Vario

Vario je podnikový software pro řízení obchodních, výrobních i servisních firem.

Přínosy software Vario

 • Kompletní řešení pro řízení firem.
 • Vysoký výkon (až 100 uživatelů souběžně).
 • Spolehlivost, certifikace ISO 9001.
 • Pravidelné aktualizace, legislativa ČR/EU.
 • Kompatibilní s Microsoft Office.
 • Nadstavby a oborová řešení.

Kompletní řešení

Vario řeší všechny potřebné firemní agendy (obchodní, výrobní, ekonomické a personální). Díky jeho komplexnosti nemusíte složitě propojovat různorodá řešení. Uživatelé pracují v jednotném prostředí s ucelenými daty. Zjednodušuje a zlevňuje se údržba.

Vysoký výkon

Nemusíte nutně využít plnou kapacitu systému, ale vždy se vyplatí mít rezervu. Pro malé firmy, které nevyužijí plný objem dat, jsou určeny cenově zvýhodněné kategorie.

Spolehlivost

Při vývoji klademe důraz na spolehlivost software. Implementace našich systémů se řídí ověřenými postupy orientovanými na maximální kvalitu. Jsme držitelé certifikátu ISO 9001 v oblasti vývoje a implementace software.

Pravidelné aktualizace

Ekonomický software je ovlivňován nejen rychlým vývojem technologií, ale i složitou legislativou. Našim uživatelům jsou k dispozici pravidelné aktualizace, které zajišťují shodu dokladů a účetnictví s aktuální legislativou ČR a EU.

Kompatibilní s Microsoft Office

Microsoft Office je nepsaným standardem kancelářských aplikací. Vario ctí vzhled a způsob ovládání, díky čemuž pracujete ve známém a přívětivém prostředí. Data Varia lze snadno kopírovat, exportovat a importovat pro analýzu a publikování prostřednictvím Office.

Nadstavby a oborová řešení

Nejsilnější stránkou Varia je přizpůsobení požadavkům zákazníka. Kromě nastavení na míru lze vytvářet nadstavby a doplňky, které řeší specifické požadavky zákazníka nebo oboru. K dispozici je celá řada nadstaveb nejen od výrobce, ale také od nezávislých dodavatelů.

Co je Vario

Vario je podnikový software kategorie „all-in-one ERP / CRM systém” určený ke zpracování veškerých firemních agend.
S jeho pomocí můžete řídit následující aktivity:

 • Práce s klienty (adresář, obchodní příležitosti, kampaně, deník aktivit),
 • Nákup a prodej zboží a služeb (sklady, objednávky, nabídky, zakázky, fakturace, prodejna, reklamace, eobchody),
 • Řízení výroby (zakázková, sériová),
 • Vedení účetnictví (účetnictví i daňová evidence),
 • Vedení personalistiky a mezd,
 • Evidence majetku a další agendy.

Nemusíte se obávat přílišné složitosti, systém je tvořen moduly a ty, které váš podnik nepotřebuje, si nepořídíte.

Pro koho je Vario

Vario je primárně navržen pro firmy střední velikosti. Pokročilých vlastností software této kategorie však mohou úspěšně využívat i firmy malé, protože Vario je variabilní jak po stránce velikosti, tak po stránce uspořádání podnikových procesů.

 • Vario Express: jednoduchý software pro živnostníky a malé firmy.
 • Vario Start, Small a Business: cenově zvýhodněná verze pro malé firmy.
 • Vario Office, SQL: plné verze pro střední a velké firmy.

Podrobné informace o velikosti firmy naleznete na stránce Velikost firmy a vhodný software.

Účetní software Vario mohou používat:

 • Živnostníci a malé firmy, které vedou daňovu evidenci.
 • Firmy, které vedou podvojné účetnictví.
 • Neziskové a rozpočtové organizace.

Vario - variabilní v každém ohledu

Hlavní předností našeho software je jeho variabilita. Vyniká rozsáhlými možnostmi přizpůsobení, díky nimž uspokojí představy o fungování vaší firmy. Vysoká míra přizpůsobení je zpravidla doménou komplikovaných "velkých systémů" vyžadujících dlouhou a drahou implementaci. Vario je však chytře navržen a nastaven tak, že vyhovuje potřebám našich firem. Jeho implementace je proto rychlá a celková pořizovací cena nesrovnatelně výhodnější, než u výše zmíněných systémů.

