Mzdy - Zaúčtování mezd - rozšíření účtování náhrad při DPN

vydání: 20090213 - verze: 11

Nastavení předkontací u náhrad při DPN pro společníky

V dialogu Zaúčtování mezd je nově možné zadat individuální předkontace na kartě Nastavení poměrů pro mzdové složky Náhrada při DPN a Náhrada při DPN - náklad. Toto nastavení se používá pro odlišení předkontací pro náhrady při DPN u společníků.


Účtování náhrady při DPN na zakázky

Účtování náhrady při DPN bylo rozšířeno o možnost účtovat složky Náhrada při DPN a Náhrada při DPN - náklad na zakázky. Předpokladem je zadání zakázky do složky Nemoc před výpočtem mzdy a nastavení parametru Na zakázky v dialogu Zaúčtování mezd na kartě Nastavení složek u požadovaných složek.