Mzdy - oprava Zaúčtování mezd, nový TF ke slevám, oprava výpočtu Náhrady při DPN

vydání: 20090901 - verze: 11

Zaúčtování mezd

Byla opravena chyba v dialogu Zaúčtování mezd, která vznikla při úpravě dialogu pro účtování nových složek slev na pojistném (tj. ve vydání 20090826 a pozdějším).

 

Nový TF Sociální pojištění a slevy na SP

Jak bylo uvedeno v článku k aktualizaci mezd - Slevy na pojistném od 1.8.2009, byl vytvořen nový TF Sociální pojištění a slevy na SP, který se poprvé bude tisknout za období 8 roku 2009.

Tento nový TF je určen k tomu, aby při kontrolách z OSSZ mohl zaměstnavatel prokázat správnost výpočtu slev. Bude obsahovat údaje o vyměřovacím základu, rozdílu mezi částkou 27 100 (platné pro rok 2009) a vyměřovacím základem, tj. částka, z které se sleva počítá (pole Základ u MS Sleva SP – nárok a v období 8 roku 2009 Sleva SP mimořádná – nárok 1 – 7). Pokud se stane, že uživatel výši slevy upraví ručně a dojde k vymazání pole Základ u složky Sleva SP mimořádná – nárok 1 - 7, bude i na tomto TF nula. Další sloupec bude spočítaná sleva (tak, jak zůstane ve finální podobě), tzn. buď spočítaná systémem nebo upravena uživatelem. V posledním sloupci bude u složek Sleva SP mimořádná - nárok ... tzv. Poznámka, kde bude zobrazené pole Neschopenka z detailu složek slev, tj. buď Spočítáno systémem nebo Upraveno uživatelem a u složky Sleva SP to bude Poznámka z tabulky agendy. Z toho vyplývá, že tam, kde bude Upraveno uživatelem, bude ve sloupci rozdílu (z nějž by měla být sleva spočítána) částka nula.

 

Oprava výpočtu Náhrady při DPN

Náhrada při DPN se chybně počítala v prvním měsíci čtvrtletí, když událost začala v předchozím měsíci (tj. posledním měsíci předchozího čtvrtletí) a náhrada v něm nebyla zaplacena vůbec nebo nebyla proplacena do posledního dne v měsíci začátku. Chyba je v tomto vydání opravena.