Další zásadní výhodou našeho software je důsledná kompatibilita se světovými standardy. Uživatelské prostředí dodržuje standardy MS Windows a MS Office. Díky tomu pracují uživatelé ve známém prostředí intuitivně a efektivně. Formáty dat a aplikační rozhraní respektují nejpoužívanější standardy. Díky tomu nejste vázáni na "monopolního dodavatele" a váš informační systém můžete integrovat s okolím.

Variabilní zákaznická řešení

Vario lze v neobvyklé míře rozšiřovat, doplňovat a přizpůsobovat požadavkům uživatelů pomocí standardního programátorského prostředí (VBA známý z MS Office). I bez znalosti programování můžete upravovat stávající nebo vytvářet nové tiskové výstupy (včetně grafů). Snadno lze prezentovat nebo analyzovat data v programech Excel, Word a Access. Ukázkou těchto možností jsou například vestavěné funkce pro automatické generování dopisu v programu Word z jakéhokoli dokumentu Varia.

Náročnější požadavky lze plnit pomocí technologie doplňků (add-ins). Doplňky jsou okna či aplikace, které lze doinstalovat do Varia. Spouští se z menu doplňků klávesovou zkratkou nebo událostí v příslušném modulu Varia. Mohou řešit libovolné úkoly s daty systému, například hromadnou fakturaci třeba v návaznosti na data z externích zařízení.

Nejnáročnější požadavky lze řešit pomocí vlastních modulů. Vývojářům poskytujeme zdarma dokumentaci objektové knihovny systému Vario a společných funkcí systému, a návod na registraci vlastních modulů. Nezávislí vývojáři se tak mohou zaměřit na vlastní funkce doplňků a modulů, a využít hotové obecné funkce obstarávající běh programu a spolupráci s moduly Varia.

Variabilní uživatelské prostředí

Mezi hlavní přednosti patří možnost uživatelského nastavení téměř všech vlastností programu, číselníků a sestav. Uživatelé si mohou definovat vlastní klávesové zkratky pro libovolné funkce. Ekonomické moduly umožňují vedení neomezeného počtu knih dokladů s možností definovat libovolné číselné řady. Skladové hospodářství umožňuje vedení neomezeného počtu skladů. Stejně tak počet účetních subjektů není prakticky omezen. Všechny moduly umožňují návrh vlastních sestav s rozsáhlými možnostmi výpočtů a formátování analyzovaných dat.

Vario využívá všech dostupných výhod prostředí MS Office a účelně spolupracuje s jeho programy (Word, Excel). V návrhu uživatelského prostředí jsou důsledně dodržovány zásady Microsoftu, takže uživatelé produktů Office se nemusí ve Variu učit nic nového.

Všechny moduly mají stejný vzhled a ovládání. Díky tomu se zrychluje zaškolení nových uživatelů i zjednodušuje zastupování kolegů.

Variabilní implementace

Délka a rozsah implementace Varia závisí na velikosti firmy a rozsahu požadavků. Malé firmy vystačí s nastavením číselných řad, importem stávajících dat a zaškolením pracovníků. U středních firem je základem implementace rozbor podnikových procesů (naši konzultanti uplatňují procesní přístup dle zásad managementu jakosti ISO 9000) a návrh řešení. Implementace kromě nastavení může zahrnovat i vývoj nadstaveb, které řeší individuální požadavky. Máme vypracován vlastní, mnoha úspěšnými projekty ověřený systém implementace, máme tým specialistů na všechny dotčené oblasti a síť autorizovaných partnerů, kteří zajistí co nejefektivnější výsledek ve váš prospěch.

Variabilní budoucnost

Nejen software, ale i služby pro zajištění jeho nepřetržitého provozu, jsou důležité pro fungování vaší firmy. Naše servisní programy zahrnují služby technické podpory a údržby software, které vám zajistí jeho spolehlivé fungování.

