Změny sazeb DPH od 1.1.2010

vydání: 20091214 - verze: 11

Tento popis platí pouze pro Vario verze 11.

Od 1. ledna 2010 se mění sazby DPH na 9% a 19% na 10% a 20%. V souvislosti s touto změnou jsme připravili aktualizaci Varia, která zohledňuje změnu sazby DPH a upravuje nastavení číselníků.

Postup

  1. Stáhněte aktuální vydání Altus Vario (vydání 20091210 nebo vyšší)
  2. Nainstalujte toto vydání na všechny počítače ve firmě (popis jak aktualizovat)
  3. Změňte sazby DPH v katalogu (viz dále)
  4. Změňte sazby DPH v otevřených zakázkách (viz dále)
  5. Pokud účtujete DPH na analytické účty dle sazby, přidejte účty s analytikou 010 a 020 (viz dále)

Změna sazby DPH v katalogu a zakázkách

Spusťte libovolný modul Varia. Zvolte příkaz menu Soubor / Otevřít modul > / Otevřít ... . Zobrazí se okno pro výběr souboru. Otevřete soubor Prevod_sazeb_DPH.mdb (je ve složce Varia C:\Program Files\Vario11\ , pokud není, musíte zaktualizovat Vario, viz bod 1.).

Spustí se průvodce převodem sazeb DPH.

Průvodce převede sazby DPH v katalogu a v nedokočených zakázkách (obě volitelně, pokud si nepřejete převádět sazby, nemusíte).

Změna nastavení - analytika

Pokud používáte analytické účty 343 podle našeho přednastavení (tedy 343009, 343109, 343019, 343119) a budete chtít v členění analytiky podle sazby pokračovat, musíte provést následující úpravy účtového rozvrhu a předkontací.

 

  • V účtovém rozvrhu pro rok 2010 založte účty 343010, 343110, 343020 a 343120.
  • V modulu Účetnictví v Možnostech předkontací | Zdanitelná plnění změňte účty pro sníženou sazbu z 343009 na 343010 a 343019 na 343020 u přijatých plnění a z 343109 na 343110 a 343119 na 343120 u uskutečněných plnění.

 

Změna nastavení - sazby DPH

Aktualizace Varia přidá do číselníku DPH nové sazby 10% a 20% platné od 1.1.2010 a ukončí platnost sazeb 9% a 19% k 31.12.2009. Pokud chcete toto nastavení ověřit, naleznete číselník Sazby DPH v menu Nástroje | Možnosti, karta Číselníky, číselník Sazby DPH.

Změna nastavení - šablony

Pokud máte v některé ze šablon nového záznamu v některé z agend daňových dokladů výchozí sazbu 9% nebo 19%, je potřeba šablony upravit a sazby změnit na 10% a 20%. Toto je nutno provést ručně.

Kdy instalovat aktualizaci?

Doporučujeme instalovat ještě letos, nemusíte čekat do roku 2010. Instalaci nedokládejte, předchozí vydání nižší než 20091210 nebude v roce 2010 fungovat správně.

Jak to bude fungovat - doklad vystavený podle jiného dokladu

Pokud vystavíte doklad některou z funkcí, která kopíruje položky z jiného dokladu, budou zachovány sazby DPH z původního dokladu. To je žádoucí například u dobropisů, ale nežádoucí, pokud fakturujete zakázky nebo vystavujete fakturu podle vzorové faktury. Doporučujeme vám proškolit v tomto ohledu pracovníky, kteří vystavují daňové doklady. U otevřených zakázek doporučujeme sazby DPH opravit (viz výše).

Jak to bude fungovat - vyúčtování zdaněné zálohy z roku 2009

Pokud bude na faktuře započtena zálohová faktura s DDPP se sazbou 9 nebo 19%, je třeba příslušně rozepsat i základ daně. Tedy část základu daně, který má být zúčtovaný původní sazbou (ve výši DDPP) a zbývající část základu, který bude zatížen novou sazbou DPH.

Po navázání zálohové faktury s DDPP se na položkách zobrazí řádek ve stavu Záloha a vyúčtováním DPH se sazbou z roku 2009.

Při uzavírání dokladu vás Vario upozorní, že na dokladu je použita neplatná sazba DPH, a vyzve vás ke kontrole. Po zaúčtování dokladu Vario předpokládá, že již byl důkladně zkontrolován a upozornění již nezobrazí.

Jak to bude fungovat - produkt na dokladu

Sazba DPH je uvedena přímo u produktu a je vhodné ji změnit na správnou. Vario vám usnadní fakturaci na přelomu roku tím, že při použití produktu s 9% nebo 19% DPH na dokladu s DUZP v roce 2010 tuto sazbu automaticky změní na 10% resp. 20% a naopak.

Zadání jiné sazby DPH

Pokud z nějakého důvodu potřebujete zadat jinou sazbu DPH, než se nabízí v seznamu sazeb, můžete tak učinit. Vario se zeptá, zda si přejete použít jinou sazbu DPH než odpovídá datu dokladu a pokud potvrdíte, tak seznam zobrazí všechny sazby z číselníku DPH bez ohledu na datum. Díky tomu můžete použít "historickou" sazbu DPH.