Aktualizace formuláře Přiznání k DPH

vydání: 20090213 - verze: 11

 

Byl aktualizován formát pro elektronické podávání DPH.

Z formuláře Zdanitelná plnění byly vyloučeny plnění do EU.

Byla odstraněna volba Export do PDF, která není pro nový formát dostupná, prosíme použijte PDF tiskárnu.