Náš vstup do EU a související legislativní změny ukázaly, jak důležité je mít jistotu nepřetržité údržby podnikového software. Pečlivě sledujeme, analyzujeme a včas zpracováváme všechny požadavky legislativy ovlivňující podnikové procesy. Mnoho změn nás ještě čeká, naše i EU legislativa se stále vyvíjí, přijde integrace do systému jednotné měny. S naším softwarem se těchto změn nemusíte obávat. S Variem má váš podnik budoucnost.

Variabilní podnikové procesy

Vario dovoluje vybírat z několika obvyklých pracovních postupů tehdy, kdy je to možné. Například fakturaci zboží je možné provést bez vazby na sklad nebo fakturovat již vystavené výdejky, nebo vystavit výdejku automaticky při vyskladnění produktů přímo z faktury. Fakturované výdejky mohou být již vyskladněné nebo je vyskladníte přímo z faktury, a nebo vyskladníte zboží z fakturované výdejky… Popis všech možných kombinací se jednoduše vymyká rozsahu této základní informace. V otázkách k firemním procesům, toho, co a jak je možné, se obraťte na nás. Náš konzultant vás navštíví, probere s vámi všechny požadavky a na vyžádání vám předvede, jak je řešit v software Vario.

Variabilní členění podniku

Modulární koncepce předurčuje Vario k nasazení ve firmách, kde práci na jednotlivých agendách vykonávají samostatní pracovníci nebo oddělení. Systém Vario instalovaný v takové firmě na počítačové síti tvoří informační systém, který umožňuje efektivní spolupráci všech oddělení. Pružnost systému a těsná provázanost jednotlivých modulů však současně umožňuje jeho nasazení i v malých firmách třeba s jedním PC a perspektivou možnosti hladkého rozšíření na víceuživatelský provoz nebo na architekturu klient-server (SQL). Výhody tohoto pružného řešení ocení i podniky, které potřebují jednotný informační systém pro řízení centrály a sítě poboček různé velikosti.

Základem pro týmovou spolupráci je informační systém nainstalovaný na počítačové síti, ve které všichni sdílejí společná data. Výměna dat zajišťuje spolupráci se vzdálenými pracovišti – pobočkami, nebo samostatnými (např. mobilními) stanicemi. Díky ní lze například provádět centrální zpracování účetnictví, či předávat zakázky z přenosného počítače do firmy. Předávání dokladů elektronickou formou je výhodné pro firmy, které k vedení účetnictví využívají externích služeb. Hitem současnosti je elektronické obchodování mezi firmami a elektronická komunikace se státní správou. Se systémem Vario pracují tyto efektivní nástroje pro vás.

Variabilní pořizovací cena

Vario se dodává v šesti kategoriích. Všechny kategorie jsou softwarově shodné. Nižší kategorie mají pouze kontrolovanou kapacitu. Naše politika umožňuje i malým nebo začínajícím firmám využívat všech funkčností, které jsou jinak k dispozici pouze v systémech vyšší třídy a které jsou určeny pro větší firmy za adekvátně vyšší cenu. Větší společnosti využívají všech výhod plynoucích z užívání software s širokou uživatelskou základnou.

Váš systém může růst spolu s firmou naprosto bez problémů. Pokud budete chtít zvětšit kapacitu systému nebo rozšířit počet modulů, stačí zadat nové licenční číslo. Tím získáte systém vyšší kategorie bez přerušení provozu. Navíc lze nyní využít výhody robustní architektury klient-server. Stávající data je možné snadno převést na MS SQL server nebo MSDE (MS SQL Server Express). Vario v kategorii SQL Office podstatně rozšiřuje možnosti růstu firmy.

