Mzdy - Doplněk ISPV pro rok 2009

vydání: 20090323 - verze: 11

V souladu s vývojem mzdové legislativy a změnou požadavků na statistické zjišťování průměrného výdělku jsme připravili novou verzi doplňku ISPV. Tato nová verze se prvně použije pro odeslání údajů za první čtvrtletí roku 2009.

Podle požadavků firmy Trexima, která pro statistický úřad sběr údajů zajišťuje, byla upravena datová struktura zasílaných údajů. Vzhledem k tomu je nutné provést jednorázový převod dat z minulé verze doplňku, použít nové šablony souborů pro odeslání a zajistit vyplnění nových údajů. Některé údaje naopak již sledovány nebudou.

Společností Trexima byla dále uvolněna nová verze Pořízovacího programu ISPV, která slouží pro kontrolu a odeslání údajů. Novou verzi programu najdete zde. Dále je také zpřístupněna internetová adresa, kde je možné provést rychlou kontrolu odesílaných údajů zde.

Všichni registrovaní úživatelé doplňku ISPV budou v následujících dnech obesláni novou verzí doplňku spolu s pokyny pro další postup.