Mzdy - Složka Jiný příjem pro doplatek - oprava

vydání: 20090320 - verze: 11

Do legislativních změn platných od roku 2008 byla chybně zapracována složka Jiný příjem pro doplatek. Do základu daně byla chybně zahrnována částka zdravotního pojištění za zaměstnavatele spočítaná ze základu zvýšeného o částku složky Jiný příjem pro doplatek. Částka zdravotního pojištění za zaměstnance i za firmu je spočítána správně. Při podpisu prohlášení a uplatňování základní slevy na dani ve většině případů nedošlo k chybnému odvodu zálohy na daň. V případě nepodepsání prohlášení mohlo dojít k vyššímu odvodu srážkové daně. Tyto chyba je od tohoto vydání odstraněna.