Vlastnosti systému Vario

 • Kompletní podnikový software kategorie ERP-CRM.
 • Podpora EU legislativy
  • Intrastat,
  • Třístranné obchody,
  • Přenesená DPH,
  • Registrace k DPH v členských zemích EU,
  • další výkazy jako například výkaz obaly EKO-KOM.
 • Otevřený, rozšiřitelný modulární systém.
 • Vynikající kompatibilita s MS Office – možnost využít nástrojů MS Office, příjemná, intuitivní práce se systémem.
 • Široké rozpětí počtu uživatelů a objemu dat.
 • Možnost využití Start Up kategorií s jednoduchým přechodem na výkonnější varianty pro rychle rostoucí firmy.
 • Lokální i síťový provoz.
 • Sdílení dat volitelně přes souborvý server nebo SQL server.
 • Uživatelská definice výstupních sestav.
 • Výstup pro analýzu nebo prezentaci pro Word a Excel.
 • Tisk do PDF a odesílání tiskových výstupů e-mailem.
 • Export a Import elektronických faktur ISDOC a ISDOCX.
 • Možnost připojení externích dokumentů (Word, Excel a dalších) ke všem druhům záznamů ve Variu.
 • Neomezený počet
  • Bankovních účtů,
  • Pokladen,
  • Knih faktur a vůbec veškerých dokladů,
  • Skladů a katalogů,
  • Zpracovávaných firem (nezávislých dat),
  • Ceníků a slev.
 • Uživatelská definice výchozích hodnot pro jakékoli pole nových záznamů a vzorové záznamy pomocí šablon.
 • Podpora cizí měny ve všech agendách.

Zabezpečení

 • Systém uživatelských účtů chráněných hesly.
 • Přístupová práva pro uživatele a skupiny uživatelů na úrovni:
  • Nastavení systému,
  • Přístupu k jednotlivým knihám (číst, upravovat, přidávat, odstraňovat a nastavení),
  • Oprávnění k vybraným funkcím agend,
  • Oprávnění k tiskovým výstupům (otevřít, změnit návrh).
 • Administrátorská skupina s právem zadávat uživatele a zařazovat je do skupin.
 • Zaznamenávání změn, systémových nastavení, exportů a importů dat.

Zajímavé vlastnosti

 • Automatické generování úkolů, které vám pomůže organizovat práci.
 • Související doklady – dokonalý přehled o vazbách mezi doklady. Například ze zakázky můžete zjistit a zobrazit (viz předchozí bod) všechny související doklady: Nabídka-Zakázka-Zálohová faktura-Faktura-Výdejka-Bankovní výpis-Dobropis-Vratka.
 • Množství detailů u položek dokladu lze přepínat. Například na faktuře zobrazíte jen popis a částku, nebo jen popis, katalogové číslo, množství atd. Zobrazení zvolené při editaci dokladu je akceptováno i při tisku.
 • Dokonalý adresář s bohatou kategorizací kontaktů. Snadná definice vlastních štítků a dopisních obálek. Snadné hromadné tisky z MS Word.
 • Deník událostí – k záznamům libovolné agendy lze zapisovat vlastní události do Deníku událostí. Tuto funkci oceníte zejména u kontaktů v adresáři a u zakázek. Můžete si poznamenat události jako telefonní hovor, odeslání propagačních materiálů nebo čas práce na zakázce. U každé události je možné měřit čas trvání, poznamenat datum, typ, kategorii a mnoho dalšího. Můžete nastavit automatické sledování systémových událostí (úpravy záznamu, mazání záznamů, použití Varia a mnoho dalších).
 • Sdílené funkce – u řady produktů naleznete funkce sloužící ke stejnému účelu v několika obměnách. Například jedna verze platebních příkazů je v modulu Přijaté doklady, další ve Mzdách, Bance a případně vydaných dobropisech. Ve Variu je jedno společné rozhraní pro vystavení příkazů, které je možné vyvolat z jakéhokoli modulu, kde je to potřeba. Jeho ovládání je proto všude stejné. Mnoho dalších funkcí je řešeno obdobně. Pokud budete chtít některou z nich vylepšit nebo změnit, například v souvislosti se změnou legislativy, stačí provést zásah v objektové knihovně funkcí a její aktualizované vydání poskytnout uživatelům.
 • Propojené dokumenty – k záznamům jakékoli agendy Varia lze připojit neomezený počet propojených dokumentů. Například můžete připojovat dopisy ke kontaktům v adresáři, dokumentaci nebo obrázky k produktům, image dokladu (naskenovaný nebo faxový) k dokladu atd.
 • Graf je standardním tiskovým výstupem. Jako u ostatních tiskových výstupů můžete vytvářet vlastní grafy a upravovat stávající.
 • SDK – popis datové struktury a popis aplikačního rozhraní pro tvorbu doplňků a vlastních modulů.
 • Pravidelně aktualizovaný přehled novinek a informací technické podpory na Internetu. Zde naleznete užitečné informace a rady, které vám pomohou zvýšit produktivitu práce. Důležitý je také seznam známých problémů a odstraněných chyb, který vám pomůže vyhnout se potencionálním potížím.

