Tisk (popis dialogu)

Dialog Tisk slouží primárně k tisku dat. V dialogu nastavíte, jak se mají vaše data vytisknout. Příkladem může být tiskový dialog agendy Adresář (obr. 1).

Každá agenda (a každá kniha) má své specifické tiskové formuláře. Tiskovému formuláři lze nastavit Výchozí rozsah tisku, Výstup do, Výchozí počet kopií, Oprávnění, názvy formulářů pro export a e-mail prostřednictvím dialogu Možnosti Altus Vario.

Tiskový dialog (agenda Adresář)

Obrázek 1: Dialog Tisk agendy Adresář. Ve spodní části dialogu můžete zobrazit – kliknutím na text Popis výstupu Boční uvozovka  – krátký popis k tiskovému formuláři, případně i tip, jak jej použít.

Tisknout můžete následujícími způsoby...

A. Okamžitý tisk z tabulky agendy (obr. 2) klepnutím na tlačítko Tisk Talčítko   na panelu nástrojů nebo klávesovou zkratkou   se přímo, bez náhledu, vytiskne výchozí tiskový formulář, tzn. ten, který je nastaven v možnostech knihy ve zvoleném počtu kopií (obr. 5). Pokud chcete tisknout konkrétní formulář, vyberte jej ze seznamu vedle tlačítka Tisk (obr. 2).

Tisk z panelu nástrojů agendy Vydané doklady

Obrázek 2: Tisk z panelu nástrojů agendy Vydané doklady.

 

B. Výběrem příkazu z menu Soubor/Tisk...  (obr. 3) systém zobrazí dialogové okno Tisk (obr. 1), ve kterém vyberete konkrétní tiskový formulář a nastavíte parametry tisku.

Tisk pomocí příkazu Soubor – Tisk

Obrázek 3: Tisk pomocí příkazu Tisk... z menu Soubor.

 

C. Nabídka Soubor obsahuje další dostupné volby vhodné především ke zrychlení práce:

Náhled... Rychlý náhled na jeden nebo více záznamů pomocí tiskového formuláře z dialogu Tisk.
Odeslat e-mailem... Rychlé odeslání jednoho nebo více záznamů jako tiskového formuláře a ve vybraném formátu z dialogu Tisk.
Export do souboru... Rychlé uložení jednoho nebo více záznamů pomocí tiskového formuláře a vybraného formátu do souboru z dialogu Tisk.

 

D. Rychlý tisk přímo z detailu záznamu (obr. 4) zrealizujete klepnutím na tlačítko Tisk Talčítko   na liště záznamu nebo klávesovou zkratkou . Bez náhledu tak vytisknete výchozí tiskový formulář, který je nastaven v Možnostech knihy ve zvoleném počtu kopií (obr. 5). Tiskový formulář můžete libovolně měnit v rozevírací nabídce vedle ikony tlačítka Tisk (obr. 4).

E. Z nabídky Výstup / Pro náhled… a / Pro tisk…

Tisk z detailu záznamu agendy Vydané doklady

Obrázek 4: Tisk z detailu záznamu agendy Vydané doklady.

Pracujeme s dialogem Tisk (obr. 1)

(V následujícím postupu vycházíme z hlediska použití volby v menu Soubor/Tisk...)

1. → Nastavte vzhled stránky a rozhodněte se pro druh výstupu.

2. → Z rozevíracího menu vyberte typ tiskárny (nastavena je výchozí nebo ta, které jste u konkrétního tiskového formuláře zaškrtli volbu Uložit tiskárnu/počet kopií).

3. → V levé části dialogu se zobrazují tiskové formuláře definované ke konkrétní agendě. Kliknutím označte požadovaný tiskový formulář.

4. → Zadejte Počet kopií. Jestliže zobrazíte Náhled před tiskem, bude výchozí nastavení Počtu kopií ignorováno.

5. → Ze seznamu Možnosti vyberete požadovanou volbu:

  • Pro doklady: Měna automaticky (tisk formuláře podle měny dokladu – výchozí volba – doporučujeme),
  • Koruny (tisk formuláře pouze v korunách),
  • Měna (tisk formuláře pouze v cizí měně dokladu).
  • Seznam je přístupný jen pro některé tiskové formuláře (více v popisech tiskových formulářů konkrétních agend).

