Zatržítko DPH v režimu jednoho správního místa (MOSS), pak:

 • Při vystavení Daňového dokladu za uskutečněné zdanitelné plnění (pokladní příjmový doklad, faktura vydaná, dobropis vydaný, zakázka, nabídka, daňový doklad o přijetí platby vydaný), jestliže vložíte kontakt bez DIČ s ISO země v EU, nastaví se místo plnění EU (jako dosud) a navíc je seznam "DPH Doklad" rozšířen o položku s kódem EU země zákazníka, aby uživatel – v případě, že prodává "elektronickou službu" – mohl vybrat tento kód země.
 • V položkách se ve zdanitelných plněních nabídne nové plnění "Elektronická služba" (pokud je sazba DPH <>0). Podmínkou zobrazení tohoto plnění je, že pro danou zemi nejsou vyplněna žádná zdanitelná plnění (tj. buďto si uživatel vyplnil svoje plnění pro danou zemi nebo nevyplnil nic, a potom Vario nabídne "Elektronická služba").

Nová volba DPH v režimu jednoho správního místa (MOSS)

Obrázek: Nová volba "DPH v režimu jednoho správního místa (MOSS)".

Zakázky

Zobrazení

Do agendy přibylo nové zobrazení "Zakázky po položkách podrobné". Zobrazuje položkový pohled s rozepsanými množstevními skupinami, filtrovaný dle aktuální knihy a roku (podobně jako podrobné zobrazení v agendách Skladové, VydanéPřijaté doklady).

Opravy a úpravy Vario 12

Vario 12 (Access 2010)

Personální management

Tiskový formulář

Při pokusu o tisk formuláře Organizační struktura se zobrazila informace: "V důsledku nastavení zabezpečení a aktuálních zásad zabezpečení je tento ovládací prvek zakázán. Chcete-li upravit zásady a povolit databázi, použijte panel Zpráva."

Chyba se zobrazovala pouze na MS Access verze 2010 nebo vyšší a byla opravena.

Údržba

Zařízení

Rozbalovací seznam pole sloupce Produkt úkonu slouží pro výběr servisních úkonů typu "Služba údržby". Výběr první položky však nebyl funkční, produkt úkonu se uživateli nepodařilo vložit. Chyba se projevila pouze ve spojitosti s MS Access 2010. V tomto vydání je sestavení úkonů, které v rámci zásahu bude technik provádět, opět plně funkční.

Výroba

Zadávání postupů a kusovníků

Výběr varianty v poli "Varianta" dialogu Zadávání postupů a kusovníků způsoboval zablokování Varia spuštěného nad MS Access 2010 a vyšším (pouze SQL data). V novém vydání je chyba odstraněna.

Vario 12

Adresář

Export typu Dopis pro Word

Funkce exportu ve formátu Dopis pro Word vytváří dokumenty s příponou .DOC nebo DOCX v závislosti na použité verzi textového editoru Word. Před vytvořením finálního souboru se generuje cesta k cílovému souboru podle nastavení exportu. Pokud byla v nastavení exportu uvedena cesta s příponou .DOC a tato cesta obsahovala pořadové číslo v názvu souboru (např. Dokument001.doc, kde číslo 001 je dané tagem <poradi>), generovalo se číslo dokumentu pouze v závislosti na existenci souborů s příponou .DOC. Mohlo však dojít k tomu, že existovaly soubory s příponou .DOCX vygenerované tímto exportem, které nebyly započítány do pořadí. V této verzi je funkce upravena tak, aby se do pořadového čísla započítávaly soubory s příponou .DOC i .DOCX.

Detail záznamu Kontakt

Na kartě "Obchodní" jsme rozšířili pole Obchodní rejstřík, do kterého při založení nového kontaktu funkce Údaje kontaktu z rejstříků MFČR (Nový záznam) automaticky zapisuje text: "Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u (soud), oddíl (oddíl), vložka (vložka)." Jeho délka je nyní 255 znaků.

Banka

Plugin pro export zahraničních příkazů

Upravili jsme plugin pro export zahraničních příkazů Gemini. V nastavení pluginu přibyla volba (výchoze neaktivní) pro zablokování přenášení informací o bance (Název banky, Ulice banky, Město banky, Země banky).

Daňová evidence

Evidence majetku

Při hromadném odpisování majetku (Agenda l Provést odpisy…) se u firem s daňovou evidencí zobrazoval prvek "Doklady vystavit do knihy" a uživatel byl dotazován na výběr knihy interních dokladů. Protože pro daňovou evidenci neměl prvek žádný význam, skryli jsme jej a v důsledku toho se nezobrazuje ani dotaz na knihu.

Evidence smluv

Vystavení dokladu

Doklady vystavené pro kontakt, který je neplátce DPH, chybně zobrazovaly DPH doklad "Tuzemské plnění". Chyba byla opravena, nyní vygenerovaný doklad nese atributy "nedaňový", v položkách je nulová sazba "zašedlá" a zdanitelné plnění nevyplněné.

