Hromadné zadávání mzdových složek

Obsah:

Napoveda Pro hledání informací na stránce použijte Pro hledání informací na stránce použijte klávesovou zkratku Ctrl+F nebo stránku pro hledání.

Hromadné zadávání

Dialog pro „Hromadné zadávání” lze využít pro pohodlné zadávání mzdových složek pro větší množství zaměstnanců. V dialozích lze zadávat paušální mzdové složky, mzdové složky s hodinovou sazbou, složky náhrad a složky nemocí, OČR apod.

 • V dialogu Pracovní poměr, na kartě Nastavení, je možné vytvořit mzdové složky pro hodinové sazby a paušální částky bez zadání hodin a částek.
 • Poté se v agendě „Mzdy” vytvoří mzdy průvodcem vytvoření bez zobrazování pracovních poměrů.
 • V dialogu pro hromadné zadávání se poté pohodlně zadají odpracované hodiny a částky.
 • Nakonec spustíte hromadný výpočet volbou Nástroje agendy (Agenda)/Výpočet mezd/Výpočet mezd – všechny anebo Výpočet mezd – výběr…

Složku, pokud je pro více zaměstnanců společná, lze obvykle zadat jako výchozí v horní části jednotlivých dialogů. Další možností je v dialogu Pracovní poměr složky nepřipravovat, mzdy nevytvářet a mzdové složky zadávat přímo do dialogů pro hromadné zadávání. 

Průměry PPÚ/DNP

Paušální částka

Volbou menu Nástroje agendy (Agenda)/Hromadné zadávání/Paušální částka… je možné otevřít dialog, prostřednictvím něhož se dají zadávat složky, které mají v typu složky Formulář 0, a to hromadně více zaměstnancům. Jsou to např. Prémie, Stravenky aj., které se zadávají pouze částkou.

V tabulce dialogu Hromadné zadávání/Paušální částka je umístěn sloupec Údaj 1. Pole Údaj 1 lze použít pro zadání dalších informací k měsíční mzdové složce. Některé informace jsou do tohoto pole zapisovány systémem (u daňových zvýhodnění, exekucí apod.). Uvedené údaje jsou dostupné také v poli Údaj 1 dialogu Měsíční složka (dialog Mzda – karta Měsíční složky – Upravit). Pole „Údaj 1” měsíčních mzdových složek se tiskne na výplatní lístek.

Vario SQL verze

Výchozí střediska a zakázky z pracovního poměru se do složek automaticky doplňují a zaúčtování probíhá v členění na zakázky a střediska podle nastavení.

U již existujících záznamů, která střediska a zakázky neobsahují (resp. v polích Středisko a Zakázka je "prázdný znak") je možné v dialogu hromadného zadávání:

1. záznamy vyfiltrovat – přes místní nabídku do pole Filtr pro zadat ""
2
. záznamy vybrat a zkopírovat do schránky
3. záznamy znovu vložit 
4. původní záznamy odstranit

Tím je prázdný znak nahrazen hodnotou Null, která umožní správné zaúčtování. Stejného efektu lze dosáhnout zadáním libovolné hodnoty do těchto polí, přechodem do dalšího pole a následným odstraněním hodnoty.

Hodinová sazba

Volbou menu Nástroje agendy (Agenda)/Hromadné zadávání/Hodinová sazba… je možné otevřít dialog pro zadání složek, které mají v detailu Formulář 1, např. Hodinová mzda a všechny složky s typem složky Hodinová sazba.

Dovolené, překážky…

Volbou menu Nástroje agendy (Agenda)/Hromadné zadávání/Dovolené, překážky… je možné otevřít dialog pro hromadné zadávání mzdových složek náhrad placených průměrem. Je možné ho využít pro zadávání mzdových složek jako je Dovolená, Náhrada denní apod. (Formulář 3) v jednom dialogu pro více zaměstnanců.

