Průvodce založením firmy

Dialog Průvodce založením firmy se automaticky otevře při prvním spuštění systému Vario.

Dialog můžete kdykoliv během práce vyvolat z dialogu Možnosti Vario / Firmy / Přidat… za účelem zavedení nové firmy do systému, pro převod dat, nebo pokud si chcete vyzkoušet některé z funkcí Varia (s načtením zkušebních dat z instalačního média Vario).

Pomocí tohoto průvodce můžete snadným způsobem:

 1. Založit novou firmu s prázdnými daty
 2. Založit novou firmu a načíst zkušební data
 3. Použít existující data Varia verze 11 nebo 12

 

1. Založit novou firmu s prázdnými daty
 • Volbu Radio button - Přepínač vyberte, pokud chcete začít evidovat adresy a doklady od samého začátku.
 • V průvodci zadáte název firmy (tento název se bude zobrazovat na liště jako identifikace firmy, netiskne se).
 •  Pokračujte klepnutím na tlačítko Další.

Průvodce založením firmy

 • Zapište název firmy. Název se bude zobrazovat v seznamu firem, ze kterého vybíráte firmu (účetní jednotku), se kterou chcete pracovat.
 • Zvolte způsob uložení dat.
  • Radio button - Přepínač File server nebo lokální → Volba pro lokální instalaci (na váš počítač). (Ukončení podpory programu Vario 14 na MDB)
  • Radio button - Přepínač Microsoft SQL server → Volba pro správce systému (sítě). Slouží pro založení dat firmy na již nainstalovaný databázový SQL server – (podporován je MS SQL Server, doporučujeme prostudovat články nápovědy Umístění dat na SQL server). Pro zajištění bezproblémové spolupráce se systémem Vario v síťovém provozu kontaktujte prosím vašeho správce sítě nebo konzultanty podpory Vario.
 • Pokračujte klepnutím na tlačítko Další.

Průvodce založením nové firmy

 • V kroku založení nových dat firmy můžete určit jinou číselnou (uživatelskou) řadu pro datové soubory Varia (systém zvolí nejbližší volnou číselnou řadu), nebo ponechat výchozí hodnotu.
 • Radio button - Přepínač Založit nová data a spustit Průvodce nastavením firmy Tuto volbu doporučujeme při prvním spuštění Vario.
 • Radio button - Přepínač Založit nová data, průvodce nespouštět, firmu nastavím vyplněním možností → Zvolte, pokud jste zkušený uživatel. Průvodce vytvoří novou firmu s prázdnými daty. V dialogu Možnosti Vario dodatečně nastavíte knihy, číselné řady, bankovní spojení, typ účetnictví a další náležitosti.
 • Firmu do systému založíte klepnutím na tlačítko Dokončit.
 • Průvodce založením nové firmy je nyní ukončen.
 • Nastavení nové firmy doporučujeme pomocí volby… spustit Průvodce nastavením firmy.

Průvodce založením nové firmy

 

2. Založit novou firmu a načíst zkušební data
 • Volbu vyberte Radio button - Přepínač pokud si chcete vyzkoušet některé z funkcí Varia, můžete využít již připravená Testovací data (Testovací data se zakládají „odzadu” – tj. s číslem 4999, 4998,…).
 • V průvodci zadáte cestu do složky (při prvním spuštění po instalaci z instalačního média je cesta nastavena), která obsahuje testovací data (na instalačním médiu jsou ve složce TestData\*.mdb).

 

 • Do pole Firma zapište (fiktivní) název firmy nebo prostě „Testovací data”.
 • Klepněte na tlačítko Další.
 • Složka s daty: při prvním spuštění po instalaci z instalačního média je cesta nastavena.
  • Složku se souborem můžete „nalistovat”. Po klepnutí na tlačítko Procházet… se zobrazí dialog pro zadání požadované složky.
  • Pak klepnete na tlačítko OK – do pole Soubor bude vložena celá cesta do složky nebo složku můžete zadat ručně: zapíšete celou cestu (např: D:\CD\Testdata…).
 • Klepněte na tlačítko Další.
 • Zde můžete určit jinou číselnou (uživatelskou) řadu pro datové soubory Varia (systém zvolí nejbližší volnou číselnou řadu), nebo ponechat výchozí hodnotu.
 • Vyberte typ účetnictví testovacích dat (podvojné nebo jednoduché).
 • Klepněte na tlačítko Dokončit.
 • Průvodce založením nové firmy je nyní ukončen.
 • Zobrazí se úvodní obrazovka systému Vario s načtenými testovacími daty zobrazenými v liště Nástrojů. Od této chvíle můžete testovat nákup a prodej

 

3. Použít existující data Varia verze 11 nebo 12
 • Volbu vyberte Radio button - Přepínač pokud do systému chcete načíst data firem (zkopírováním nebo převodem dat z jiného profilu), se kterými jste pracovali dříve nebo můžete převést data z nižší verze (i pokud jste systém znovu přeinstalovali). Musíte zadat složku, ve které se nachází kompletní záloha datové složky Varia.
 • Lze založit nová data podle existujících dat firmy ve stejném datovém profilu. Funkci lze využít například pro vytvoření testovacích dat podle pracovních dat firmy nebo k zakládání dat podle vzorové firmy, která obsahuje připravená výchozí nastavení.

 

 • Před převodem dat z Varia proběhne několik kontrol dat. Pokud jsou nalezeny chyby, je výsledek kontrol zobrazen v okně, které obsahuje tabulku s výsledkem. Je zobrazen počet záznamů, které obsahují chyby. Pokud jsou nalezeny kritické chyby, nelze v převodu pokračovat. Je potřeba spustit Vario a opravit chybné záznamy. Doporučujeme zvážit před převodem také opravu ostatních chyb. Jestliže si nevíte rady, kontaktujte prosím konzultanty podpory Vario.

Vše, co nastavíte v systému Vario, lze dodatečně změnit v dialogu Možnosti Vario. Nebudete-li si jisti s vyplňováním údajů během práce s průvodci, kontaktujte naši zákaznickou linku.

 

Související dokumenty