Obecné informace o funkci odesílání e-mailu

Odesílání e-mailů

Program Vario používá vlastní dialog e-mailu (obr. 1).

Dialog Odeslat přílohu e-mailem

Obrázek 1: Dialog Odeslat přílohu e-mailem.

 

Před odesláním e-mailu můžete:

V seznamu metod se nabízí:

1) Všichni MAPI klienti dostupní na vašem počítači, například:
Microsoft Outlook (výchozí)
  • Každý uživatel může mít v seznamu klientů nad položkou CDO něco jiného.
2) CDO
→ CDO (doporučeno)

 

Toto nastavení se týká:

 

Jak odeslat e-mail

1. Asi nejčastěji využijete funkci z nabídky Soubor/Odeslat e-mailem... V dialogu Tisk vyberete typ výstupu (tiskový formulář) a z nabídky Formát zvolíte formát přílohy e-mailu.

1a. Volba Radio button - Přepínač Odeslat e-mailem v sekci Výstup do (dialog Tisk) je po označení dostupná i v případě výběru nabídek Soubor/Tisk.../Náhled.../Export do souboru...

2. Další možností je odesílání e-mailů pomocí funkcí na Panelu nástrojů (lišta s ikonkami) – NáhledNáhled jinak. Výchozí nebo vybraný objekt se zobrazí v náhledu, ve kterém je na vlastním Panelu nástrojů zpřístupněna funkce Odeslat e-mailem... Po této volbě jen stačí vybrat formát, ve kterém se tiskový formulář odešlete v příloze e-mailu.

3. Také z detailu záznamu lze pohodlně odesílat přílohy e-mailem. K tomu slouží ikony na vlastním Panelu nástrojů – Odeslat a Odeslat jinak. Zamozřejmě je možné použít již zmíněný postup pomocí funkcí NáhledNáhled jinak.

 

Formát názvu odesílaného dokladu e-mailem

Jestliže používáte exporty tiskových formulářů do souboru (např. z menu Soubor/Export do souboru), víte, že lze nastavit v možnostech agendy pro každý tiskový formulář výchozí složku a název exportovaného souboru. Nastavená cesta se nabídne při exportu jako výchozí.

  • Toto nastavení uplatníte také pro odesílání tiskového formuláře e-mailem. Pokud soubor odesíláte e-mailem jako přílohu, bude mít vždy takový název, jaký předvolíte v možnostech Vario v nastavení tiskového formuláře (pole Soubor exportu).

 

Výběr formátu přílohy e-mailu

A. Jestliže odesíláte přílohy e-mailu pomocí funkcí Odeslat a Odeslat jinak a NáhledNáhled jinak, zobrazí se dialog s nabídkou formátů pro odeslání e-mailem (obr. 2).

Nabídka formátů pro export nebo odeslání mailem

Obrázek 2: Výběr formátu přílohy k odeslání e-mailem.

 

B. V podstatě totožná nabídka je umístěna do dialogu Tisk → v sekci Výstup do/ Radio button - Přepínač Odeslat e-mailem → nabídka formátů ComboBox - Nabídka pole Formát (obr. 3).

Výběr formátu e-mailové přílohy v dialogu Tisk

Obrázek 3: Výběr formátu e-mailové přílohy v dialogu Tisk (výřez z dialogu Tisk).

 

Navazující dokument

 

Související dokumenty