6. → Zvolte Rozsah tisku:

  • V této části zvolíte, které záznamy se mají vytisknout. Některé volby rozsahu tisku nejsou vždy přístupné. Při výběru druhu výstupu se automaticky přednastaví výchozí rozsah tisku zvolený v Možnostech knihy (obr. 5). Například při tisku Pokladní knihy je přednastavena volba: Všechny záznamy, při tisku Faktury je to: Aktuální záznam apod.

Název odesílaného formuláře e-mailem/Název exportovaného formuláře do souboru

Jestliže používáte exporty tiskových formulářů do souboru (např. z menu Soubor/Export do souboru), lze nastavit v možnostech agendy pro každý tiskový formulář výchozí složku a název exportovaného souboru (obr. 5). Nastavená cesta se nabídne při exportu jako výchozí.

Toto nastavení uplatníte také pro odesílání tiskového formuláře e-mailem. Pokud soubor odesíláte e-mailem jako přílohu, bude mít vždy takový název, jaký předvolíte v možnostech Vario v nastavení tiskového formuláře (pole Soubor exportu, obr. 5). Cesta k souboru se nepoužije a soubor se vytvoří dočasně do systémové složky TEMP. Po odeslání e-mailu je soubor odstraněn.

Jestliže soubor pouze ukládáte, je automaticky vybrána složka nastavená v možnostech tiskového formuláře, případně se Vario zeptá na její vytvoření a doplní požadovaný názvu souboru.

Dialog Možnosti Altus Vario a výchozí rozsah tisku pro vybraný tiskový formulář

Obrázek 5: Dialog Možnosti Altus Vario a výchozí rozsah tisku pro vybraný tiskový formulář.

Rozsah tisku (obr. 1) Význam
Radio button - Přepínač Aktuální záznam Vytiskne aktuální (jediný = označený) záznam z tabulky agendy.
Radio button - Přepínač Všechny zobrazené záznamy Vytiskne všechny zobrazené záznamy z tabulky agendy. Pokud je na záznamy v tabulce aplikován filtr, není použit.
Radio button - Přepínač Vybrané záznamy Jakmile v tabulce označíte určitý počet záznamů, dialog Tisk nabídne tuto volbu.
Volba je dostupná pouze pro tisk tabulky a určitých tiskových formulářů, pokud jsou v tabulce agendy předem vybrány. Příklad použití: tisk naposledy vystavených faktur – vystavíte faktury, tyto záznamy v tabulce označíte a v otevřeném dialogu Tisk vyberete Radio button - Přepínač Vybrané záznamy.
Radio button - Přepínač Bez omezení Vytiskne všechny záznamy z tabulky agendy. Pokud je na záznamy v tabulce aplikován filtr, není použit.
Radio button - Přepínač Podle filtru tabulky Vytiskne záznamy, které jsou aktuálně vyfiltrované v tabulce agendy. Volba je dostupná pouze pro tisk tabulky a určitých tiskových formulářů. Použijte v případě, že nechcete použitý filtr ukládat (při rychlém výběru dat). Další informace naleznete v dokumentu Tisk podle filtru tabulky.
Radio button - Přepínač Podle (uloženého) filtru Vytiskne záznamy z tabulky agendy podle filtru vybraného ze seznamu. Předvolenou hodnotou filtru je příkaz Zadat kritéria… Tento filtr se používá jako funkce Najít záznam, samozřejmě bez záložky Upřesnit, která zde ztrácí význam. Filtr můžete zkontrolovat, upravit nebo vytvořit nový klepnutím
na tlačítko  Upravit a případně uložit filtr tiskového výstupu.
Příklad použití: tisk adresních štítků firem, kterým se mají zasílat nové Ceníky – vytvoříte filtr na výběr záznamů, které mají v poli Zasílat uvedeno Ceníky a uložíte ho. Následně v otevřeném dialogu Tisk vyberte volbu Podle filtru/Uložené filtry: a vyberete filtr ze seznamu.

