Mzdy - Zahrnutí příjmu do pojištění odpovědnosti u zaměstnání malého rozsahu a důchodového pojištění

vydání: 20090429 - verze: 11

Při výpočtu sociálního pojištění u pracovních vztahů s typem pojištění Zaměstnání malého rozsahu a Důchododové pojištění se posuzuje výše rozhodného příjmu. Pokud rozhodného příjmu není dosaženo, pojistné není spočítáno a zaměstnanec není v daném období nemocensky pojištěn. V tom případě se tyto příjmy nezahrnují ani do vyměřovacího základu pro výpočet pojištění odpovědnosti.

Při výpočtu pojištění odpovědnosti na vydání nižším než 20090429 se tyto příjmy do pojištění odpovědnosti zahrnovaly, a to při vytváření příkazu k úhradě i do zaúčtování pojištění odpovědnosti.

K odstranění tohoto problému je nezbytné:

1. Provést aktualizaci Varia na vydání 20090429 nebo vyšší. Kontrolu provedení aktualizace na kontrétní stanici proveďte v dialogu Mzdy|Nastavení, kde ve spodní části dialogu musí být uvedeno Vydání: 20090429 nebo vyšší.

2. V případě, že byly v prvním čtvrtletí zúčtovány příjmy u Zaměstnání malého rozsahu a Důchodového pojištění, které nedosahovaly rozhodného příjmu, vytvořit nový příkaz k úhradě se správnou částkou pojistného na pojištění odpovědnosti, případně o rozdíl korigovat příkaz v následujícím čtvrtletí.

3. V případě, že byly v prvním čtvrtletí zúčtovány příjmy u Zaměstnání malého rozsahu a Důchodového pojištění, které nedosahovaly rozhodného příjmu, vytvořit nový interní doklad se správnou částkou pojistného na pojištění odpovědnosti, případně o rozdíl korigovat stávající interní doklad a jeho zaúčtování.