Zobrazení agendy Osvědčení a školení

Pomocí nabídky Zobrazení na panelu Filtrů můžete měnit pohled na data v tabulce agendy.

Zobrazení agendy Osvědčení a školení

CheckBox - Zatržítko 2 (Zobrazení) Osvědčení a školení (výchozí) Seznam všech záznamů, tzn. plánovaných, zahájených a ukončených školení (osvědčení).
Seznam je filtrovaný dle aktuální knihy agendy. V zobrazení lze filtrovat informace o kvalifikacích dle různých kritérií.
  Osvědčení a školení s pracovníky Seznam všech záznamů, tzn. plánovaných, zahájených a ukončených školení (osvědčení) a pracovníků, kteří plní tyto předepsané kvalifikace.
Seznam je filtrovaný dle aktuální knihy agendy. V zobrazení lze filtrovat informace o splněných kvalifikacích, o kvalifikacích dle pracovních pozic, dle pracovníků, data zahájení a dalších kritérií.
  Osvědčení a školení za roky Přehled usnadňuje filtrování záznamů pomocí přepínače roků. Záznamy se filtrují dle kalendářního roku, vypočteného z data zahájení. Záznamy bez zadaného data zahájení se v tomto přehledu nezobrazí.
 

 

Související dokumenty