Tisk (popis dialogu)

Obsah

Obrázky v dokumentu jsou ilustrační, neslouží jako závazný příklad nastavení.

Umístění nabídky tisku podle vzhledu Varia

Dialog Tisk slouží primárně k tisku dat. V dialogu nastavíte, jak se mají vaše data vytisknout. Dialog Tisk otevřete příkazy, které jsou umístěny v menu Varia v závislosti na zvoleném vzhledu.

Položky skupin na kartě Domů moderního vzhledu Varia

Obrázek: Položky skupin na kartě Domů moderního vzhledu Varia.

 

Každá agenda (a každá kniha) má své specifické tiskové formuláře. Tiskovému formuláři lze nastavit výchozí rozsah tisku, výstup do, Výchozí počet kopií, Oprávnění, názvy formulářů pro export a e-mail prostřednictvím dialogu Možnosti Vario. Takto nastavené výchozí hodnoty se promítnou do dialogu Tisk (obr. 1).

Příklad dialogu Tisk agendy Adresář

Obrázek 1: Příklad dialogu Tisk agendy Adresář. Ve spodní části dialogu můžete zobrazit – kliknutím na text Popis výstupu Boční uvozovka  – krátký popis k tiskovému formuláři, případně i tip, jak jej použít.

Tisknout můžete následujícími způsoby…

Umístění a vzhled nabídky tisku/náhledu ovlivňuje Volba vzhledu Varia.

A. Okamžitý tisk z tabulky agendy (obr. 2) klepnutím na tlačítko Tisk Talčítko  z Panelu nástrojů/ nebo z/Položky skupiny Záznamy, případně klávesovou zkratkou   se přímo, bez náhledu vytiskne výchozí tiskový formulář, tzn. ten, který je nastaven v možnostech knihy ve zvoleném počtu kopií (obr. 5). Pokud chcete tisknout jiný konkrétní formulář, vyberte jej ze seznamu vedle tlačítka Tisk (obr. 2).

Tisk z panelu nástrojů agendy (klasický vzhled)

Obrázek 2: Tisk z panelu nástrojů agendy (klasický vzhled).

 

B. Klasický vzhled: Výběrem příkazu Soubor/Tisk… případně Náhled… (obr. 3) systém zobrazí dialogové okno Tisk (obr. 1), ve kterém vyberete konkrétní tiskový formulář a nastavíte parametry tisku. V moderním vzhledu Položky skupiny Záznamy slouží k otevření dialogu Tisk funkce Výstup (obr. 1).

Tisk pomocí příkazu z menu Soubor (klasický vzhled)

Obrázek 3: Tisk pomocí příkazu z menu Soubor (klasický vzhled).

 

C. Nabídka Soubor (klasický vzhled) obsahuje další dostupné volby vhodné především ke zrychlení práce (obr. 3). V moderním vzhledu jsou tyto funkce umístěné v Položky skupiny Záznamy (obr. 3a). V možnostech tisku Výstup / Pro náhled jsou u některých tiskových formulářů zpřístupněné další možnosti tisku (obr. 3a).

VOLBA POPIS
Náhled... Rychlý náhled na jeden nebo více záznamů pomocí tiskového formuláře z dialogu Tisk.
Odeslat e-mailem… Rychlé odeslání jednoho nebo více záznamů jako tiskového formuláře a ve vybraném formátu z dialogu Tisk.
Export do souboru… Rychlé uložení jednoho nebo více záznamů pomocí tiskového formuláře a vybraného formátu do souboru z dialogu Tisk.

Nabídka Výstup na kartě DOMŮ v moderním vzhledu Varia

Obrázek 3a: Nabídka Výstup na kartě DOMŮ v moderním vzhledu Varia.

 

D. V obou vzhledech můžete tisknout z detailu záznamu (obr. 4) klepnutím na tlačítko Tisk Talčítko   na liště záznamu (nebo klávesovou zkratkou  v detailu záznamu). Bez náhledu (avšak v některých případech s průvodcem nastavení tisku) tak vytisknete výchozí tiskový formulář, který je nastaven v Možnostech knihy ve zvoleném počtu kopií (obr. 5). I v detailu záznamu můžete vybrat jiný tiskový formulář z nabídky vedle ikony tlačítka Tisk (obr. 4).

Nabídka tisku z detailu záznamu agendy (moderní i klasický vzhled)

Obrázek 4: Nabídka tisku z detailu záznamu agendy (moderní i klasický vzhled).

