Exporty a importy agendy Kusovníky

Exportní nebo importní funkci spustíte funkcí Export dat.../ Import dat...

  • Agenda Kusovníky podporuje import dat z externích systémů. Import je realizován pomocí obecného Průvodce importem, který je obsažen i v ostatních agendách Varia. Import obsahuje kontroly, které před spuštěním importu prověřují importní data. Případné chyby se zobrazí agregovaně v chybovém dialogu a import je přerušen.
  • Export je realizován též pomocí obecného Průvodce exportem.

 

Související dokumenty