Intrastat a neskladové položky

vydání: 20090403 - verze: 11

Do roku 2009 se položky, které nemají vyplněný sklad, nevkládají do intrastatu, ale jejich částky jsou rozpočteny do položek, které sklad mají. (Musí mít shodnou předkontaci a rozpočítává se v pořadí dle hmotnosti, množství a ceny). Od roku 2009 se vedlejší náklady nezapočítávají. Na četné žádosti uživatelů jsme změnili vyplňování položek tak, že se do výkazu vkládají i položky bez skladu.