Mzdy - Přechod nemoci z března do dubna a výpočet hodin náhrady - oprava

vydání: 20090429 - verze: 11

Při přechodu složky Nemoc mezi obdobími se při vytvoření mzdy do pole Hodiny náhrady dopočítává počet hodin náhrady, které zbývají k doplacení v novém období. V novém vydání byl opraven výpočet hodin náhrady při přechodu mezi obdobími, kdy první období nekončí víkendem a nemoc začíná na konci období. Tento problém se neprojevil při přechodu z ledna do února, ani z února do března, ale až při přechodu nemoci z března do dubna. Je nutné aktualizovat Vario na nové vydání a pokud je taková mzda vytvořena, je nutné ji ze zpracování odstranit a nově vytvořit.