Mzdy - Upozornění ČSSZ na nový šifrovací certifikát

vydání: 20090611 - verze: 11

Stávající šifrovací certifikát DIS.CSSZ.2008 pro elektronická podání na ČSSZ má platnost do 2.7.2009. Nový šifrovací certifikát je zveřejněn na webu na stránkách DIS_CSSZ_2009.cer a obecné informace k jeho použití a instalaci najdete na http://www.cssz.cz/cz/e-podani/sifrovani-datovych-zprav/.

Po 2.7.2009 budou podání zašifrovaná starším certifikátem odmítána. 

Po instalaci certifikátu je třeba v doplňku Elektronická podání přes tlačítko Možnosti v dialogu Nastavení elektronického podání (u všech typů, které používáte tj. Nemocenské pojištění a Důchodové pojištění) na kartě Certifikáty vybrat nový certifikát v poli Šifrovací certifikát. Tuto změnu Vaší OSSZ/PSSZ neoznamujete.

Kořenový certifikát PostSignum Root QCA a zprostředkující certifikát PostSignum Public CA zůstávají v platnosti, není třeba u nich nic měnit.

Rovněž kvalifikované podpisové certifikáty mají omezenou platnost. Zkontrolujte je a v předstihu si zajistěte kvalifikovaný podpisový certifikát (nebo jeho prodloužení) u některé z akreditovaných certifikačních autorit. I tuto změnu je třeba v doplňku Elektronická podání nastavit na kartě Certifikáty. Nezapomeňte sdělit na kontaktním pracovišti Vaší OSSZ/PSSZ změnu podpisového certifikátu, jinak budou Vaše podání zamítána.