Pokladna

Upozornění na překročení limitu

Zákon č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti přináší změnu částky, kterou poskytovatel platby může provést hotovostně. S účinností od ledna 2015 se limit 350 tisíc snižuje na 270 tisíc. Pokud je pokladní doklad vystaven na částku větší než 270 000 CZK, Vario zobrazí varování (žlutý řádek dokladu) "Překročen maximální denní limit 270 000 CZK pro hotovostní úhrady."

Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění naleznete v dokumentech Úřadu vlády Externí odkaz.

Prodejna

Přihlašování

Opravili jsme chybu, která se projevila při nastavení Prodejny "Uzamknout prodejnu při nečinnosti delší než <sec>" a volby "Zadáním kódu uživatele". Po stisku klávesy  Enter  bylo přihlášení blokováno, jestliže volba "Po stisknutí klávesy Enter přejít na další záznam" v Možnosti Accessu/Klávesnice byla aktivní.

Uzamčení prodejny

Opravili jsme funkci "Uzamknout prodejnu při nečinnosti delší než <sec>". Po uplynutí nastaveného času se Prodejna uzamkne. Původní podmínka, že se Prodejna uzamkne pouze pokud obsahuje aspoň jednu položku, byla zrušena.

Reklamace

Reklamace dodavatelům

V tomto vydání bylo upraveno chování funkce "dobropisovat". Princip obsluhy a vyplnění polí dialogu "Reklamace" je nyní obdobné, jako je popsáno u příjmu reklamací odběratelů. V případě reklamace dodavatelům, při klepnutí na tlačítko  Dobropisovat , proběhne kontrola na existenci dokladu "Vratka příjemky", která musí být vyskladněná. Pokud je tato podmínka splněna, je vystaven dobropis a spárován s vratkou. V opačném případě dobropis vystaven není.

Druhá úprava se týká vkládání identifikátoru daňového dokladu uživatelem (Nákup-Prodej). Uživatel musí zadat také položku daňového dokladu. Pokud ji uživatel nedefinuje, nově se zobrazí informační box s textem: "Položka vydaného daňového dokladu nebyla nalezena. Klepněte na (prvek) Položka a vyberte položku, která se má dobropisovat."

Sklad

Nastavení číselných řad pro množstevní skupiny produktů

Vylepšili jsme funkci, která slouží k definici číselných řad pro množstevní skupiny produktů. V tomto vydání je implementována možnost nastavit číselné řady množstevních skupin pro všechny varianty, jejichž zástupným znakem bude krátká vodorovná čárka (-).

Účetnictví

České sazby DPH

Aktualizovali jsme číselník sazeb DPH: základní 21 %, první snížená 15 %, druhá snížená 10 %.

Při zatržení "Analytický účet DPH vyhledat podle sazby DPH" v možnostech zaúčtování:

 • U konta lze nově v analytice použít masku SS a NN. Maska SS se při zaúčtování nahradí sazbou DPH z položky. Maska NN se při zaúčtování nahradí aktuální sazbou podle sazby z položky.

Přijatá zdanitelná plnění a nová maska SS

Obrázek: Přijatá zdanitelná plnění a nová maska SS.

Druhy sazeb

Aktualizovali jsme druhy sazeb:

 • Supersnížená
 • Snížená
 • První snížená
 • Druhá snížená
 • Základní
 • Parkovací

Sazby DPH států EU

Sazby DPH jsou uloženy v samostatném číselníku. Kromě CZ sazeb obsahuje sazby jednotlivých členských států EU. Přednastavené sazby DPH jsme aktualizovali a doplnili dle platné legislativy s platností od 1. 1. 2015.

Varování při vložení daňového dokladu o přijetí platby do faktury

Jestliže při uplatnění zdaněné zálohy je použit daňový doklad o přijetí platby s jinou sazbou DPH než jaká je na faktuře, zobrazí se varování "Doklad obsahuje odpočet zdaněné zálohy, která nemá očekávanou sazbu DPH". Varování lze odstranit přes místní nabídku položek dokladu v poli "Sazba DPH" – "Zrušit varování zdaněné zálohy".

Úkoly

Zobrazení

V souvislosti s přidáním číselníku "Stavy úkolů" a nového stavu "Přijato" (v minulém vydání) byla upravena i všechna zobrazení agendy Úkoly:

 • v tabulce agendy,
 • na kartách "Úkoly" a "Souvislosti" v detailu záznamu.

Vydané doklady

Fakturace výdejek po položkách

Agenda Vydané doklady umožňuje vystavovat faktury na základě připravených výdejek a vystavených zakázek. Do všech "položkových" zobrazení jsme přidali sloupec "Zakázka". Poklepáním na identifikátor zakázky lze otevřít detail dokladu.

Daňový doklad o přijetí platby

Opravili jsme funkci na vytvoření daňového dokladu o přijetí platby, protože nezobrazovala zálohové faktury, ke kterým již byly vystaveny faktury (tj. byly vystaveny na část zálohy).

