Zkontrolovat data pomocí Správce databáze

Výběrem příkazu z menu Nástroje/Doplňky/Správce databáze zobrazíte dialog Správce databáze a vyberete kartu Kontrola dat (obr. 1).

Funkce Kontrola dat kontroluje formální správnost dat a provádí obecné kontroly, které obsahují kontrolu identifikátorů na zadání neplatných znaků.

Pouze správce systému může provést kontrolu dat.

Dialog Správce databáze, karta Kontrola dat

Obrázek 1: Doplněk Správce databáze a karta Kontrola dat.

 

CheckBox - Zatržítko Zkontrolovat doklady - Vystavené od data Dialog Datum

Zkontroluje doklady vystavené od zadaného data.

 

CheckBox - Zatržítko Zkontrolovat Sklad

Zkontroluje, zda souhlasí historie příjmů a výdejů se skladovými doklady a výsledným stavem skladu. Kontroluje též formální správnost obchodních případů (vazba mezi skladovým dokladem, zakázkou a fakturou).

 

CheckBox - Zatržítko Provést ostatní kontroly

Kontrola, zda data neobsahují problematické hodnoty, jako například použití neplatných znaků v identifikátorech záznamů, a nebo například kontrola, která vypíše knihy bez agend (pomocí okna s výsledky kontroly lze tyto knihy odstranit) a další.

 

CheckBox - Zatržítko Zkontrolovat stavy položek dokladů

Funkce zkontroluje stavy položek dokladů, které obsahují vazbu na sklad. V případě nalezených chyb je možné stavy opravit.

 

Tlačítko Zkontrolovat data

Klepnutím na tlačítko spustíte vybranou kontrolu.

 

Výsledky kontroly jsou zobrazeny v seznamu dialogu Kontrola dat (obr. 2). Doklady s chybou zobrazíte klepnutím na tlačítko Plus vedle položky z názvem chyby. Stromovou strukturu uzavřete opačným znaménkem Mínus. Poklepáním na modrý identifikátor dokladu otevřete jeho detail.

Dialog Kontrola dat
Obrázek 2: Výsledek kontroly dat. Pomocí místní nabídky lze položky např. filtrovat a řadit, pro numerická pole vyvolat funkci Rychlý součet, v okně skrývat nebo zobrazovat skryté sloupce.

 

Poklepáním na modrý identifikátor názvu chyby (obr. 2) zobrazíte dialog s detailním popisem chyby, příčiny a návrhem opravy. V seznamu jsou uvedeny doklady, jichž se chyba týká (obr. 3).

  • U jmenovaných čtyř chyb se zobrazuje aktivní tlačítko  Opravit data  (obr. 3):
    • Datum dokladu obsahuje čas
    • Nesouhlasí součet množství zbývajícího v příjmech se stavem skladu
    • Nesouhlasí součet množství ve stavu REZERVOVÁNO z položek dokladů s množstvím blokovaným na skladu
    • Z příjmu bylo vydáno množství větší než přijaté
  • Ostatní chyby, se kterými si nevíte rady, prosíme, konzultujte s technickou podporou Varia.

Dialog Popis chyby, příčina a oprava

Obrázek 3: Výsledek kontroly dat. Pomocí místní nabídky lze položky např. filtrovat a řadit, pro numerická pole vyvolat funkci Rychlý součet, v okně skrývat nebo zobrazovat skryté sloupce.

 

Související dokumenty