Pracujeme s dialogem Tisk (obr. 1)

 1. Nastavte vzhled stránky a rozhodněte se pro druh výstupu.
 2. Z rozevíracího menu vyberte typ tiskárny (nastavena je výchozí nebo ta, které jste u konkrétního tiskového formuláře zaškrtli volbu Uložit tiskárnu/počet kopií).
 3. V levé části dialogu se zobrazují tiskové formuláře definované ke konkrétní agendě. Kliknutím označte požadovaný tiskový formulář.
 4. Zadejte Počet kopií. Jestliže zobrazíte Náhled před tiskem, bude výchozí nastavení Počtu kopií ignorováno.
 5. Ze seznamu Možnosti Combo vyberete požadovanou volbu:
  1. Pro doklady: Měna automaticky (tisk formuláře podle měny dokladu – výchozí volba – doporučujeme)
  2. Koruny (tisk formuláře pouze v korunách)
  3. Měna (tisk formuláře pouze v cizí měně dokladu).
  4. Seznam je přístupný jen pro některé tiskové formuláře (více v popisech tiskových formulářů konkrétních agend).
  5. Volba pole Možnosti Combo, která je nastavená jako výchozí v dialogu Tisk (obr. 1) se používá i při tisku z panelu nástrojů a z panelu nástrojů v detailu záznamu.
 6. Zvolte Rozsah tisku (viz tabulka níže a obr. 1)
 7. V této části zvolíte, které záznamy se mají vytisknout. Některé volby rozsahu tisku nejsou vždy přístupné. Při výběru druhu výstupu se automaticky přednastaví výchozí rozsah tisku zvolený v Možnostech knihy (obr. 5). Například při tisku Pokladní knihy je přednastavena volba: Všechny záznamy, při tisku Faktury je to: Aktuální záznam apod.
 8. Rozhodněte se pro Výstup do (viz tabulka níže a obr. 1)
 9. Dialog uzavřete:
  1. Klepnutím na tlačítko OK potvrdíte volby zadané v dialogu Tisk.
  2. Klepnutím na tlačítko Storno můžete celou akci odvolat.
Rozsah tisku (obr. 1) popis
Radio button - Přepínač Aktuální záznam Vytiskne aktuální (jediný = označený) záznam z tabulky agendy.
Radio button - Přepínač Všechny zobrazené záznamy Vytiskne všechny zobrazené záznamy z tabulky agendy. Pokud je na záznamy v tabulce aplikován filtr, není použit.
Radio button - Přepínač Vybrané záznamy Jakmile v tabulce označíte určitý počet záznamů, dialog Tisk nabídne tuto volbu.
Volba je dostupná pouze pro tisk tabulky a určitých tiskových formulářů, pokud jsou v tabulce agendy předem vybrány.
Příklad použití: tisk naposledy vystavených faktur – vystavíte faktury, tyto záznamy v tabulce označíte a v otevřeném dialogu Tisk vyberete Radio button - Přepínač Vybrané záznamy.
Radio button - Přepínač Bez omezení Vytiskne všechny záznamy z tabulky agendy. Pokud je na záznamy v tabulce aplikován filtr, není použit.
Radio button - Přepínač Podle filtru tabulky Vytiskne záznamy, které jsou aktuálně vyfiltrované v tabulce agendy. Volba je dostupná pouze pro tisk tabulky a určitých tiskových formulářů. Použijte v případě, že nechcete použitý filtr ukládat (při rychlém výběru dat). Další informace naleznete v dokumentu Tisk podle filtru tabulky.
Radio button - Přepínač Podle (uloženého) filtru

Vytiskne záznamy z tabulky agendy podle filtru vybraného ze seznamu. Předvolenou hodnotou filtru je příkaz Zadat kritéria… Tento filtr se používá jako funkce Najít záznam, samozřejmě bez záložky Upřesnit, která zde ztrácí význam. Filtr můžete zkontrolovat, upravit nebo vytvořit nový klepnutím na tlačítko  Upravit a případně uložit filtr tiskového výstupu.

Příklad použití: tisk adresních štítků firem, kterým se mají zasílat nové Ceníky – vytvoříte filtr na výběr záznamů, které mají v poli Zasílat uvedeno Ceníky a uložíte ho. Následně v otevřeném dialogu Tisk vyberte volbu Podle filtru/Uložené filtry: a vyberete filtr ze seznamu.

 

Výstup dO (obr. 1) popis
Radio button - Přepínač Vytisknout

V aktivním poli Tiskárna máte možnost Combo výběru z dostupných místních  síťových tiskáren. Pokud žádnou nevyberete, následný tisk probíhá defaultně z výchozí tiskárny.

K jednotlivému tiskovému formuláři můžete zaškrtnutím volby CheckBox - Zatržítko Uložit tiskárnu/počet kopií nastavit a uložit: počet kopií uvedený v poli Počet kopií (obr. 1) a konkrétní tiskárnu aktuálně vybranou v poli Tiskárna (obr. 1).

