Instalace a nastavení modulu (agend) Reklamace

Instalace

Nastavení souvisejících knih, výchozího skladu reklamací a automatického vy(na)skladnění

V možnostech knihy Reklamace odběratelů, v sekci Upřesnit – pro příjem, výdej a dobropisování zboží můžete nastavit související knihy a vybrat výchozí sklad reklamací a aktivovat automatické vyskladnění či naskladnění produktů (obr. 1). Toto nastavení platí pouze pro operace na kartě Doklady dialogu Reklamace odběratelů.

Význam nastavení v sekci Upřesnit (obr. 1):

ComboBox - Nabídka Kniha skladových dokladů – příjem zboží (příjemka/vratka výdejky).

ComboBox - Nabídka Kniha skladových dokladů – výdej zboží (výdejka/vratka příjemky).

ComboBox - Nabídka Sklad reklamací – pokud nebude nastaven, použije se výchozí nastavení skladu u produktu.

ComboBox - Nabídka Kniha vydaných dokladů – dobropis.

ComboBox - Nabídka Kniha Pokladní doklad  dobropis.

CheckBox - Zatržítko Automaticky vyskladňovat produkty.

CheckBox - Zatržítko Automaticky naskladňovat produkty.

Dialog Možnosti Vario, nastavení pro knihu Reklamace odběratelů

Obrázek 1: Dialog Možnosti Vario, nastavení pro knihu Reklamace odběratelů.

 

Navazující dokumenty

 

Související dokumenty