Průvodce založením firmy

Průvodce založením firmy

Dialog se automaticky otevře při prvním spuštění systému Vario.

Průvodce založením firmy můžete kdykoliv během práce vyvolat z dialogu Možnosti Vario / Firmy / Přidat... za účelem zavedení nové firmy do systému, pro převod dat, nebo pokud si chcete vyzkoušet některé z funkcí Varia (s načtením zkušebních dat z instalačního média Vario).

Pomocí tohoto průvodce můžete snadným způsobem:

 1. Založit novou firmu s prázdnými daty
 2. Založit novou firmu a načíst zkušební data
 3. Použít existující data Varia verze 11 nebo 12

 

1. Radio button - Přepínač Založit novou firmu s prázdnými daty
...vyberte, pokud chcete začít evidovat adresy a doklady od samého začátku.
...v průvodci zadáte název firmy (tento název se bude zobrazovat na liště jako identifikace firmy, netiskne se).
 •  Pokračujte klepnutím na tlačítko Další.

Průvodce založením firmy

 • Zapište název firmy. Název se bude zobrazovat v seznamu firem, ze kterého vybíráte firmu (účetní jednotku), se kterou chcete pracovat.
 • Zvolte způsob uložení dat.
  • Radio button - Přepínač File server nebo lokální → Volba pro lokální instalaci (na váš počítač).
  • Radio button - Přepínač Microsoft SQL server → Volba pro správce systému (sítě). Slouží pro založení dat firmy na již nainstalovaný databázový SQL server – (podporován je MS SQL Server, doporučujeme prostudovat články nápovědy Umístění dat na SQL server). Pro zajištění bezproblémové spolupráce se systémem Vario v síťovém provozu kontaktujte prosím vašeho správce sítě nebo konzultanty podpory Vario.
 • Pokračujte klepnutím na tlačítko Další.

Průvodce založením nové firmy

 • V kroku založení nových dat firmy můžete určit jinou číselnou (uživatelskou) řadu pro datové soubory Varia (systém zvolí nejbližší volnou číselnou řadu), nebo ponechat výchozí hodnotu.
 • Radio button - Přepínač Založit nová data a spustit Průvodce nastavením firmy Tuto volbu doporučujeme při prvním spuštění Vario.
 • Radio button - Přepínač Založit nová data, průvodce nespouštět, firmu nastavím vyplněním možností → Zvolte, pokud jste zkušený uživatel. Průvodce vytvoří novou firmu s prázdnými daty. V dialogu Možnosti Vario dodatečně nastavíte knihy, číselné řady, bankovní spojení, typ účetnictví a další náležitosti.
 • Firmu do systému založíte klepnutím na tlačítko Dokončit.
 • Průvodce založením nové firmy je nyní ukončen.
 • Nastavení nové firmy doporučujeme pomocí volby ...spustit Průvodce nastavením firmy.

Průvodce založením nové firmy

 

2. Radio button - Přepínač Založit novou firmu a načíst zkušební data
...pokud si chcete vyzkoušet některé z funkcí Varia, můžete využít již připravená Testovací data (Testovací data se zakládají "odzadu" - tj. s číslem 4999, 4998,...).
...v průvodci zadáte cestu do složky (při prvním spuštění po instalaci z instalačního média je cesta nastavena), která obsahuje testovací data (na instalačním médiu jsou ve složce TestData\*.mdb).

 

 • Do pole Firma zapište (fiktivní) název firmy nebo prostě "Testovací data".
 • Klepněte na tlačítko Další.
 • Složka s daty: při prvním spuštění po instalaci z instalačního média je cesta nastavena.
  • Složku se souborem můžete "nalistovat". Po klepnutí na tlačítko Procházet... se zobrazí dialog pro zadání požadované složky.
  • Pak klepnete na tlačítko OK – do pole Soubor bude vložena celá cesta do složky nebo složku můžete zadat ručně: zapíšete celou cestu (např: D:\CD\Testdata...).
 • Klepněte na tlačítko Další.
 • Zde můžete určit jinou číselnou (uživatelskou) řadu pro datové soubory Varia (systém zvolí nejbližší volnou číselnou řadu), nebo ponechat výchozí hodnotu.
 • Vyberte typ účetnictví testovacích dat (podvojné nebo jednoduché).
 • Klepněte na tlačítko Dokončit.
 • Průvodce založením nové firmy je nyní ukončen.
 • Zobrazí se úvodní obrazovka systému Vario s načtenými testovacími daty zobrazenými v liště Nástrojů. Od této chvíle můžete testovat nákup a prodej...

 

3. Radio button - Přepínač Použít existující data Varia verze 11 nebo 12
...do systému můžete načíst data firem (zkopírováním nebo převodem dat z jiného profilu), se kterými jste pracovali dříve nebo můžete převést data z nižší verze (i pokud jste systém znovu přeinstalovali). Musíte zadat složku, ve které se nachází kompletní záloha datové složky Varia.
...lze založit nová data podle existujících dat firmy ve stejném datovém profilu. Funkci lze využít například pro vytvoření testovacích dat podle pracovních dat firmy nebo k zakládání dat podle vzorové firmy, která obsahuje připravená výchozí nastavení.

 

 • Před převodem dat z Varia proběhne několik kontrol dat. Pokud jsou nalezeny chyby, je výsledek kontrol zobrazen v okně, které obsahuje tabulku s výsledkem. Je zobrazen počet záznamů, které obsahují chyby. Pokud jsou nalezeny kritické chyby, nelze v převodu pokračovat. Je potřeba spustit Vario a opravit chybné záznamy. Doporučujeme zvážit před převodem také opravu ostatních chyb. Jestliže si nevíte rady, kontaktujte prosím konzultanty podpory Vario.

Vše, co nastavíte v systému Vario, lze dodatečně změnit v dialogu Možnosti Vario. Nebudete-li si jisti s vyplňováním údajů během práce s průvodci, kontaktujte naši zákaznickou linku.

 

Související dokumenty