Daňový doklad o přijetí platby na přenesenou DPH

Obnovili jsme funkci původně bránící vytváření daňového dokladu o přijetí platby na tuzemskou přenesenou DPH. V minulém vydání byla omylem povolena, takže vytvářela doklady, které se nenačetly do hlášení pro finanční úřad.

Zaznamenávat změny v definovaném poli

Po otevření dialogu Více dat z dokladu se objevovala chyba "Object variable or With block variable not set". Na vině bylo nastavení "Při změně zapsat do deníku původní a novou hodnotu" pro pole "Datum_zdanitelneho_plneni" v dialogu Možnosti pole/Upřesnit. V tomto vydání je chyba opravena.

Výroba

Nastavení oprávnění

Zpřístupnili jsme nastavení oprávnění pro uzamykání a stornování dokladů nad knihami agendy Výroba.

Zakázky

Stornování jedné položky

Položku dokladu Zakázka ve stavu "REZERVOVÁNO" nebo "rezervovat" nebylo možné stornovat přímo z místní nabídky. Položku bylo nutné nejdříve nastavit do stavu "koncept".

V tomto vydání se nově zobrazuje volba pro stornování v místní nabídce nad stavem položky, pokud splní tyto podmínky:

 • Nejvyšší podporovaný stav je "REZERVOVÁNO".
 • Položka nesmí být fakturovaná ani nesmí mít vystavenou výdejku.

Úprava souvisí s funkcí Stornovat doklad, která nastaví stav položek na "STORNOVÁNO".

Ostatní

Import dat

Do Průvodce importem dat jsme přidali možnost importovat soubor formátu "xlsx".

Správce databáze

Do doplňku byla doplněna kontrola dokladů na nevyplněné pole "Rok" a "Kniha".

Vrácení úhrady zálohové faktury

Byla zpřístupněna možnost vrácení úhrady zálohy, která nebyla zdaněna daňovým dokladem o přijetí platby.

Při vrácení úhrady zálohové faktury se kontroluje, zda je uhrazená částka použita na úhradu faktury, zakázky nebo je vystaven daňový doklad o přijetí platby. Pokud ano, nelze vrátit úhradu bez otevření dokladu vystaveného k záloze a odebráním uhrazené zálohy. Tato kontrola se ale prováděla i při vrácení dalších úhrad zálohové faktury, které neovlivňují výši uhrazené zálohy na těchto dokladech. V novém vydání lze tyto úhrady vrátit.

Číselníky v dialogu Doklad

V okně dokladu můžete otevírat číselníky klávesou F4 (resp. Alt+DOWN). K hodnotám číselníku pro pole "Telefon" a "E-mail" se nyní zobrazují i názvy (např. Hodnota "236 190 190"; Název "Telefon Altus software").

Rozvržení detailu dokladu

Pro zadání produktu a případně jeho varianty se používají rozbalovací seznamy "Produkt" a "Varianta".

Šířky sloupců v rozbalovacích seznamech lze ovlivnit roztažením sloupců "Produkt" a "Varianta" v tabulce položek. Nové vydání odstraňuje problém s ukládáním a načítáním rozvržení tabulky položek a tím řeší i problém s nastavením šířek sloupců v rozbalovacích seznamech.

Šablony

Ve Variu byla provedena úprava usnadňující vyplňování e-mailových šablon pomocí proměnných. Prostřednictvím místní nabídky nad detailem e-mailové šablony lze nově vložit libovolné pole z kterékoliv hlavní tabulky agendy.

Správce licencí

Při pokusu o zakoupení libovolné licence mohlo dojít k chybě "Aplikaci C:\Program files\Vario12\Doplnky\Licence\Licence.mda se nepodařilo zavést. Není kompatibilní s aktuální verzí Varia.". Chyba je v tomto vydání opravena.

Možnosti pole Rok

V tomto vydání jsou doplněny kontroly při editaci pole "Rok" (pomocí dialogu Více dat) nad detailem všech dokladů. Nově se kontrolují otevřená období a příslušnost nově zadaného roku k některému z dat dokladu.

Nově pole "Rok" podporuje:

 • Zobrazení
 • Skrytí
 • Ověřování
 • Oprávnění
 • Záznam změn

Slovenské přiznání k DPH

V tiskových formulářích "Poznamkova povinnost" a "Poznamkova povinnost EU", v poli "Celkom za riadok", bylo zrušeno zaokrouhlování.

Uživatelská pole na kartě Vlastní

Při pokusu zapsat do uživatelem definovaného (u_*) pole text, který nebyl obsažen v seznamu, Vario zobrazilo chybovou zprávu při zadání nepovolené hodnoty: "Zadaný text musí odpovídat položce v seznamu". Opakováním postupu došlo k pádu MS Access a Altus Vario. V tomto vydání je chyba ošetřena.

Aktualizace nápovědy Altus Vario

dokumentaci Varia a v souboru nápovědy volaném klávesou F1 z aplikace Vario, v období od 6. 11. 2014 do 15. 12. 2014, byly realizovány následující změny:

Významně aktualizované dokumenty

Doplněné dokumenty