Zdanitelní plnění Služby do tuzemska

vydání: 20090311 - verze: 11

Zdanitelné plnění Služby do tuzemska se nabízí pokud je sazba DPH 0%. Správně se má nabízet je-li sazba DPH zadaná.

Opraveno v tomto vydání. Služby do tuzemska se nabízí pokud je místo plnění je Třetí země a sazba DPH není 0%.