Datum účetního případu a zadání dokladu do minulého roku

vydání: 20090120 - verze: 11

Pokud vystavíte doklad do minulého roku, nastaví se datum zdanitelného plnění (DUZP) na datum konce účetního/hospodářského roku. Pokud se jedná o doklad bez DUZP nastaví se datum účetního případu. To zajišťuje zaúčtování dokladu do správného roku (datum dokladu se nastaví na dnešní datum).

Pokud potom přepíšete datum dokladu na datum, které patří do minulého roku, vymaže se datum účetního případu (od tohoto vydání). Tato úprava zrychlí práci při pořizování dokladů zpětně, protože není nutné mazat datum účetního případu. Je však třeba pamatovat na to, že při zadávání data dokladu se musí nejprve zadat datum dokladu a teprve potom Datum účetního případu. Pokud upravíte Datum po zadání Data účetního případu, tak se Datum účetního případu smaže.