Elektronická podání v roce 2009

vydání: 20090108 - verze: 11

 

Změna v doplňku Elektronická podání se týká pouze e-podání pro Českou správu sociálního zabezpečení (ČSSZ).

 

Aplikace Elektronická podání umožňuje podávat podání typu:

  • Důchodové pojištění                  (ELPO) do roku 2008
  • Důchodové pojištění od 2009      (ELPO09) od roku 2009            
  • Nemocenské pojištění                (PRIHL) do roku 2008 (Přihláška k nemocenskému pojištění - odhláška)
  • Nemocenské pojištění od 2009    (ONZ) od roku 2009 (Oznámení o nástupu do zaměstnání)

viz server ČSSZ: http://www.cssz.cz/cz/e-podani/zakladni-informace/

 

Při podávání důchodového a nemocenského pojištění se postupuje stejným způsobem jako dosud. Z tiskového formuláře EDLP - roční nebo Nemocenské pojištění (resp. Nemocenské pojištění (do 2008)) se klepnutím na tlačítko Elektronické podání otevře doplněk Elektronická podání. Zařazení do jednotlivých typů podání probíhá automaticky (typ je zjištěn ze struktury odesílaného souboru). Druhou možností je otevření doplňku volbou Nástroje|Doplňky|Elektronická podání, zvolení správného typu podání podle roku a výběr vytvořeného xml souboru k odeslání. Také při dodatečném prohlížení odeslaných podání je třeba zvolit správný typ pro zobrazení požadovaných podání.

Od roku 2009 se pro komunikaci s ČSSZ používá desetimístný variabilní symbol (do roku 2008 pouze osmimístný).

Dokud nebude desetimístný variabilní symbol organizaci přidělen, je možné používat původní (osmimístný) i pro podání za rok 2009.

Po přidělení nového variabilního symbolu je třeba v doplňku Elektronická podání otevřít nastavení typů Důchodové pojištění od 2009 Nemocenské pojištění od 2009 a na kartě PVS změnit hodnotu známých údajů pro klíč 'vars' (hodnota je variabilní symbol) na desetimístný variabilní symbol.