Mzdy - Přechod nemoci do nového čtvrtletí při nedoplacení náhrady

vydání: 20090323 - verze: 11

   Pokud dočasná pracovní neschopnost přechází z posledního měsíce čtvrtletí do nového čtvrtletí a zárověň náhrada není proplacena do posledního dne posledního měsíce čtvrtletí a k jejímu proplacení má dojít v následujícím čtvrtletí, pak by náhrada náležející za předchozí čvrtletí měla být proplacena průměrem předchozího čtvrtletí a náhrada náležející za hodiny nového čtvrtletí by měla být proplacena novým průměrem. Při řešení této situace v novém vydání Varia se při vytvoření mzdy v prvním období nového čtvrtletí rozdělí složka nemoci do dvou složek, přičemž každá obsahuje odpovídající počet hodin náhrady a odpovídající průměrný hodinový výdělek.

Pokud nebude provedena aktualizace na toto vydání, je nutné provést rozdělení složky nemoci na dvě složky ručně a doplnit předchozí průměr, dny a hodiny, aby byla náhrada spočítána správně.