Souhrn změn ve vydání 20090827

vydání: 20090827 - verze: 11

Mzdy

Výpočet slev na pojistném (viz: http://www.altusvario.cz/9219 )

Prodejna

Při úhradě v EUR se bude částka zaokrouhlovat podle nastavení v knize pokladny EUR. V předchozích vydáních se zaokrouhlovala na 0,01€.

Access 2007 a data doplňků

V doplňku Elektronická podání a v tiskovém formuláři Přiznání k DPH je oprava, která zajišťuje vytvoření pomocných databází ve formátu Access 2000. V předchozích vydáních se při spuštění pod Accessem 2007 vytvořila databáze v novém formátu, což následně vedlo k chybě při propojení dat.