Co nečiní Variu problémy

 • Fakturovat postupně na několikrát jednu zakázku, stejně jako fakturovat jednou fakturou více zakázek. Totéž platí samozřejmě i pro realizaci zakázek v hotovosti prostřednictvím pokladních dokladů.
 • Vystavit výdejku z faktury, stejně jako vystavit fakturu k jedné nebo více existujícím výdejkám.
 • Částečně fakturovat nebo vydávat zboží ze zakázky.
 • Proplácet doklady přímo z modulu dokladů nebo ze specializovaných modulů Banka a Pokladna.
 • Jeden modul Pokladna pro všechny účely: prodej a nákup za hotové, obecné pokladní doklady a proplácení přijatých a vydaných dokladů v hotovosti.
 • Vracet skladové pohyby. Je možné odvolat provedený výdej nebo příjem z faktury i výdejky (pro bezprostřední opravu omylu). Zároveň je možné vystavit dobropis k faktuře a vrátit část nebo vše pomocí vratky.
 • Opravit cenu realizovaného příjmu. Je možné přijmout zboží na sklad za nulovou nebo provizorní cenu, kterou lze dodatečně opravit.
 • Nastavit oprávnění k důležitým funkcím, jednotlivým knihám a tiskovým výstupům (včetně zákazu výše uvedených oprav).
 • Povolit změny v zaúčtovaných dokladech nebo je striktně zakázat.
 • Neomezené množství nákupních i prodejních ceníků v libovolných měnách.
 • Definovat slevy pro firmy, produkty, kategorie produktů nebo obecně platné.
 • Vario je připraveno na změny legislativy. Může například pracovat s libovolným počtem sazeb DPH.

Systémové požadavky

 • Na stanicích operační systém MS Windows s českým národním prostředím.
 • Procesor a paměť výkonem a kapacitou dostatečné pro provoz systému MS Windows a aplikací MS Office.
 • Pro instalaci alespoň 50 GB volného místa na disku.
 • Aktuální systémové požadavky.

Kategorie Varia

Základní kategorie

 • Vario Office - bez omezení; technicky desítky tisíc dokladů; záleží na parametrech sítě, počtu uživatelů a způsobu použití.
 • Vario SQL Office - určeno pro MS SQL Server; bez omezení; technicky stovky tisíc dokladů.

Zvýhodněné „Start Up” kategorie

 • Vario Express – zjednodušené vydání pro firmy do 3 uživatelů.
 • Vario Free Office zdarma – pro malé a začínající firmy do 1 zaměstnance (pracovního poměru) a 100 dokladů*.
 • Vario Start – pro drobné podnikatele; do 300 dokladů*.
 • Vario Small Office – pro malé firmy; do 1000 dokladů*.
 • Vario Business – pro malé firmy; do 2000 dokladů*.

*Počtem dokladů se rozumí počet dokladů v jedné agendě za rok. Například ve vydání Free Office je možné pořídit 100 faktur vydaných + 100 faktur přijatých atd.

Poznámka: Aktuální informace ke kategoriím Varia ověřte, prosíme, zde.

Moduly a agendy

 • Adresář, Obchodní příležitosti, Kampaně,
 • Banka, Příkazy,
 • Evidence majetku,
 • Korespondence,
 • Mzdy, Personalistika,
 • Pokladna,
 • Přijaté doklady,
 • Sklad, Katalog, Skladové doklady,
 • Účetnictví, Interní doklady,
 • Vydané doklady, Upomínky,
 • Výroba,
 • Zakázky, Objednávky,
 • Deník událostí, Dokumenty, Kursovní lístek, Úkoly a další viz sekce moduly. 

Další informace naleznete na domovské stránce software Vario a na webu Všechno jde.