V horní části dialogu je možné vybrat výchozí hodnoty:

 • mzdovou složku
 • středisko
 • zakázku

V jednotlivých řádcích se dále vybere:

 • pracovní poměr
 • mzdová složka pro náhradu
 • zadají se data Od a Do

Pole „Likvidace od” a „Likvidace do”, „Dny” a „Hodiny” se hodnoty doplní automaticky. Po výběru pracovního poměru systém vyhledá platný průměr pro náhrady a doplní ho do pole „Průměr”. Do pole „Částka” se dopočítá hodnota náhrady. Při zadání dat se kontroluje, zda se jednotlivé intervaly v rámci zpracovávaného období nepřekrývají a zda jsou v aktuálním období. Je zde i kontrola přečerpání dovolené, která se provádí při zavření dialogu a zobrazí poměry s přečerpanou dovolenou.

Pole „Středisko” a „Zakázka” se do mzdové složky přenášejí přednostně z výchozích hodnot v horní části formuláře. Pokud nejsou vyplněné výchozí hodnoty, přenášejí se hodnoty zadané jako výchozí v pracovním poměru nebo je můžete zadat ručně. Při zavření dialogu proběhne kontrola, která zobrazí poměry s přečerpanou dovolenou. Po ukončení hromadného zadávání je nutné provést u pracovních poměrů, kterým se zadávala náhrada, výpočet mezd.

Příplatky

Volbou menu Nástroje agendy (Agenda)/Hromadné zadávání/Příplatky… je možné zadávát mzdové složky příplatků placených průměrem, např. Příplatek přesčas, Příplatek svátek. Po výběru Pracovního poměru se doplní průměr a po zadání hodin se přes příslusnou sazbu vypočítá náhrada. Složky příplatků je možné připravit do Personalistiky v dialogu "Pracovní poměr" na kartě "Nastavení" a při měsíčním zpracování pak doplňovat do těchto složek pouze hodiny.

Absence – OČR, neplacené volno

Volbou menu Nástroje agendy (Agenda)/Hromadné zadávání/Absence – OČR, neplacené volno, … je možné otevřít dialog pro hromadné zadávání mzdových složek OČR, PPM, Neplacené volno, Rodičovská dovolená apod. najednou více zaměstnancům.

 • V horní části dialogu lze vybrat výchozí hodnotu mzdové složky.
 • V jednotlivých řádcích se dále vybere pracovní poměr, mzdová složka a zadají se data Od a Do. Do polí Likvidace od” a „Likvidace do”, „Dny” a „Hodiny” se hodnoty doplní automaticky.
 • Při zadání dat se kontroluje (CheckBox - Zatržítko Kontrola překrytí), zda se jednotlivé intervaly absence v rámci zpracovávaného období nepřekrývají a zda jsou v aktuálním období.
 • Po ukončení hromadného zadávání je nutné provést u pracovních poměrů, kterým se zadávala mzdová složka v tomto dialogu, výpočet mezd, aby se zkrátila mzda o zadanou absenci.

Mzdovou složka „Nemoc” nelze od roku 2009 hromadně zadávat z důvodu změny ve výpočtu.

Další složky – stravenky, úkolová mzda

Nabídka Hromadné zadávání obsahuje volbu Další složky – stravenky, úkolová mzda, … Tento dialog je určen pro zadávání mzdových složek Stravenky, Úkolová mzda, Mzda DPP. Pro složku stravenky je možné přednastavit hodnotu stravenky do pole „Sazba” a v poli „Dny” zadat počet dnů (kusů).  Pro složky Úkolová mzda, Mzda DPP je možné zadat „Dny”, „Hodiny”, „Částku”. Složky je možné připravit do Personalistiky v dialogu „Pracovní poměr” na kartě Nastavení a při měsíčním zpracování pak doplňovat do těchto složek pouze Dny a/nebo Hodiny. Volba umožňuje hromadný výběr poměrů.

 

Související dokumenty