Mzdy - Úpravy ve vydání pro rok 2009

vydání: 20090303 - verze: 11

Vytvoření složky PPM v únoru při pokračování z roku 2008

Při vytvoření složky PPM, která pokračuje z roku 2008, v únoru 2009 z neukončené složky z ledna 2009 se nepřenáší vyměřovací základ do pole Základ a je nutné ho zadat ručně. Po úpravě se vyměřovací základ přenáší automaticky při vytvoření mzdy. Vyměřovací základ je možné zadat do pole Základ ručně nebo je možné mzdu s PPM v únoru odstranit a při novém vytvoření se základ přenese z neukončené složky PPM z ledna 2009.

 

TF ELDP - roční

TF byl upraven tak, aby bylo možné z verze pro rok 2009 odesílat elektronicky také podání za rok 2008 s novým desetimístným variabilním symbolem. K tomu je nezbytné přeregistrovat služby přihlášené na PVS na nový variabilní symbol a tento nový Variabilní symbol zadat také do nastavení známých údajů v doplňku Elektronická podání pro typ podání Důchodové pojištění.

 

TF Přehled souhrnných údajů - cizinci

V TF byla provedena změna ve sloupci č. 14 Pojistné, kde se původně tiskla částka pojistného, které za zaměstnance platil zaměstnavatel. Po opravě se správně tiskne částka pojistného, která byla z příjmu sražena zaměstnanci.