Uložení nastavení tiskárny k tiskovému formuláři též viz dokument Zobrazení náhledu před tiskem.

Radio button - Přepínač Zobrazit náhled Zobrazí náhled formuláře před tiskem. V náhledovém režimu také můžete formulář ve vybraném formátu odeslat e-mailem v příloze, nebo jej pouze exportovat do vybraného formátu a uložit, případně data odeslat do zvolené aplikace MS Office (viz dokument Formáty exportovaných dat, odstavec Propojení programů Office).
Radio button - Přepínač Odeslat e-mailem / výběr formátu /
 • V nabídce formátů (a v Exportu) tiskových formulářů naleznete volbu Digitálně podepsaný (pdf). Po instalaci „Rozšíření .NET” můžete digitálně podepisovat PDF dokumenty vytvářené Variem (například při odeslání faktury e-mailem). Podepisovat lze maily odeslané prostřednictvím pomocí metody CDO.
 • Při odeslání tiskového formuláře ve formátu Digitálně podepsaný (pdf) je umožněn též podpis certifikátem uloženým na kartě.
 • Při podpisu PDF souboru tiskového formuláře lze nastavit umístění a velikost podpisu v PDF dokumentu. Umístění se nastaví v samostatném okně, které otevřete klepnutím na tlačítko Možnosti (vlevo dole v okně „Digitální podpis pro PDF dokumenty”). Lze nastavit, zda podpis vícestránkového PDF dokumentu se zobrazí na první, nebo poslední straně.
 • Pokud chcete tyto možnosti využívat, je potřeba nainstalovat na počítač rozšíření, které obsahuje potřebné dll knihovny. Rozšíření pro digitální podpis PDF dokumentů a Rozšíření pro datové schránky jsou k dispozici na stránce stažení software - „Rozšíření .NET”.
 • Dokument ve formátu *.pdf lze z Varia podepsat Vario certifikátem v souboru a certifikátem uloženým s privátním klíčem v uložištích počítače nebo uživatele.
 • Související dokument: Digitální podpis PDF - nastavení a instalace (FAQ).
Radio button - Přepínač Uložit do souboru / výběr formátu Uloží tiskový výstup do vybraného formátu z nabídky ComboBox - Nabídka pole Formát. Zaškrtněte CheckBox - Zatržítko jestliže chcete uložit každý z více formulářů jednotlivě.

Název odesílaného formuláře e-mailem/Název exportovaného formuláře do souboru

Jestliže používáte exporty tiskových formulářů do souboru (např. z menu Soubor/Export do souboru), lze nastavit v možnostech agendy pro každý tiskový formulář výchozí složku a název exportovaného souboru (obr. 5). Nastavená cesta se nabídne při exportu jako výchozí.

 • Toto nastavení uplatníte také pro odesílání tiskového formuláře e-mailem. Pokud soubor odesíláte e-mailem jako přílohu, bude mít vždy takový název, jaký předvolíte v možnostech Vario v nastavení tiskového formuláře (pole Soubor exportu, obr. 5). Cesta k souboru se nepoužije a soubor se vytvoří dočasně do systémové složky TEMP. Po odeslání e-mailu je soubor odstraněn.
 • Jestliže soubor pouze ukládáte, je automaticky vybrána složka nastavená v možnostech tiskového formuláře, případně se Vario zeptá na její vytvoření a doplní požadovaný názvu souboru.

Dialog Možnosti Vario a výchozí rozsah tisku pro vybraný tiskový formulář

Obrázek 5: Dialog Možnosti Vario a výchozí rozsah tisku pro vybraný tiskový formulář.

Tisk více záznamů najednou

Tiskové formuláře, které jsou určené pro tisk aktuálního záznamu, jako například faktura, akceptují výběr více záznamů v tabulce agendy. Pokud tedy například chcete vytisknout pět naposledy vystavených faktur, stačí v tabulce agendy vybrat myší pět posledních řádků a klepnout na tlačítko Tisk (Náhled) na panelu nástrojů agendy. Záznamy se vybírají tažením myši přes volič záznamů nebo alternativně tažením kurzoru ve tvaru kříže přes buňky tabulky. Umístění a vzhled nabídky tisku/náhledu ovlivňuje volba vzhledu Varia.

Tisk vybraných záznamů lze alternativně použít místo tisku podle filtru. Záznamy vyberete filtrem, označíte vše (horní levý roh tabulky) a vytisknete požadovaný tiskový formulář. Tento způsob se hodí v případě, že tiskový formulář není svým zdrojem kompatibilní se zdrojem zobrazení tabulky agendy a nedovoluje proto zvolit rozsah tisku podle filtru.

 

Navazující dokumenty

Související dokumenty