Mzdy - Změna v použití složky SP pracovníka - převod a ZP pracovníka - převod

vydání: 20090612 - verze: 11

Od vydání 20081104 je umožněno použití složek SP pracovníka - převod a ZP pracovníka - převod viz článek Mzdy - Úpravy a rozšíření. Při použití těchto složek již v roce 2008 je nutné při zpracování mezd v roce 2009 tyto složky v dialogu Pracovní poměr na kartě Nastavení odstranit nebo vynulovat jejich částky, jinak se zahrnují i do výpočtu mezd v roce 2009. Od vydání 20090612 není nutné tyto složky pro zpracování mezd v dalších letech odstraňovat nebo nulovat, ale systém je zahrne do výpočtu pojištění pouze v roce, který je určen rokem datumu v poli Od zadaným v těchto složkách v dialogu Pracovní poměr na kartě Nastavení.