Mzdy - Úpravy tiskových formulářů

vydání: 20090611 - verze: 11

TF Malá rakapitulace

K zobrazení základu sociálního pojištění bylo přidáno zobrazení základu z pracovních vztahů nemocensky pojištěných a zobrazení základu z pracovních vztahů důchodově pojištěných. Do těchto částek se nezahrnují základy, ze kterých nebylo odvedeno pojistné.

 

TF Mzdové listy - SQL

Do TF bylo doplněno zobrazení složky ZP zaměstnavatele. V této složce se zobrazuje částka, ze které odvádí pojistné zaměstnavatel, tedy hodnota z pole Sazba. Složka SP zaměstnavatele se v roce 2009 zaokrouhluje na celé koruny nahoru. Zobrazení těchto složek nyní odpovídá TF Mzdové listy a umožňuje snažší kontrolu základu daně.

 

TF Příloha k žádosti o nemocenské dávky

Do detailu žádosti se dříve automaticky nedoplňovaly vyloučené doby do tabulky Příjmy a vyloučené doby rozhodného období zadané v dialogu Hromadné zadávání|Průměry|Průměry DNP. Tento dialog se používá při zahájení zpracování mezd ve Variu. Tato vlastnost je nyní doplněna.

 

TF ELDP - roční

Bylo upraveno načítání DPČ při rozsahu tisku Všechny záznamy, kdy se načítaly i nepojištěné DPČ, pokud jim předcházela pojištěná DPČ. Tyto se nyní do zpracování nezahrnují.