Mzdy - Chybové hlášení při výpočtu mezd v SQL verzi

vydání: 20090611 - verze: 11

Ve vydání 20090603 se při výpočtu mezd u SQL verzích zobrazuje chybové hlášení Incorrect syntax ... v případě, že v daném období není v dialogu Mzdy|Nastavení odškrtnuto nastavení Vyplácet DNP. Toto nastavení by mělo být odškrtnuto v případě, že firma již nedoplácí žádné dávky nemocenského pojištění (nemoc, PPM) z roku 2008. Pokud firma tyto dávky doplácí a Vyplácet DNP je zaškrtnuto, tato dávka není spočítána.

Od vydání 20090611 je tento problém odstraněn.