Karta Texty – Produkt

Na kartě jsou k dispozici dvě textová pole (obr. 1).

  • Větší pole slouží pro podrobný popis produktu zejména pro použití v katalogu nebo internetovém obchodu (neomezená velikost pole).
  • Menší pole slouží pro anotace – zadání zkráceného popisu produktu (255 znaků). Primárně je určené pro textový popis, který se zobrazí ve výpisu zboží v internetovém obchodu. Pro úplnost se v záhlaví pole zobrazuje také popis produktu (obr. 1).
    • Do okna detailu produktu na kartě Ostatní – v zobrazení Překlady – lze do tabulky překladů zadat překlad textu z polí Anotace a Text.

Detail záznamu Produkt, karta Texty

Obrázek 1: Detail záznamu Produkt, karta Texty.

Použít HTML formátování

Text většího pole může být volitelně zapsán v jazyce HTML, jestliže vyberete funkci CheckBox - Zatržítko Použít HTML formátování:

  • v takovém případě máte možnost z karty Texty zobrazit náhled pomocí integrovaného webového prohlížeče (obr. 2). Díky tomu máte vždy k dispozici například katalogový list včetně případných obrázků. 

Detail záznamu Produkt, karta Texty, aktivovaná funkce Použít HTML formátování

Obrázek 2: Detail záznamu Produkt, karta Texty, aktivovaná funkce Použít HTML formátování.

Náhled a editace textu ve formátu HTML

  • Náhled na text v HTML se v otevírá v okně výchozího internetového prohlížeče klepnutím na tlačítko Náhled...
  • Okno náhledu zavřete klepnutím na tlačítko Zpět nebo zavřením záložky prohlížeče.
  • Úpravy textu spustíte tlačítkem Upravit... na kartě Texty a provádějí se pomocí integrovaného prohlížeče (obr. 3). Pro formátování textů máte k dispizici ovládací panel s formátovacími funkcemi. Změny uložíte klepnutím na tlačítko Uložit v okně integrovaného prohlížeče. Pokud nechcete ukládat změny, klepněte na tlačítko Storno nebo zavřete okno prohlížeče (obr. 3).

Editor textů ve formátu HTML

Obrázek 3: Editor textů ve formátu HTML.

 

Související dokumenty