Karta Texty – Produkt

Na kartě jsou k dispozici dvě textová pole (obr. 1).

Větší pole slouží pro podrobný popis produktu zejména pro použití v katalogu nebo internetovém obchodu (neomezená velikost pole).

Menší pole slouží pro anotace – zadání zkráceného popisu produktu (255 znaků). Primárně je určené pro textový popis, který se zobrazí ve výpisu zboží v internetovém obchodu. Pro úplnost se v záhlaví pole zobrazuje také popis produktu (obr. 1).

  • Do okna detailu produktu na kartě Ostatní – v zobrazení Překlady – lze do tabulky překladů zadat překlad textu z polí Anotace a Text.

Detail záznamu Produkt, karta Texty

Obrázek 1: Detail záznamu Produkt, karta Texty.

 

Použít HTML formátování

Text většího pole může být volitelně zapsán v jazyce HTML.

Jestliže vyberete funkci CheckBox - Zatržítko Použít HTML formátování:

  • přímo na kartě Texty se zobrazí náhled pomocí webového prohlížeče (doporučujeme IE*). Díky tomu máte mít vždy k dispozici například katalogový list včetně případných obrázků. 

Detail záznamu Produkt, karta Texty, aktivovaná funkce Použít HTML formátování

Obrázek 2: Detail záznamu Produkt, karta Texty, aktivovaná funkce Použít HTML formátování.

 

*Internet Explorer (IE) a HTML text v katalogu

  • Náhled na text v HTML se v IE  otevírá v okně prohlížeče klepnutím na tlačítko Náhled...
  • Okno náhledu zavřete klepnutím na tlačítko Zpět nebo zavřením záložky v IE (podle nastavení v Možnostech v IE).
  • Úpravy textu se provádějí také přímo v okně prohlížeče (aktivujte tlačítkem Upravit... na kartě Texty). Změny uložíte klepnutím na tlačítko Uložit a zavřít v okně IE. POZOR! Změny se neuloží, pokud mezitím zavřete okno (kartu) produktu. Pokud nechcete ukládat změny, zavřete okno prohlížeče.
  • Internet Explorer nelze zobrazovat v dialogových oknech Varia. Drobnou nepříjemností je, že IE ve výchozím nastavení nepovoluje scripty. V editoru potom nefungují tlačítka panelu nástrojů pro úpravy textu (tlačítko Uložit a zavřít je funkční vždy). Musíte buďto povolit zpracování scriptů nebo používat obvyklé klávesové zkratky (Ctrl+B, Ctrl+I, Ctrl+U, Ctrl+K).

 

Související dokumenty