Mzdy - Nastavení složky Odstupné pro automatický výpočet částky

 

Systém umožňuje automatický výpočet částky odstupného. Složku nastavte takto:

1. V dialogu Mzdy | Mzdové složky otevřete složku Odstupné a klepněte na tlačítko Detail složky za polem Typ složky.

2. V dialogu Složka vyberte v poli Formulář hodnotu 18 a do pole Sazba zadejte násobek průměrného výdělku, který chcete vyplácet. Minimální násobek průměrného výdělku podle zákoníku práce je 3.

3. Dialogy zavřete tlačítkem Ok.

Při použití mzdové složky Odstupné ve mzdě se provede výpočet hrubého měsíčního výdělku, jehož hodnota se objeví v poli Základ, a jeho vynásobení přednastaveným násobkem v poli Sazba. V poli Částka bude celková výše odstupného. Násobek v poli Sazba můžete upravit, pokud vyplácíte vyšší odstupné nebo vyšší nárok vyplývá ze zákoníku práce.