 

7. → Rozhodněte se pro Výstup do (obr. 1)

 

Radio button - Přepínač Vytisknout V aktivním poli Tiskárna máte možnost Combo výběru z dostupných místních - síťových tiskáren. Pokud žádnou nevyberete, následný tisk probíhá defaultně z výchozí tiskárny.
K jednotlivému tiskovému formuláři můžete zaškrtnutím volby CheckBox - Zatržítko Uložit tiskárnu/počet kopií nastavit a uložit: počet kopií uvedený v poli Počet kopií (obr. 1) a konkrétní tiskárnu aktuálně vybranou v poli Tiskárna (obr. 1). Uložení nastavení tiskárny k tiskovému formuláři též viz dokument Zobrazení náhledu před tiskem.
Radio button - Přepínač Zobrazit náhled Zobrazí náhled formuláře před tiskem. V náhledovém režimu také můžete formulář ve vybraném formátu odeslat e-mailem v příloze, nebo jej pouze exportovat do vybraného formátu a uložit, případně data odeslat do zvolené aplikace MS Office (viz dokument Formáty exportovaných dat, odstavec Propojení programů Office).
Radio button - Přepínač Odeslat e-mailem / výběr formátu /

Z nabídky pole Formát vyberte ComboBox - Nabídka formát přílohy e-mailu.
Zaškrtněte CheckBox - Zatržítko jestliže chcete odesílat každý z více formulářů jednotlivě v příloze e-mailu.

→ V nabídce formátů (a v Exportu) tiskových formulářů naleznete volbu Digitálně podepsaný (pdf). Po instalaci "Rozšíření .NET" můžete digitálně podepisovat PDF dokumenty vytvářené Variem (například při odeslání faktury e-mailem). Podepisovat lze maily odeslané prostřednictvím pomocí metody CDO.
→ Při odeslání tiskového formuláře ve formátu Digitálně podepsaný (pdf) je umožněn též podpis certifikátem uloženým na kartě.
→ Při podpisu PDF souboru tiskového formuláře lze nastavit umístění a velikost podpisu v PDF dokumentu. Umístění se nastaví v samostatném okně, které otevřete klepnutím na tlačítko Možnosti (vlevo dole v okně Digitální podpis pro PDF dokumenty). Lze nastavit, zda podpis vícestránkového PDF dokumentu se zobrazí na první, nebo poslední straně.
→ Pokud chcete tyto možnosti využívat, je potřeba nainstalovat na počítač rozšíření, které obsahuje potřebné dll knihovny. Rozšíření pro digitální podpis PDF dokumentů a Rozšíření pro datové schránky jsou k dispozici na stránce stažení software - "Rozšíření .NET" (odkaz míří do sítě Internet).
→ Související dokument: Digitální podpis PDF - nastavení a instalace (FAQ).

Radio button - Přepínač Uložit do souboru / výběr formátu → Uloží do do vybraného formátu z nabídky ComboBox - Nabídka pole Formát. Zaškrtněte CheckBox - Zatržítko jestliže chcete uložit každý z více formulářů jednotlivě.

Dokument ve formátu *.pdf lze z Varia podepsat Vario certifikátem v souboru a certifikátem uloženým s privátním klíčem v uložištích počítače nebo uživatele.

 

8. → Dialog uzavřete:

  • Klepnutím na tlačítko OK potvrdíte volby zadané v dialogu Tisk.
  • Klepnutím na tlačítko Storno můžete celou akci odvolat.

Tisk více záznamů najednou

Tiskové formuláře, které jsou určené pro tisk aktuálního záznamu, jako například faktura, akceptují výběr více záznamů v tabulce agendy. Pokud tedy například chcete vytisknout 5 naposledy vystavených faktur, stačí v tabulce agendy vybrat myší 5 posledních řádků a klepnout na tlačítko Tisk (Náhled) na panelu nástrojů agendy. Záznamy se vybírají tažením myši přes volič záznamů nebo alternativně tažením kurzoru ve tvaru kříže přes buňky tabulky.

Tisk vybraných záznamů lze alternativně použít místo tisku podle filtru. Záznamy vyberete filtrem, označíte vše (horní levý roh tabulky) a vytisknete požadovaný tiskový formulář. Tento způsob se hodí v případě, že tiskový formulář není svým zdrojem kompatibilní se zdrojem zobrazení tabulky agendy a nedovoluje proto zvolit rozsah tisku podle filtru.

 

Související dokumenty