Fakturace služeb

V této sekci si vyzkoušíte fakturaci realizovaných zakázek.

 

Postup →

3.1  Otevřete agendu Vydané doklady [Naše firma: Testovací data].

 

3.2  Spusťte příkaz Fakturovat → Zakázky... ze seznamu funkcí Nástroje agendy.

Funkce agendy Vydané doklady

 

Otevře se okno Fakturace zakázek.

 

3.3  V rozbalovacím seznamu Pro výběr dokladů použít zobrazení vyberte zobrazení Nefakturované zakázky po dokladech.

 

3.4  V tabulce zakázek zaškrtnutím označte zakázku vystavenou v předchozím kroku tohoto návodu (bod 2.3).

  • Zakázku pravděpodobně naleznete na 1. řádku tabulky.
  • Klepnutím na tlačítko Fakturovat vystavíte fakturu.

 

3.5  Vystavená faktura se otevře.

  • Můžete jí vytisknout nebo odeslat podle postupu, který jste si osvojili v návodu Vystavení faktury (bod 3.7).

 

Jak vidíte, vystavení faktury je velmi jednoduché díky tomu, že funkce využila všechny informace z existující zakázky. Abychom zachovali přehlednost tohoto průvodce, prošli jsme jen základní scénář. Pominuli jsme řízení stavů zakázky, zálohovou fakturaci, částečnou fakturaci a řadu dalších způsobů, jak vystavit faktury z existujících zakázek. Další možnosti vám rádi předvedeme na osobní prezentaci.

 

Navazující dokument