Manager - Mzdové náklady

vydání: 20091013 - verze: 11

Bylo upraveno správné načítání mzdových nákladů, konkrétně sociální pojištění zaměstnavatele, které se nesnižovalo o Slevy SP.