Skladové doklady k reklamovanému produktu – karta Doklady

Doklady nákupu a prodeje

Skladové a fakturační doklady k reklamovanému produktu jsou dostupné na kartě Doklady (obr. 1). Pokud je produkt na kartě Obecné záznamu Reklamace (odběratele) určen jednoznačně (informace systému: "Výdejka nalezena"), jsou automaticky dohledány související doklady (výdejka a příjemka v sekci Prodej a Nákup), kterými byl produkt naskladněn a vyskladněn.

→ V případě nedohledání dokladů je možno vazby nastavit ručně pomocí dialogu Najít, který vyvoláte poklepáním do prázdných polí pod názvy dokladů v sekci Prodej, Dodavatel, případně Reklamace (obr. 1).

  • Tlačítka Přijmout vadné, Vydat nové a Dobropisovat slouží k obsluze v průběhu reklamačního procesu (tab. 1).
  • Poklepáním na modrý identifikátor dokladu otevřete detail záznamu doklad.

 

Dialog Reklamace odběratelů, karta Doklady

Obrázek 1: Dialog Reklamace odběratelů, karta Doklady a okno pro hledání dokladu.

 

Tabulka 1: Popis polí na kartě Doklady dialogu Reklamace (odběratelů)

Odběratel - Prodej
Faktura vydaná Identifikátor faktury vydané / Položka / Hodnota položky v měně.
Výdejka Identifikátor skladového dokladu / Položka / Hodnota položky v měně.
Položka Klepnutím na podtržený text otevřete dialog Položka dokladu s podrobnými údaji o položce a dokladu.
Reklamace

V možnostech knihy Reklamace odběratelů, v sekci Upřesnit – pro příjem, výdej a dobropisování zboží, můžete nastavit související knihy a vybrat výchozí sklad reklamací a aktivovat *automatické vyskladnění či naskladnění produktů. Tato nastavení ovlivňují operace pouze na kartě Doklady dialogu Reklamace odběratelů.

Příjemka / Vratka výdejky Identifikátor příjmového dokladu nebo vratky výdejky / "Položka".
Přijmout vadné Tlačítkem Přijmout vadné vystavíte skladový doklad Vratka výdejky, kterým se přijme reklamovaný produkt na výchozí sklad. Položka dokladu je ve stavu koncept. Produkt je tedy třeba naskladnit pomocí příkazu místní nabídky nad položkou nebo nabídky tlačítka Přijmout vše. *Tlačítkem Přijmout vadné vystavíte skladový doklad Vratka výdejky, kterým se přijme reklamovaný produkt na výchozí sklad. Položka dokladu je ve stavu PŘIJATO.
(Nelze vytvořit příjemku (vratku) na vadný kus, pokud není definovaný reklamovaný produkt).
Výdejka Identifikátor skladového dokladu / "Položka".
Vydat nové Tlačítkem Vydat nové vystavíte skladový doklad Výdejka, kterým se vyskladní produkt z výchozího skladu (viz reklamace formou výměny produktu). Položka dokladu je ve stavu koncept. Produkt je tedy třeba vyskladnit pomocí příkazu místní nabídky nad položkou nebo nabídky tlačítka Vydat vše. *Tlačítkem Vydat nové vystavíte skladový doklad Výdejka, kterým se vyskladní produkt z výchozí skladu (viz reklamace formou výměny produktu). Položka dokladu je ve stavu VYDÁNO.
Dobropis (Opravný daňový doklad) Identifikátor Opravného daňového dokladu / "Položka".
Dobropisovat Tlačítkem Dobropisovat vystavíte dobropis k vybrané faktuře (dobropis k pokladnímu dokladu) a vrátíte vydaný produkt na výchozí sklad (reklamace formou vrácení peněz reklamujícímu).
Dobropis nelze vystavit, pokud nemá vazbu na vratku výdejky, to znamená, že:
  • Funkce vystavení dobropisu je blokována, jestliže pole Příjemka / Vratka výdejky neobsahuje identifikátor vratky výdejky. Nejdříve musíte vložit vratku výdejky (vytvořit ji buď tlačítkem Přijmout vadné, nebo ji vložit vyhledáním).
  • Pokud toto pole obsahuje identifikátor vratky výdejky, jejíž položky jsou ve stavu koncept, dobropis nelze vytvořit. Položky Vratky výdejky nejdříve naskladněte (jiný stav než koncept). Nutnost ruční změny stavu vyřešíte tak, že v možnostech knihy Reklamace odběratelů zapnete *automatické naskladnění (vyskladnění), viz vedlejší sloupec.
  • V případě reklamace dodavatelům, při klepnutí na tlačítko  Dobropisovat  proběhne kontrola na existenci dokladu "Vratka příjemky", která musí být vyskladněná. Pokud je tato podmínka splněna, je vystaven dobropis a spárován s vratkou. V opačném případě dobropis vystaven není.
*Tlačítkem Dobropisovat vystavíte dobropis k vybrané faktuře (dobropis k pokladnímu dokladu) a vrátíte vydaný produkt na výchozí sklad (reklamace formou vrácení peněz reklamujícímu). Mezi doklady vznikne vazba (viz karta Souvislosti) a stav položek dokladů Vratka výdejky a Dobropis je OK.
"Položka" Klepnutím na podtržený text otevřete dialog Položka dokladu s podrobnými údaji o položce a dokladu.
Dodavatel - Nákup
Faktura přijatá Identifikátor faktury přijaté / Položka / Hodnota položky v měně.
Příjemka Identifikátor skladového dokladu / Položka / Hodnota položky v měně.
Položka Klepnutím na podtržený text otevřete dialog Položka dokladu s podrobnými údaji o položce a dokladu.

 

Vymazání hodnoty z polí sekcí Odběratel, Reklamace a Nákup

Hodnoty v polích sekcí Odběratel, Reklamace a Nákup jsou informativní a lze je upravovat. Nemají návaznost do systému Vario. Odstraněním identifikátoru nedojde k odstranění vlastního dokladu. Doklad lze odstranit v příslušné agendě pouze za předpokladu, že doklad nemá návaznost na související doklady. Jestliže chcete zamezit úpravám či nechtěnému smazání hodnot v polích sekcí Odběratel, Reklamace a Nákup, nastavte oprávnění pro zápis do těchto polí (Možnosti pole/Upřesnit/Používat oprávnění).

 

Navazující dokumenty