Mzdy - Úpravy tiskových formulářů

vydání: 20090205 - verze: 11

TF Příloha k žádosti o ND

V TF byl odstraněn problém s načítáním pracovních neschopností u nemocí v případě, že název pracovního poměru se lišil od názvu pracovníka.

Dále bylo upraveno načítání dnů omluvené absence do rozhodného období. Proti původní verzi se nyní dny omluvené absence načítají podle parametru Omluvená absence u složek absencí nikoliv podle parametru Odpočet dnů DNP. V původní verzi tak bylo nutné dny složek Neplacené volno a Neplacené volno s doplatkem ZP buď v tabulce upravit ručně nebo před načtením rozhodného období nastavit u těchto složek parametr Odpočet dnů DNP na Ne. V nové verzi TF není tato úprava nutná a dny složek Neplacené volno a Neplacené volno s doplatkem ZP se do dnů omluvené absence dle zákona o nemocenském pojištění nezahrnují.

 

TF Zápočtový list

V TF Zápočtový list je po aktualizaci na rok 2009 přesunut přehled pracovních neschopností na samostatnou stránku. V roce 2009 již ze žádného předpisu nevyplývá povinnost pro zaměstnavatele přehled pracovních neschopností na zápočtový list nebo jiné potvrzení uvádět. Je tedy na rozhodnutí mzdové účetní, zda tento přehled k zápočtovému listu pro následujícího zaměstnavatele přiloží. Následující zaměstnavatel tyto údaje uvádí v příloze k žádosti o nemocenské dávky v případě, že jsou mu známy. Tato praxe bude fungovat, dokud orgány sociální správy nezískají přehled o pracovní neschopnosti 380 dní zpětně z vlastní evidence, tedy do začátku roku 2010.

TF v některých případech zobrazoval chybu a přehled pracovních neshopností netiskl. Problém by měl být nyní odstraněn.

 

TF Celkový přehled mezd a Celkový předhled mezd za období od - do

V těchto TF byl odstraněn problém se zobrazováním složky ZP zaměstnavatele.